Endre Siris stemme eller språk

Finn ut hvordan du endrer stemmen og språkene Siri bruker.

På iPhone, iPad eller iPod touch

Gå til Innstillinger > Siri og søk.

Trykk på Språk for å endre språket som Siri bruker for forespørsler og svar.

Trykk på Siri-stemme for å endre kjønnet eller dialekten Siri bruker.*

Hvis du ønsker å høre oppleste svar fra Siri på enheten din, trykker du på Taletilbakemelding og velger blant følgende:

  • Alltid på: Siri leser opp svar, selv når ringebryteren er slått av.
  • Kontroller med ringebryteren: Siri demper alle oppleste svar når ringebryteren er slått av. Du vil forsatt høre en pipelyd når du bruker Siri, og du vil høre taletilbakemelding når du bruker «Hei, Siri» eller er tilkoblet en Bluetooth-enhet, hodetelefoner eller CarPlay.
  • Kun håndfrisett: Siri vil kun avgi en pipelyd og lese opp svar når du bruker «Hei, Siri» eller er tilkoblet en Bluetooth-enhet, hodetelefoner eller CarPlay.

På Mac

Hvis du har en Mac med macOS Sierra eller nyere, går du til Apple ()-menyen > Systemvalg og klikker på Siri. Her kan du velge følgende:

  • Språk: Endre språket som Siri bruker for forespørsler og svar.
  • Siri-stemme: Endre kjønnet eller dialekten Siri bruker.*
  • Taletilbakemelding: Slå på for å høre oppleste svar fra Siri. Hvis du slår av dette valget, kan du ikke høre oppleste svar, men får se Siris svar i Siri-vinduet.

På Apple Watch

Siri bruker samme språk og stemme på Apple Watch som du har konfigurert på iPhonen. På Apple Watch Series 3 og nyere kan du få Siri til å lese opp svarene. Gå til Innstillinger > Generelt > Siri på Apple Watch. Velg blant følgende under Taletilbakemelding:

  • Alltid på: Siri leser opp svar, selv når Apple Watch er i lydløsmodus.
  • Følg lydløsmodus: Siri demper alle oppleste svar når Apple Watch er i lydløsmodus.
  • Kun hodetelefoner: Siri leser kun opp svar når Apple Watch er tilkoblet Bluetooth-hodetelefoner.

På eldre Apple Watch-modeller viser Siri svarene på skjermen, med tekst eller bilder. Finn ut mer om Siri på Apple Watch.

På Apple TV 4K og Apple TV HD

Siri bruker samme språk som det du har konfigurert på Apple TV 4K eller Apple TV HD. Hvis du vil endre språket Siri bruker, går du til Innstillinger > Generelt > Siri og velger Språk.

Siri snakker ikke på Apple TV, men behandler forespørselen din og viser resultatene på skjermen.

Finn ut mer om Siri på Apple TV 4K eller Apple TV HD.

Les mer

*Hvilke alternativer for kjønn og dialekt du kan velge for Siris stemme, avhenger av språket du har valgt. Noen språk har kanskje bare mannlig eller kvinnelig stemme, mens andre har begge. Enkelte språk, som engelsk, spansk og fransk, tilbyr ulike dialekter. Hvis du for eksempel bruker engelsk i USA, kan Siri snakke med amerikansk, britisk eller australsk aksent.

Publiseringsdato: