Hvis Boot Camp-assistenten slutter å svare eller viser en melding om at Boot Camp-installasjonen mislyktes

Du må kanskje oppdatere macOS eller bruke en senere versjon av Windows 10.

I enkelte tilfeller kan Boot Camp-assistenten slutte å svare eller vise en melding om at Boot Camp-installasjonen mislyktes, under kopiering av Windows-installasjonsfilene. Følg denne framgangsmåten for å løse problemet:

 1. Hvis du er i Boot Camp-assistenten og den ikke svarer, kan du bruke Tilvalg-Kommando-Escape (Esc) for å tvinge appen til å avslutte.
 2. Installer de nyeste macOS-oppdateringene, som kan inneholde oppdateringer for Boot Camp.
 3. Last ned den nyeste utgaven av Windows 10 fra Microsofts nettsted. Bruk deretter Boot Camp-assistenten til å installere det.

Hvis det vises en melding i Boot Camp-assistenten om at startdisken ikke kan partisjoneres eller gjenopprettes til én enkelt partisjon, må du følge disse ekstra trinnene:

 1. Åpne Diskverktøy, som finnes i Verktøy-mappen i Programmer-mappen.
 2. Velg Mac-startdisken (Macintosh HD) i sidepanelet.
 3. Klikk på Partisjon på Diskverktøy-verktøylinjen. 
 4. Hvis Diskverktøy spør deg om du vil legge til et volum for beholderen eller partisjonere enheten, klikker du på Partisjon.
 5. Klikk på OSXRESERVED i diagrammet som vises, og klikk deretter på Fjern-knappen (–) under diagrammet.
 6. Klikk på BOOTCAMP i diagrammet, og klikk deretter på Fjern-knappen (–).
  OSXRESERVED og BOOTCAMP er tomme partisjoner som Boot Camp-assistenten opprettet under den mislykkede installasjonen.
 7. Klikk på Bruk, og klikk deretter på Partisjon for å bekrefte.
 8. Åpne Boot Camp-assistenten, og prøv å installere Windows på nytt.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: