macOS High Sierra

Bruk eksterne lagringsenheter

Eksterne harddisker, minnepinner, USB-disker, minnekort og enheter som iPod, er eksempler på lagringsenheter som du kan koble til systemet med Thunderbolt-, USB- eller FireWire-kabler eller trådløst via Bluetooth.

Lagringsenheter (som eksterne harddisker) kan også være tilgjengelige på nettverket. I tillegg kan du sette inn flashminnekort fra kameraer eller andre enheter i SDXC-kortplassen på Macen. Hvis Macen ikke har en kortplass, kan du få tilgang til data på flashminnekortet med en tilkoblet kortleser.

Når du har koblet til lagringsenheten, kan du flytte filer fra Macen til lagringsenheten eller fra lagringsenheten til Macen.

Hvis Macen har én USB-C-port, leser du Om USB-C.

Koble til en lagringsenhet

 • Koble til enheten med kabelen som fulgte med, og bruk deretter Finder til å vise tilkoblet enhet.

  Hvis kabelen ikke har en kontakt som passer til Macen, må du kanskje bruke en adapter. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med enheten.

Flytt filer til eller fra en ekstern lagringsenhet

Bruk Finder til å flytte filer til eller fra den eksterne lagringsenheten.

 1. Kontroller at den eksterne lagringsenheten er tilkoblet (for eksempel med en USB-kabel eller over et nettverk).

 2. Åpne Finder-vinduet, og gjør deretter ett av følgende for å flytte filene.

  • Flytt filer til lagringsenheten: Marker noen filer på skrivebordet eller i en mappe, og flytt dem deretter til lagringsenheten, under Enheter i Finder-sidepanelet.

  • Flytt filer fra lagringsenheten: Marker lagringsenheten, under Enheter i Finder-sidepanelet, og dra deretter filer til en plassering på Macen.

Hvis du ikke har tilgangsrettigheter til å vise eller arbeide med filer på en lagringsenhet

 • Hvis du ikke er administrator for Macen, spør du administratoren om å gi deg tilgang til filene du trenger.

 • Hvis du er administratoren for Macen, gjør du ett av følgende.

  • Autentiser deg som administrator: Avhengig av hvordan du forsøker å åpne filen, kan du bli bedt om å autentisere deg som administrator.

  • Endre Deling og rettigheter-innstillinger for filen: Hvis du vil ha instruksjoner, leser du Bruk Fildeling til å dele filer.

Mat ut en lagringsenhet (USB-disk, flashdisk eller en annen enhet)

Gjør ett av følgende:

 • Marker objektet du vil mate ut, og velg Arkiv > Mat ut.

 • Gå til Finder-sidepanelet og klikk på Mat ut-knappen ved siden av objektets navn.

 • Flytt objektet på skrivebordet som du vil mate ut, til papirkurven.

Hvis du ikke kan mate ut lagringsenheten, kan filer på lagringsenheten være i bruk av et annet program eller en annen bruker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Hvis et program bruker en disk du vil mate ut og Hvis andre brukere bruker en disk du vil mate ut.