Om sikkerhetsinnholdet i tilleggsoppdateringen for macOS Catalina 10.15.7 og oppdateringen for macOS Catalina 10.15.7

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i tilleggsoppdateringen for macOS Catalina 10.15.7 og oppdateringen for macOS Catalina 10.15.7.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

Tilleggsoppdateringen for macOS Catalina 10.15.7 og oppdateringen for macOS Catalina 10.15.7

Utgitt 5. november 2020

FontParser

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.7

Virkning: Behandling av en skadelig font kan føre til utføring av vilkårlig kode. Apple er klar over rapporter om at det finnes en måte å utnytte dette på.

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrudd i minnet ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2020-27930: Google Project Zero

Kjerne

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.7

Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med kjernerettigheter. Apple er klar over rapporter om at det finnes en måte å utnytte dette på.

Beskrivelse: Et problem med typeforveksling ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2020-27932: Google Project Zero

Kjerne

Tilgjengelig for: macOS Catalina 10.15.7

Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å oppgi kjerneminne. Apple er klar over rapporter om at det finnes en måte å utnytte dette på.

Beskrivelse: Et problem med initialisering av minne ble løst.

CVE-2020-27950: Google Project Zero

Når du har installert denne oppdateringen, vil macOS ha følgende byggnummer: 19H15.

Finn ut hvordan du finner macOS-versjonen og byggnummeret på Mac.

Finn ut hvordan du oppdaterer programvaren på Mac.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: