macOS High Sierra

Mat ut CD-er og DVD-er

Det er vanligvis mulig å mate ut en CD eller DVD fra skrivebordet eller fra et Finder-vindu.

Mate ut en CD eller DVD

Gjør ett av følgende:

  • Mate ut fra skrivebordet: Marker platen du vil mate ut, og velg Arkiv > Mat ut [plate].

  • Mat ut fra et Finder-vindu: Klikk på Finder-symbolet i Dock for å åpne et Finder-vindu, deretter, i Finder-sidepanelet, klikker du på Mat ut-knappen ved siden av platens navn.

  • Mat ut fra en optisk stasjon: Trykk på utmatingstasten .

Hvis du ikke kan mate ut en CD eller DVD

Prøv følgende:

  • Hvis et program bruker CD-en eller DVD-en: Avslutt programmet, og prøv deretter å mate ut platen igjen.

  • Hvis du ikke kan avslutte programmet som bruker CD-en eller DVD-en: Lukk filen som ligger på platen du vil mate ut, og prøv deretter på nytt å mate ut platen.

  • Hvis en annen bruker bruker CD-en eller DVD-en: Logg av brukerne som bruker platen, og prøv deretter å mate den ut på nytt.

  • Hvis du ikke kan logge av en bruker: Logg inn som den brukeren, og prøv deretter å mate ut platen.

  • Hvis du kan starte datamaskinen på nytt for å mate ut platen: Velg Apple-menyen > Omstart, og klikk deretter på Omstart samtidig som du holder nede muse- eller styreflateknappen til platen mates ut. Du kan også holde inne Tilvalg-tasten samtidig som du starter datamaskinen på nytt, og når du ser CD- eller DVD-en på skjermen, markerer du den og trykker på Mat ut-tasten.