Opprett stemninger og automatiseringer med Hjem-appen

Med Hjem-appen kan du automatisere tilbehør og opprette stemninger slik at de gjør det du vil, når du vil.

Dette trenger du

Opprett en stemning

Med stemninger kan du styre flere tilbehør samtidig. Opprett en stemning med navnet «God natt» som slår av alle lysene og låser inngangsdøren – samtidig. Eller du kan angi en «Morgen»-stemning som spiller favorittspillelisten din på HomePod, Apple TV1 eller en AirPlay 2-kompatibel høyttaler.

Kommer hjem og God morgen som foreslåtte stemninger på iPhone 

Bruk en foreslått stemning

 1. I Hjem-appen trykker eller klikker du på Legg til-knappen . Deretter velger du Legg til stemning .
 2. Velg en foreslått stemning.
 3. For å justere innstillingene for et tilbehør trykker eller klikker du på tilbehøret. For å endre hvilket tilbehør som er inkludert i stemningen, trykker eller klikker du på Legg til eller fjern tilbehør. Trykk eller klikk på Test stemningen for å forhåndsvise en stemning.
 4. Trykk eller klikk på Ferdig.

Ny stemning kalt God natt på iPhone 

Opprett en tilpasset stemning

 1. I Hjem-appen trykker eller klikker du på Legg til-knappen . Deretter velger du Legg til stemning .
 2. Trykk eller klikk på Tilpasset.
 3. Gi stemningen et navn, og trykk eller klikk deretter på Legg til tilbehør.
 4. Velg tilbehøret du ønsker å legge til, og trykk eller klikk på Ferdig.
 5. For å justere innstillingene for et tilbehør trykker eller klikker du på tilbehøret. For å endre hvilket tilbehør som er inkludert i stemningen, trykker eller klikker du på Legg til tilbehør. Trykk eller klikk på Test stemningen for å forhåndsvise en stemning.
 6. Trykk eller klikk på Ferdig.

For å redigere en stemning på iPhone eller iPad trykker du og holder på den, og deretter trykker du på Rediger stemning. Dobbeltklikk på en stemning på Mac.

Trykk eller klikk på en stemning for å aktivere den. Eller spør Siri. Hvis du konfigurerer et hjemknutepunkt, kan du også automatisere en stemning.

Opprett en automatisering

Hvis du konfigurerer et hjemknutepunkt, kan du utløse et tilbehør eller en stemning basert på tid på dagen, posisjonen din, sensorer med mer. Opprett en automatisering som utløser «Jeg er her»-stemningen når noen i familien kommer hjem. Eller få alle lysene i et rom til å slå seg på når en bevegelsessensor oppdager bevegelse.

Opprett en automatisering basert på handlinger utført av tilbehør

Når et tilbehør slås på eller av eller registrerer noe, kan du automatisere annet tilbehør og stemninger til å reagere og utføre handlinger.

 

 1. I Hjem-appen trykker eller klikker du på Legg til-knappen . Deretter velger du Legg til automatisering .
 2. For å starte en automatisering når et tilbehør slås på eller av, velger du Et tilbehør styres. Eventuelt kan du velge En sensor registrerte noe.
 3. Velg tilbehøret som starter automatiseringen, og trykk eller klikk deretter på Neste.
 4. Velg handlingen som utløser automatiseringen, for eksempel hvis tilbehøret slås på eller åpnes, og trykk på Neste.
 5. Velg stemninger og tilbehør som reagerer på handlingen, og trykk eller klikk deretter på Neste.
 6. For å justere et tilbehør på iPhone eller iPad trykker du og holder på det. På Mac klikker du på tilbehøret.
 7. Trykk eller klikk på Ferdig.

Vil du få et varsel når et tilbehør registrerer noe? Finn ut hvordan du konfigurerer varslinger for tilbehøret ditt.

Opprett en automatisering basert på hvem som er hjemme

Automatiser tilbehøret ditt og stemningene dine slik at de slås på eller av når du eller en delt bruker ankommer eller forlater hjemmet ditt.

Hvis du vil opprette en automatisering som utløses av hvem som er hjemme, må du og personene du inviterer til å styre hjemmet ditt, slå på Del posisjonen min for den primære iPhonen eller iPaden2 som brukes til å styre hjemmet. Gå til Innstillinger > [navnet ditt] > Hvor er? og slå på Del posisjonen min. Sørg for at «Denne enheten» er valgt ved siden av Min posisjon.

 

 1. I Hjem-appen trykker eller klikker du på Legg til-knappen . Deretter velger du Legg til automatisering .
 2. Velg om du vil at automatiseringen skal skje når Noen ankommer, eller når Noen drar fra hjemmet. 
 3. Hvis du vil velge en bestemt person til å starte automatiseringen, trykker eller klikker du på Informasjon . Du kan også velge et sted3 og et klokkeslett for automatiseringen. Trykk eller klikk deretter på Neste.
 4. Velg stemningene og tilbehøret som skal automatiseres, og trykk eller klikk deretter på Neste.
 5. For å justere et tilbehør på iPhone eller iPad trykker du og holder på det. På Mac klikker du på tilbehøret. Trykk eller klikk på Test automatiseringen for å forhåndsvise en automatisering.
 6. Trykk eller klikk på Ferdig.

Automatiser tilbehør på et bestemt tidspunkt

Opprett en automatisering som kjøres på et bestemt klokkeslett, på bestemte dager og avhengig av hvem som er hjemme. 

 

 1. I Hjem-appen trykker eller klikker du på Legg til-knappen . Deretter velger du Legg til automatisering .
 2. Velg Tid på døgnet inntreffer, og velg et klokkeslett og en dag. Trykk eller klikk på Personer for å angi at automatiseringen utløses på et bestemt tidspunkt når noen er hjemme. Trykk eller klikk på Neste. 
 3. Velg stemningene og tilbehøret som skal automatiseres, og trykk eller klikk deretter på Neste.
 4. For å justere et tilbehør på iPhone eller iPad trykker du og holder på det. På Mac klikker du på tilbehøret. Trykk eller klikk på Test automatiseringen for å forhåndsvise en automatisering.
 5. Trykk eller klikk på Ferdig.

Slå av eller slett en automatisering

Slik slår du en automatisering på eller av:

 

 1. Åpne Hjem-appen på iPhone, iPad eller Mac, og gå til Automatisering-fanen.
 2. Trykk eller klikk på automatiseringen.
 3. Sett Aktiver automatiseringen til på eller av.

Trykk eller klikk på Slå av for å angi at tilbehøret i en automatisering skal slås av etter en gitt periode. Hvis du for eksempel oppretter en automatisering som slår på lysene når du kommer hjem, kan du angi at lysene skal slås av etter en time.

Hvis du vil slette en automatisering, trykker eller klikker du på den aktuelle automatiseringen, ruller til bunnen og trykker eller klikker på Slett automatisering. På iPhone eller iPad kan du også sveipe til venstre over automatiseringen og trykke på Slett.

Gjør mer med Hjem-appen

1. HomePod og Apple TV er ikke tilgjengelige i alle land og regioner.

2. Du kan ikke bruke en Mac til å utløse stedsbaserte automatiseringer.

3. Hvis du velger et annet sted enn hjemmet ditt, er du den eneste som kan utløse automatiseringen. Andre brukere som du har invitert til å styre hjemmet ditt, blir fjernet fra automatiseringen.

Publiseringsdato: