macOS High Sierra

Se tilkoblede disker, iOS-enheter og tjenere

Du kan vise symboler for harddisker, eksterne disker, CD-er, DVD-er, iOS-enheter og tilkoblede tjenere i sidepanelet i Finder eller på skrivebordet.

  1. I Finder velger du Finder > Valg.

  2. Klikk på Generelt, og marker deretter objektene du vil vise på skrivebordet.

    Hvis du for eksempel velger «CD-er, DVD-er og iPod-enheter» og deretter kobler til en iPod, vises symbolet på skrivebordet.

  3. Klikk på Sidepanel, og marker deretter objektene du vil vise i sidepanelet i Finder.

    Enkelte objekter vises under Delt, og andre vises under Enheter.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir Finder-valg, leser du Finder-valg.