macOS High Sierra

Generelt-valgpanelet

Bruk Generelt-valgpanelet til å endre det generelle utseendet til macOS på Macen, gjøre arbeidsmiljøet mer komfortabelt og aktivere eventuelle Kontinuitet-funksjoner.

Hvis du vil åpne dette valgpanelet, velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker deretter på Generelt.

Åpne Generelt-valgpanelet for meg

Utseende

Velg fargen du vil ha på knapper, menyer og vinduer.

Hvis du vil gi menylinjen og Dock et mørkere utseende, velger du «Bruk mørk menylinje og Dock».

Hvis du vil vise menylinjen kun når du flytter markøren øverst på skjermen, velger du «Skjul og vis menylinjen automatisk».

Markeringsfarge

Velg fargen du vil ha når du uthever eller markerer objekter.

Størrelse på sidepanelsymbol

Velg små, middels eller store symboler for sidepanelet i Finder og Mail.

Vis rullefelt

Rullefelt vises i et vindu der det finnes mer innhold enn vinduet kan vise.

  • Automatisk basert på mus eller styreflate: Rullefelt vises avhengig av musen eller styreflaten du bruker.

    Hvis enheten støtter bevegelser, skjules rullefelt inntil du begynner å rulle. Hvis ikke er de synlige.

  • Ved rulling: Skjul rullefelt til du begynner å rulle.

  • Alltid: Rullefelt vises alltid.

Klikk i rullefeltet for å

  • Gå til neste side: Når du klikker i rullefeltet, flytter innholdet side for side.

  • Gå til det punktet der det klikkes: Flytter til punktet du klikket. Hvis du for eksempel klikket nederst i et rullefelt, vil du gå til slutten av et dokument.

Hvis du ønsker å bytte rullemetode midlertidig mens du arbeider, holder du nede Tilvalg-tasten mens du klikker på rullefeltet.

Standardnettleser

Velg nettleseren du vil bruke som standardnettleser. Når du klikker på en nettadresse i en e-postmelding eller en tekstmelding, åpner nettsiden i standardnettleseren.

Hvis du vil lære om Safari-nettleseren, leser du Hjelp for Safari.

Spør om å beholde endringer når dokumenter lukkes

Endringer som ikke er arkivert, arkiveres automatisk når du lukker dokumenter. Hvis du også vil bli bedt om å arkivere endringer, markerer du denne avkrysningsruten.

Lukk vinduer når et program avsluttes

Velg å lukke programmer når du avslutter et program. Vinduene vil ikke åpnes på nytt automatisk neste gang du åpner programmet.

Sist brukte objekter

Objekter du nylig har brukt vises i Apple-menyen. Velg hvor mange objekter skal vises i listen.

Denne innstillingen avgjør også hvor mange sist brukte objekter vises i programmenyer, for eksempel Arkiv > Åpne sist brukte-menyen i TextEdit.

Tillat Handoff mellom denne Macen og iCloud-enheter

(ikke tilgjengelig på alle maskiner)

Hvis Macen støtter Handoff, velger du avkrysningsruten for å slå på Handoff mellom Macen, iOS-enheter og Apple Watch konfigurert med iCloud. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Fortsett der du slapp, med Handoff.

Når dette valget er markert, kan du bruke Universelle utklipp til å kopiere og lime inn mellom enheter.

Bruk LCD-fontutjevning når det er tilgjengelig

Fontutjevning reduserer ujevne kanter for enkelte fonter.

Når fontutjevning er slått på, kan det bli vanskeligere å lese små fonter.

Hvis du vil forstørre objekter på skjermen, leser du Gjør det enklere å se det som er på skjermen.