macOS High Sierra

Slett filer og mapper

Du kan når som helst kvitte deg med filer, mapper og andre objekter som du ikke lenger har bruk for. Du starter ved å flytte objekter til papirkurven, men objektene slettes ikke før du tømmer papirkurven.

En blå pil som peker på papirkurvsymbolet i Dock.

Merk: Hvis du har slått av Time Machine eller ikke har sikkerhetskopiert filene dine nylig, er det mulig du vil arkivere en sikkerhetskopi på en lagringsenhet, i tilfelle du ombestemmer deg og vil ha objektet på et senere tidspunkt.

Slett et objekt fra Macen eller iCloud Drive

 • Flytt objektet til papirkurven, eller marker objektet, og trykk deretter på Kommando- og slettetasten. Hvis et objekt er låst, klikker du på Fortsett for å bekrefte at du vil flytte det låste objektet til Papirkurven.

Hvis et objekt er låst, må du bekrefte at du vil flytte det til Papirkurven, eller du må låse opp objektet før du legger det i Papirkurven. Hvis du vil låse opp objektet først, markerer du det, velger Arkiv > Vis info (eller trykk på Kommando-I) og fjerner deretter markeringen i Låst-avkrysningsruten. Hvis du ikke er logget på som administrator, kan det hende du må klikke på hengelåssymbolet og deretter skrive inn administratornavn og -passord.

Tøm et objekt fra papirkurven

 • Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på objektet du vil slette, og velg deretter Slett umiddelbart.

  Klikk på Slett i advarselen som vises.

Tøm hele papirkurven

 • Klikk på Papirkurv, og klikk deretter på Tøm-knappen øverst til høyre i Finder-vinduet. Du kan også velge Finder > Tøm papirkurv.

  Klikk på Tøm papirkurv i advarselen som vises.

Forhindre at advarselmeldingen om å tømme papirkurven vises

 • Én gang: Hold nede Tilvalg-tasten når du velger Tøm eller Tøm papirkurv.

 • Alltid: Slå av advarselen i Avansert-panelet i Finder-valg. Velg Finder > Valg, klikk på Avansert, og fjern markering for «Vis advarsel før tømming av papirkurven».

Hvis du ombestemmer deg før du tømmer papirkurven

 • Klikk på papirkurven for å åpne den, og flytt deretter objektet fra papirkurven. Du kan også markere objektet og velge Arkiv > Legg tilbake.

Fjern objekter fra Papirkurven automatisk etter 30 dager

 • Velg Finder > Valg, klikk på Avansert, og marker deretter «Fjern objekter fra papirkurven etter 30 dager».

Merk: Objekter slettet fra Macen blir slettet permanent. Du kan kanskje gjenopprette objekter slettet fra iCloud, på iCloud.com.