macOS High Sierra

Bruk flere skjermer med Macen

Det er mulig at du kan koble mer enn én skjerm til Macen. Hvis du vil gjøre det, må du ha en skjermkabel for hver skjerm. Det kan også være nødvendig med en adapter.

Når du har koblet skjermene til Macen, kan du velge om du vil bruke dem som utvidet skrivebord eller til Like skjermer-modus.

Koble til skjermene

 • For hver skjerm kobler du en videokabel (og om nødvendig en adapter) fra videoutgangen på Macen til videoinngangen på skjermen. Du finner mer informasjon under Videoporter.

  Forsikre deg om at alle kablene er riktig tilkoblet.

  Hvis Macen har en eller flere Thunderbolt-porter , kan du koble til opptil to skjermer til disse portene. Hvis skjermene også har Thunderbolt-porter, kan du koble en skjerm til en annen og deretter koble en av skjermene til Thunderbolt-porten på Macen. Du kan også koble skjermene til hver sin Thunderbolt-port på Macen.

  Hvis en skjerm ikke gjenkjennes, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Skjermer og deretter på Skjerm.

  Åpne Skjerm-panelet for meg

  Klikk deretter på Finn skjermer-knappen. Du må kanskje holde nede Tilvalg-tasten for å se Finn skjermer-knappen.

  Du kan også prøve å sette Macen i dvale og deretter vekke den.

Konfigurer skjermene som et utvidet skrivebord

Du kan organisere skjermene akkurat slik du vil, når du oppretter et utvidet skrivebord. Du kan for eksempel angi at skjermene skal være ved siden av hverandre, for å lage ett stort sammenhengende skrivebord.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Skjermer og deretter på Organisering.

  Åpne Organisering-panelet for meg

 2. Følg instruksjonene på skjermen.

Konfigurer skjermene for like skjermer

Like skjermer viser hele skrivebordet på hver tilkoblet skjerm.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Skjermer og deretter på Skjerm.

  Åpne Skjerm-panelet for meg

 2. Still inn begge skjermene slik at de har samme oppløsning.

 3. Klikk på Organisering, og velg deretter Like skjermer.

Konfigurer noen skjermer for like skjermer og andre for utvidet skrivebord

Hvis du har flere enn to skjermer koblet til Macen, kan du angi at noen skjermer skal bruke like skjermer-modus, som viser hele skrivebordet, og at andre skjermer skal vise utvidet skrivebord (som viser skrivebordet over to eller flere skjermer). Hvis du for eksempel har tre skjermer, kan du ha to skjermer som viser den samme informasjonen, og en hvor du kan utvide skrivebordet.

 1. Bruk informasjonen over til å konfigurere alle skjermene som et utvidet skrivebord.

 2. Hold nede Tilvalg-tasten og flytt et skjermsymbol oppå et annet skjermsymbol for å vise samme bilde på begge skjermene.

Hvis du viser DVD-innhold på skjermen til et TV-apparat som er koblet til Macen, klikker du på Organisering-knappen i valgpanelet Skjermer og flytter menylinjen over til TV-skjermen. Hvis Organisering-knappen ikke vises, har Macen din kun funksjonalitet for «like skjermer»-visning.