macOS High Sierra

Endre standardskriveren eller en skrivers navn og plassering

Standardskriveren er den skriveren som velges automatisk når Skriv ut-dialogruten åpnes.

Hvis du ser «Ingen skriver er valgt» i Skriv ut-dialogruten, legger du til en ny skriver. Den første skriveren du legger til, blir standardskriver, men du kan når som helst endre dette.

Endre standardskriver

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Skrivere og skannere.

  Åpne Skriver og skannere-valgpanelet for meg

 2. Klikk på «Standardskriver»-lokalmenyen, og velg deretter et alternativ.

  • Hvis du vil at den samme skriveren alltid skal være standardskriveren, velger du den skriveren. Standardskriveren endres ikke selv etter at du skriver ut til en annen skriver.

  • Hvis du vil at standardskriveren skal være den du sist skrev ut til, velger du «Sist brukte». macOS-datamaskinen husker skriveren du brukte sist ved gjeldende nettverksplassering. For eksempel kan skriveren du brukte sist endre seg, avhengig av om du er hjemme eller på jobben.

Tips: Hvis du raskt vil velge en standardskriver, holder du nede Kontroll-tasten mens klikker du på en skriver i Skrivere-listen i Skrivere og skannere-valgpanelet og velger deretter «Angi standardskriver» fra snarveismenyen.

Endre navn og plassering for en skriver

Du kan skrive inn navn og plassering for skriveren slik at andre brukere lett kan finne den. Denne informasjonen vises i Skrivere og skannere-valgpanelet.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Skrivere og skannere.

  Åpne Skriver og skannere-valgpanelet for meg

 2. Marker skriveren i listen til venstre.

 3. Klikk på Valg og forbruksmateriell, og klikk deretter på Generelt.

 4. Skriv inn det nye navnet og plasseringen i feltene Navn og Plassering.

  • Navn: Gi skriveren et beskrivende navn (for eksempel Fargelaserskriver).

  • Plassering: Angi hvor skriveren er plassert (for eksempel «utenfor kontoret»).

Tips: Hvis du raskt vil endre navn på en skriver, holder du først nede Kontroll-tasten mens du klikker du på en skriver i Skrivere-listen i Skrivere og skannere-valgpanelet. Velg deretter «Endre navn på skriver» fra snarveismenyen, skriv inn et navn og en plassering, og klikk på OK.