Hvis du ikke kan legge til en mediefil i et samarbeidsdokument i Pages, Numbers eller Keynote

Hvis du får et varsel som sier at du ikke kan legge til et bilde, en film eller en lydfil i et samarbeidsdokument, må du redusere størrelsen på filen eller redusere størrelsen på hele dokumentet. 

Størrelsen på mediefilen du prøver å legge til kan føre til at dokumentet blir for stort for samarbeid. Størrelsesgrensene for samarbeidsdokumenter er 2 GB for dokumenter som deles med iWork-apper og iCloud, og 1 GB for dokumenter som deles med Box.

Reduser størrelsen på mediefilen

Du kan bruke de følgende Mac-programmene til å redusere størrelsen på bilde-, film- eller lydfiler:

Når du har redusert størrelsen på mediefilen, prøver du å legge den til i samarbeidsdokumentet. Hvis du fortsatt ikke kan legge til mediefilen, må du redusere størrelsen på hele dokumentet.


Reduser størrelsen på dokumentet

På Mac kan du redusere størrelsen på hele Pages-, Numbers- eller Keynote-dokumentet, slik at du kan samarbeide med andre om det. Programmet skalerer automatisk ned bilder, trimmer filmer og lydfiler og endrer filmformat eller kvalitet.

  1. Hvis du er eieren av dokumentet og deler det, kan du slutte å dele dokumentet, regnearket eller presentasjonen.
  2. Med dokumentet åpent velger du Fil > Reduser filstørrelse.
  3. Gjør endringer etter behov. Gjeldende størrelse på dokumentet og hvor mye det vil bli redusert avhengig av justeringene du velger, vises øverst i vinduet.
  4. Reduser filen:
    • Velg Reduser denne filen for å bruke innstillingene på det opprinnelige dokumentet.
    • Velg Reduser en kopi for å bruke innstillingene på en kopi av dokumentet og beholde det opprinnelige dokumentet. Skriv inn et navn på kopien av dokumentet, velg hvor kopien skal arkiveres og klikk på Arkiver.
  5. Inviter andre til å samarbeide om dokumentet.


Hvis du fortsatt ikke kan legge til en mediefil i et samarbeidsdokument


Hvis samarbeidsdokumentet ditt har en skadet mediefil

Hvis samarbeidsdokumentet har en skadet mediefil, bør du slutte å dele dokumentet, erstatte filen og dele den på nytt. Hvis den skadde mediefilen er i en delt mappe, drar du dokumentet ut av mappen, erstatter filen og drar dokumentet tilbake til den delte mappen.

Publiseringsdato: