macOS High Sierra

Skriv på et annet språk med inndatametoder

Hvis du vil skrive på et annet språk uten at du har et tastatur for det språket, legger du til en inndatametode for språket, og deretter bytter du til det når du vil bruke det. Du kan skrive inn i et hvilket som helst språk som bruker samme prosedyre eller alfabet som gjeldende inndatametode.

Legg til inndatametoder

 1. Velg Apple-menyen >Systemvalg, klikk på Tastatur og klikk deretter på Inndatametoder.

  Åpne Inndatametoder-panelet for meg

 2. Klikk på Legg til-knappen , søk etter et språk (for eksempel fransk) eller en inndatametode (for eksempel Styreflatehåndskrift), og marker deretter en eller flere.

 3. Klikk på Legg til.

Når du har lagt til en inndatametode, velges alternativet for å vise tastaturmenyen i menylinjen automatisk. På tastaturmenyen kan du raskt bytte inndatametode etter behov.

Bytt mellom inndatametoder

Du kan bytte mellom inndatametoder på følgende måter:

 • Bruk tastaturmenyen: Klikk på tastaturmenyen i menylinjen, og velg deretter en inndatametode. Hvis en inndatametode er nedtonet, støtter ikke det aktuelle programmet den.

 • Bruk låsetasten: Trykk på låsetasten for å veksle mellom en ikke-latinsk inndatametode (for eksempel kinesisk eller koreansk) og en latinsk inndatametode (for eksempel fransk eller engelsk).

  Hvis du vil bruke denne metoden, må du markere valget «Veksle til og fra med låsetasten» i Inndatametoder-panelet. Velg Apple-menyen >Systemvalg, klikk på Tastatur og klikk deretter på Inndatametoder.

  Åpne Inndatametoder-panelet for meg

 • Bruk tastatursnarveier: Du kan også trykke på Tilvalg-Kontroll-mellomromstast for å markere neste inndatametode i tastaturmenyen, eller på Kontroll-mellomromstast for å markere forrige inndatametode.

 • Bruk Touch Bar: Hvis Macen har en Touch Bar, kan du tilpasse Control Strip ved å legge til Inndatametoder-knappen . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Tilpass Touch Bar.

Når du legger til inndatametoder, legges disse språkene automatisk til i listen over foretrukne språk i Språk og region-valgpanelet. Du kan angi at Macen skal bruke ett av disse språkene.

Når du velger en inndatametode som ikke passer med tastaturet, kan tastene du ser og trykker på på tastaturet, være forskjellige fra tegnene som vises når du skriver. Hvis du vil se hvilke taster du skal trykke på, bruker du Tastaturvisning.

Tips: Hvis du vil se tastaturoppsettet i Inndatametoder-valgpanelet, markerer du språket til venstre og trykker deretter på Skift-, Kontroll-, Tilvalg- eller Kommando-tasten og ser hvordan tastaturet endrer seg til høyre.