macOS High Sierra

Bruk iCloud-fildeling til å dele dokumenter med andre

Med iCloud-fildeling kan du dele alle typer filer og dokumenter i iCloud Drive med andre iCloud-brukere. Du og personene du inviterer kan se på og til og med arbeide i dokumentene dine. Personene som mottar invitasjonen din, kan klikke på en kobling for å laste ned den delte filen fra iCloud til en hvilken som helst av enhetene sine. Alle ser det samme delte dokumentet. Hvis du tillater at andre kan redigere, kan de endre og arkivere dokumentet, og du ser oppdateringene neste gang du åpner dokumentet på Macen.

Hvis du vil vite mer om iCloud Drive og hvordan du konfigurerer det på Macen, leser du Hva er iCloud Drive? og Arkiver skrivebordet og dokumentene i iCloud Drive.

Del dokumenter

 1. Gjør ett av følgende for å dele et dokument:

  • Marker iCloud Drive i Finder, marker et dokument, klikk på Del-knappen , og velg deretter Legg til personer.

   Tips: Hvis objektet er på skrivebordet, holder du nede Kontroll-tasten og klikker på det og velger deretter Legg til personer.

  • Åpne et dokument i et program som støtter iCloud-fildeling, klikk på Del-knappen , og velg deretter Legg til personer.

 2. Velg programmet du vil bruke til å sende invitasjonen.

  Legg til personer-vinduet som viser programmer du kan bruke til å opprette invitasjoner, og alternativene for å dele dokumenter.

  Du kan bruke Mail, Meldinger, Facebook, Twitter og andre programmer til å sende en invitasjon.

 3. Klikk på trekanten ved siden av Delingsvalg, klikk på «Hvem har tilgang»-lokalmenyen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Velg «Kun personer du inviterer» for å tillate at kun inviterte får tilgang til dokumentet.

  • Velg «Alle med koblingen» for å tillate at alle som mottar koblingen får tilgang til dokumentet. For eksempel kan de du har invitert, dele koblingen og gi tilgang til andre som ikke er inkludert i den opprinnelige invitasjonen.

 4. Klikk på Tillatelse-lokalmenyen, og gjør ett av følgende:

  • Velg «Kan gjøre endringer» for å tillate at andre kan redigere dokumentet.

  • Velg «Skrivebeskyttet» for å tillate kun lesetilgang.

 5. Klikk på Del, og legg deretter til e-postadressene til personene du vil dele med.

Når de som er invitert mottar invitasjonen din, kan de laste ned den delte filen fra iCloud til en hvilken som helst av enhetene sine. Hvis du tillater det, kan de utføre endringer og arkivere dokumentet. Du ser oppdateringene neste gang du åpner filen på Macen.

Godta en invitasjon og rediger et dokument

Når du laster ned et dokument du har blitt invitert til å dele, er den delte filen tilgjengelig i iCloud Drive på Macen, Filer-appen (iOS 11 eller nyere) eller iCloud Drive-appen (iOS 10 eller tidligere) på iOS-enheten, på iCloud.com, og på en PC med iCloud for Windows.

Hvis du har tillatelse til å redigere dokumentet, kan du åpne det med et kompatibelt program og deretter utføre og arkivere endringene.

 1. Klikk på koblingen til det delte dokumentet i invitasjonen.

  Hvis det er nødvendig, logger du på iCloud med Apple-ID-en og passordet.

 2. Når filen åpnes i et program på Macen, utfører du endringene og arkiverer deretter dokumentet.

  Du kan også åpne filen senere med et kompatibelt program og utføre endringer. Alle som deler dokumentet vil se de nyeste endringene i filen neste gang de åpner den.

Endre delingsvalgene for et dokument

Du kan endre delingsinnstillingene du valgte etter at du har delt et dokument.

 1. Marker dokumentet i iCloud Drive eller åpne det i et program som støtter iCloud-fildeling, klikk på Del-knappen , og velg deretter Vis personer.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Del et dokument med flere personer: Klikk på Legg til personer-knappen, og legg deretter til en e-postadresse for hver person.

  • Kopier en kobling til den delte filen for å sende den til en annen person: Klikk på trekanten ved siden av Delingsvalg, og klikk deretter på Kopier kobling. Nå kan du lime inn koblingen i en e-postmelding eller et annet program.

  • Endre hvem som har tilgang til å laste ned filen: Klikk på trekanten ved siden av Delingsvalg, og velg deretter «Kun personer du inviterer» for å tillate at kun inviterte får tilgang til dokumentet, eller velg «Alle med koblingen» for å tillate at alle som mottar koblingen får tilgang til dokumentet.

  • Endre om det delte dokumentet kan endres eller kun leses: Klikk på trekanten ved siden av Delingsvalg, og velg deretter «Kan gjøre endringer» for å tillate at andre kan redigere dokumentet, eller velg «Skrivebeskyttet» for å kun tillate at dokumentet kan leses.

  • Endre delingsinnstillingene for en bestemt person: Plasser markøren over en persons navn, klikk på , og velg deretter innstillingene du vil ha.

  • Avslutt deling av en fil med en bestemt person: Plasser markøren over personens navn, klikk på , og velg deretter Fjern tilgang.

Avslutt deling av et dokument

Du kan slutte å dele filer med personer du har invitert.

Gjør ett av følgende:

 • Avslutt deling med alle: Marker dokumentet i iCloud Drive eller åpne det i et program som støtter iCloud-fildeling, klikk på Del-knappen , og velg deretter Vis personer. Klikk på trekanten ved siden av Delingsvalg, og klikk deretter på Avslutt deling.

 • Avslutt deling med en bestemt person: Marker dokumentet i iCloud Drive eller åpne det i et program som støtter iCloud-fildeling, klikk på Del-knappen , og velg deretter Vis personer. Hold markøren over personens navn, klikk på , og velg deretter Fjern tilgang.

Du kan også flytte eller slette dokumentet fra iCloud Drive for å hindre at andre får tilgang til det.