macOS High Sierra

Opprett og fjern aliaser

For å gjøre det enklere å finne en fil, en mappe, et program eller en disk kan du opprette et alias for det og plassere det på et sted som er enkelt å finne. Når du åpner et alias, åpnes det originale objektet.

Opprett et alias

 • Marker objektet, og velg Arkiv > Lag alias, eller trykk på Kommando-L.

  Du kan opprette så mange aliaser som du vil ha, og du kan flytte dem til andre mapper eller til skrivebordet.

 • Trykk på Tilvalg-Kommando samtidig som du flytter det opprinnelige objektet til en annen mappe eller til skrivebordet for å opprettet et alias og flytte det i samme manøver.

Legg til et alias i sidepanelet i et Finder-vindu eller i Dock

Objektene du ser i sidepanelet i Finder og Dock, er aliaser. Symbolet til Dokumenter-mappen i sidepanelet er for eksempel et alias for Dokumenter-mappen du finner i Hjem-mappen. Du kan legge til dine egne aliaser i sidepanelet eller Dock.

 • Legg til et alias for en mappe, et program eller en disk i sidepanelet i et Finder-vindu: Flytt originalobjektet til Favoritter-delen.

 • Legg til en fil, en mappe eller et programalias i Dock: Flytt originalobjektet til Dock.

  Flytt filer og mapper til høyre for skillelinjen i Dock og programmer til venstre. Hvis du flyttet Dock til siden på skrivebordet, flytter du filer og mapper til under skillelinjen og programmer til over skillelinjen.

Fjern et alias fra sidepanelet i et Finder-vindu eller Dock

 • Fjern et alias fra Finder-sidepanelet: Flytt objektet ut av Finder-sidepanelet til du ser fjern-tegnet .

 • Fjern et alias fra Dock: Flytt objektet ut av Dock til du ser Fjern.

  Hvis du fjerner et objekt fra sidepanelet eller Dock, fjernes kun aliaset. Originalobjektet fjernes ikke fra Macen.

Finn originalobjektet for et alias

 • Marker aliaset, og velg Arkiv > Vis original, eller trykk på Kommando-R.