macOS High Sierra

Hva inneholder menylinjen?

Menylinjen vises øverst på skjermen. Bruk menyene og symbolene i menylinjen til å velge kommandoer, utføre oppgaver og kontrollere status.

Menylinjen. Til venstre er Apple-menyen og programmenyer. Til høyre er statusmenyer, og Spotlight-, Siri- og Varslingssenter-symboler.

Du kan angi et valg i Generelt-valgpanelet for å skjule menylinjen automatisk. Da vises den kun når du flytter markøren øverst på skjermen.

Apple-meny

Apple-menyen vises øverst til venstre på skjermen og inneholder kommandoer for ting du gjør ofte, for eksempel oppdatere programmer, åpne Systemvalg, låse skjermen eller slå av Macen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Hva inneholder Apple-menyen?

Programmenyer

Programmenyer finnes ved siden av Apple-menyen. Navnet på programmet du bruker vises i uthevet skrift, etterfulgt av andre menyer, ofte med standardnavn som Arkiv, Rediger, Format eller Vindu. Hvert program har en Hjelp-meny som gjør det enkelt å finne informasjon om å bruke et program. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Bruk den innebygde hjelpen på Macen.

Programmenyer.

Hver meny inneholder kommandoer, hvorav mange er tilgjengelige i de fleste programmer. For eksempel finnes Åpne-kommandoen ofte i Arkiv-menyen. Du finner informasjon om symbolene i menykommandoene under Hva er de symbolene som vises i menyer?

Statusmenyer

Mot høyre ende av menylinjen finnes statusmenyer, som ofte vises som symboler. Bruk disse menyene til på kontrollere statusen til Macen eller få tilgang til funksjoner raskt – for eksempel raskt slå Wi-Fi på eller av eller kontrollere datamaskinens batterinivå.

Statusmenyer.

Du kan legge til statusmenyer, for eksempel emojivisningen eller et Volumkontroll-symbol. Du kan også legge til statusmenyer for enkelte programmer når du installerer dem.

Hvis du vil omarrangere statusmenysymbolene, holder du nede Kommando-tasten mens du flytter symbolene. Hvis du vil fjerne et symbol, holder du nede Kommando-tasten og flytter symbolet ut av menylinjen.

Spotlight

Klikk på Spotlight-symbolet , plassert etter statusmenyene, for å bruke Spotlight til å søke etter objekter på Macen og annet.

Siri

Etter Spotlight finnes Siri-symbolet – klikk på det for å spørre Siri om å gjøre ting som å åpne filer eller programmer, eller om å finne ting på Macen eller på Internett. Du kan enkelt ha Siri-resultater lett tilgjengelig på skrivebordet eller i Varslingssenter.

Varslingssenter

I høyre ende av menylinjen klikker du på Varslingssenter-symbolet for å bruke Varslingssenter til å vise detaljer om dagen din og komme a jour med varslinger du har gått glipp av.