macOS High Sierra

Administrer informasjonskapsler og nettstedsdata

Nettsteder oppbevarer ofte informasjonskapsler og andre data på Macen. Disse dataene kan inkludere informasjon som du har oppgitt, for eksempel navnet, e-postadressen og valg. Disse dataene hjelper med å identifisere deg når du kommer tilbake, slik at nettstedene kan levere tjenester og vise informasjon som kan være av interesse for deg.

Som standard, aksepterer Safari informasjonskapsler og nettstedsdata kun fra nettsteder du besøker. Dette bidrar til å hindre at enkelte annonsører arkiverer informasjon på Macen din. Du kan endre alternativer i Safari-valg slik at Safari alltid godtar eller alltid blokkerer informasjonskapsler og andre nettstedsdata.

Åpne Safari for meg

Viktig: Hvis du endrer innstillinger for informasjonskapsler eller fjerner informasjonskapsler og nettstedsdata i Safari, kan det også endre eller fjerne dem i andre programmer, inkludert Dashboard.

Velg Safari > Valg, klikk på Personvern, og gjør ett av følgende:

  • Alltid blokker informasjonskapsler: Velg «Blokker alle infokapsler».

    Nettsteder, tredjeparter og annonsører kan ikke oppbevare informasjonskapsler og andre data på Macen. Dette kan forhindre at enkelte nettsteder fungere som de skal.

  • Fjern arkiverte informasjonskapsler og data: Klikk på Administrer nettstedsdata, marker ett eller flere nettsteder, og klikk deretter på Fjern eller Fjern alle.

    Fjerning av data kan redusere sporingen, men det kan også logge deg ut av nettsteder og forandre hvordan nettstedene oppfører seg.

  • Se hvilke nettsteder som arkiverer informasjonskapsler eller data: Klikk på Administrer nettstedsdata.

  • Be nettsteder om å ikke spore deg: Noen nettsteder sporer dine nettaktiviteter når de leverer innhold, slik at de kan tilpasse det de viser deg. Du kan få Safari til å be nettsteder og deres innholdsleverandører (inkludert annonsører) om å ikke spore deg.

    Når dette valget er slått på, sendes det en forespørsel om at du ikke skal spores hver gang Safari henter innhold fra et nettsted. Det er imidlertid nettstedet som bestemmer om denne forespørselen tas til følge.