Opprett automatiseringer for hjemmet ditt med Hjem-appen

Slå av lysene automatisk når du drar hjemmefra, slå dem på ved hjelp av bevegelsessensorer, eller aktiver en stemning når du låser opp ytterdøren. Med Hjem-appen kan du automatisere tilbehør og stemninger slik at de gjør det du vil, når du vil.

Med Hjem-appen er det enkelt å automatisere hjemmet ditt. Du kan starte tilbehør eller stemninger basert på klokkeslettet, plasseringen din, sensorer med mer. Bare konfigurer en HomePod, Apple TV eller iPad som hjemknutepunkt – og deretter kan du slappe av og la hjemmet styre seg selv.*

Dette trenger du

*HomePod og Apple TV er ikke tilgjengelig i alle land og regioner.

Opprett en automatisering basert på handlinger utført av tilbehør

Når et tilbehør slås på eller av eller registrerer noe, kan du automatisere annet tilbehør og stemninger til å reagere og utføre handlinger.

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Åpne Hjem-appen, trykk på Automatisering-fanen og trykk deretter på Opprett ny automatisering eller Legg til.
 2. For å starte en automatisering når et tilbehør slås på eller av, trykker du på Et tilbehør styres. Eventuelt kan du trykke på En sensor registrerte noe.
 3. Velg tilbehøret som starter automatiseringen, og trykk på Neste.
 4. Velg handlingen som utløser automatiseringen, for eksempel hvis tilbehøret slås på eller åpnes, og trykk på Neste.
 5. Velg tilbehøret som skal reagere på handlingen, og trykk på Neste.
 6. For å justere et tilbehør trykker du på det og holder inne.
 7. Trykk på Ferdig.

På Mac

 1. I Hjem-appen klikker du på  øverst til høyre, og deretter klikker du på Legg til automatisering.
 2. For å starte en automatisering når et tilbehør slås på eller av, velger du Et tilbehør styres. Eventuelt kan du velge En sensor registrerte noe.
 3. Velg tilbehøret som starter automatiseringen, og klikk på Neste.
 4. Velg handlingen som utløser automatiseringen, for eksempel hvis tilbehøret slås på eller åpnes, og klikk på Neste.
 5. Velg tilbehøret som skal reagere på handlingen, og klikk på Neste.
 6. For å justere tilbehøret dobbeltklikker du på det.
 7. Klikk på Ferdig.

Vil du få et varsel når et tilbehør oppdager noe? Les om hvordan du konfigurerer varslinger for HomeKit-tilbehør.

Opprett en automatisering basert på hvem som er hjemme

Automatiser tilbehøret ditt og stemningene dine slik at de slås på eller av når du eller en delt bruker ankommer eller forlater hjemmet ditt.

Hvis du vil opprette en automatisering som utløses av hvem som er hjemme, må du og personene du inviterer til å kontrollere hjemmet ditt, slå på Del posisjonen min for den primære iOS-enheten1 som brukes til å kontrollere hjemmet. Gå til Innstillinger > [navnet ditt] > Del posisjonen min, trykk på Fra, og påse at «Denne enheten» er valgt.

Deretter åpner du Hjem-appen på iOS-enheten eller Macen og følger denne fremgangsmåten.

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Trykk på Automatisering-fanen og deretter på Legg til
 2. Velg om du vil at automatiseringen skal skje Når noen ankommer, eller Når noen drar fra hjemmet. Hvis du vil velge en bestemt person som skal utløse automatiseringen, trykker du på . Du kan også velge et sted2 og et klokkeslett for automatiseringen.
 3. Velg stemningene og tilbehøret som skal automatiseres, og trykk deretter på Neste.
 4. For å justere et tilbehør trykker du på det og holder inne.
 5. Trykk på Ferdig.

På Mac

 1. Klikk på Legg til øverst til høyre, og deretter på Legg til automatisering.
 2. Velg om du vil at automatiseringen skal skje Når noen ankommer, eller Når noen drar fra hjemmet. Hvis du vil velge en bestemt person som skal utløse automatiseringen, klikker du på . Du kan også velge et sted2 og et klokkeslett for automatiseringen.
 3. Velg stemningene og tilbehøret som skal automatiseres, og klikk deretter på Neste.
 4. For å justere tilbehøret dobbeltklikker du på det. 
 5. Klikk på Ferdig.
 1. Du kan ikke bruke en Mac til å utløse stedsbaserte automatiseringer.
 2. Hvis du velger en annen plassering enn hjemmet ditt, er du den eneste som kan utløse automatiseringen. Andre brukere som du har invitert til å styre hjemmet ditt, blir fjernet fra automatiseringen.

Automatiser tilbehør på et bestemt tidspunkt

Opprett en automatisering som kjøres på et bestemt klokkeslett, på bestemte dager og avhengig av hvem som er hjemme. Åpne Hjem-appen på iOS-enheten eller Macen, og følg denne fremgangsmåten.

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. I Automatisering-fanen trykker du på Legg til
 2. Trykk på Tid på døgnet inntreffer, og velg et klokkeslett og en dag. Trykk på Personer for å angi at automatiseringen utløses på et bestemt tidspunkt når noen er hjemme.
 3. Velg stemningene og tilbehøret som skal automatiseres, og trykk deretter på Neste.
 4. For å justere et tilbehør trykker du på det og holder inne.
 5. Trykk på Ferdig.

På Mac

 1. Klikk på Legg til øverst til høyre, og klikk deretter på Legg til automatisering.
 2. Velg Tid på døgnet inntreffer, og velg et klokkeslett og en dag. Klikk på Personer for å angi at automatiseringen utløses på et bestemt tidspunkt når noen er hjemme.
 3. Velg stemningene og tilbehøret som skal automatiseres, og klikk deretter på Neste.
 4. For å justere tilbehøret dobbeltklikker du på det. 
 5. Klikk på Ferdig.

Slå av eller slett en automatisering

Slik slår du en automatisering på eller av:

 1. Åpne Hjem-appen på iOS-enheten eller Macen, og gå til Automatisering-fanen.
 2. Trykk eller klikk på automatiseringen.
 3. Sett Aktiver automatiseringen til på eller av.

Trykk på Slå av for å angi at tilbehøret i en automatisering skal slås av etter en gitt periode. Hvis du for eksempel oppretter en automatisering som slår på lysene når du kommer hjem, kan du angi at lysene skal slås av etter en time.

Hvis du vil slette en automatisering, trykker eller klikker du på den aktuelle automatiseringen, ruller til bunnen og trykker eller klikker på Slett automatisering. På iOS-enheter kan du også sveipe til venstre på automatiseringen og trykke på Slett.

Publiseringsdato: