Konvertere en sang til et annet filformat med Apple Music-programmet eller iTunes for Windows

Finn ut hvordan du konverterer sanger til et annet filformat og beholder en kopi av originalfilene.

Du kan bruke Apple Music-programmet på Mac eller iTunes for Windows til å konvertere sangfiler mellom komprimerte og ukomprimerte formater. Du vil for eksempel importere noen ukomprimerte filer til musikkbiblioteket som komprimerte filer for å spare lagringsplass. Eksempler på komprimerte formater er MP3 og Apple Lossless Encoder. Eksempler på ukomprimerte formater er AIFF eller WAV.

Du skal ikke merke en reduksjon i lydkvaliteten når du 

 • konverterer mellom ukomprimerte formater
 • går fra et komprimert til et ukomprimert format

Det kan hende du merker en reduksjon i lydkvaliteten når du

 • konverterer mellom komprimerte formater
 • går fra et ukomprimert til et komprimert format

Finn ut mer om lydkomprimering.

For å få best mulig resultat når du vil ha musikken i et annet format, må du importere den på nytt fra den originale kilden med det nye kodeformatet.

Du kan konvertere formatet på sangene i musikkbiblioteket, i en mappe eller på en lagringsstasjon.

Konvertere sanger i musikkbiblioteket

Følg fremgangsmåten for enheten din nedenfor.

På Mac

 1. Åpne Apple Music-programmet.
 2. I menylinjen velger du Musikk > Valg.
 3. Klikk på Filer-fanen, og klikk deretter på Importer innstillinger.
 4. Klikk på menyen ved siden av Importer med, og velg deretter kodeformatet som du vil konvertere sangen til.
 5. Klikk på OK.
 6. Velg sangene i biblioteket som du ønsker å konvertere.
 7. Velg Fil > Konverter og deretter Opprett [format]-versjon.

Nye sangfiler vises i biblioteket ved siden av de originale filene.

På PC

 1. Åpne iTunes for Windows.
 2. Velg Rediger > Valg fra menylinjen.
 3. Klikk på Generelt-fanen, og klikk deretter på Importer innstillinger.
 4. Klikk på menyen ved siden av Importer med, og velg deretter kodeformatet som du vil konvertere sangen til.
 5. Klikk på OK.
 6. Velg sangene i biblioteket som du ønsker å konvertere.
 7. Velg Fil > Konverter og deretter Opprett [format]-versjon.

Nye sangfiler vises i biblioteket ved siden av de originale filene.

Konvertere sanger fra filer i en mappe eller på en lagringsstasjon

Du kan importere sanger i Apple Music-programmet eller iTunes for Windows og konvertere dem samtidig. Dette lager en konvertert kopi av filen i musikkbiblioteket, basert på innstillingene i Apple Music-programmet eller iTunes for Windows.

For å konvertere alle sangene i en mappe eller på en disk følger du fremgangsmåten nedenfor for enheten din.

Eldre kjøpte sanger er kodet med et Beskyttet AAC-format som hindrer konvertering.

På Mac

 1. Åpne Apple Music-programmet.
 2. I menylinjen velger du Musikk > Valg.
 3. Klikk på Filer-fanen, og klikk deretter på Importer innstillinger.
 4. Klikk på menyen ved siden av Importer med, og velg deretter kodeformatet som du vil konvertere sangene til. 
 5. Klikk på OK.
 6. Hold Tilvalg-tasten nede på tastaturet og velg Fil > Konverter > Konverter til [importvalg].
 7. Velg mappen eller lagringsstasjonen som inneholder sangene du ønsker å importere og konvertere.

Sangene i det originale formatet og de konverterte sangene vises i biblioteket.

På PC

 1. Åpne iTunes for Windows.
 2. Velg Rediger > Valg fra menylinjen.
 3. Klikk på Generelt-fanen, og klikk deretter på Importer innstillinger.
 4. Klikk på menyen ved siden av Importer med, og velg deretter kodeformatet som du vil konvertere sangene til. 
 5. Klikk på OK.
 6. Hold nede Skift-tasten på tastaturet og velg Fil > Konverter > Konverter til [importvalg].
 7. Velg mappen eller lagringsstasjonen som inneholder sangene du ønsker å importere og konvertere.

Sangene i det originale formatet og de konverterte sangene vises i biblioteket.

Finn ut mer

Når du konverterer en fil med Apple Music-programmet eller iTunes for Windows, forblir den opprinnelige filen uendret i samme plassering. Apple Music-programmet og iTunes for Windows lager den konverterte filen fra en kopi av originalfilen.

Om komprimering

Når du konverterer en sang til enkelte komprimerte formater, kan noe data gå tapt. Disse komprimerte formatene gir deg en mye mindre filstørrelse, noe som lar deg lagre flere sanger. Det er riktignok ikke sikkert at lydkvaliteten er like god som i det originale, ukomprimerte formatet.

Det er ikke sikkert du hører en forskjell mellom en komprimert og en ukomprimert sang. Dette kan være avhengig av sangen, høyttalerne dine eller musikkenheten.

Hvis du komprimerer sanger og mister de tilhørende dataene, kan du ikke oppheve komprimeringen for å få tilbake dataene. Hvis du konverterer sanger fra et komprimert format til et ukomprimert format, blir ikke kvaliteten på sangene forbedret. Filene tar bare opp mer lagringsplass. Et eksempel er når du konverterer en sang i MP3-format (et komprimert format) til AIFF (et ukomprimert format). Sangen tar opp mye mer plass på harddisken, men høres lik ut som den komprimerte filen. For å utnytte fordelene med ukomprimerte formater, bør du importere sanger i disse formatene.

Om opphavsrett

Du kan bruke Apple Music-programmet og iTunes for Windows til å reprodusere materiale. Produktet er lisensiert til deg bare for reproduksjon av:

 • materiale som ikke er opphavsrettslig beskyttet
 • materiale du har opphavsrett til
 • materiale du har fullmakt eller lovlig tillatelse til å reprodusere

Hvis du er usikker på om du har rett til å kopiere materiale, bør du ta kontakt med en juridisk rådgiver. Du finner mer informasjon i vilkårene og betingelsene for tjenester under Apple Media.

Publiseringsdato: