Bruk FaceTime på Mac

Les om hvordan du bruker FaceTime til video- og lydsamtaler fra Mac-enheten din.

FaceTime-program på en Mac

FaceTime-appsymbol

Hvis du vil bruke FaceTime på Mac, må du gjøre følgende:

 • Koble til internett.
 • Logg inn på FaceTime med Apple-ID-en din. 
 • Kontroller at du har en innebygd eller tilkoblet mikrofon for FaceTime-lydsamtaler og et innebygd eller tilkoblet kamera for FaceTime-videosamtaler.

 

Slå på FaceTime

 1. Åpne FaceTime-appen.
 2. Logg inn med Apple-ID-en din.

Hvis du ikke vil motta FaceTime-anrop på Mac, velger du FaceTime > Slå av FaceTime.

skillelinje

Utfør en FaceTime-samtale

 1. Åpne FaceTime-appen.
 2. I søkefeltet skriver du inn navnet, telefonnummeret eller e-postadressen til personen du vil ringe.        Kontaktsøk i FaceTime-appen 
 3. Utføre anrop:
  • Hvis du vil utføre en FaceTime-videosamtale, klikker du på FaceTime-videoknappen.
  • Hvis du vil utføre en FaceTime-lydsamtale, klikker du på FaceTime-lydknappen.
  • Bruke Siri. Klikk på Siri-knappen oppe til høyre på menylinjen og si noe lignende som «FaceTime Lisa» eller «FaceTime audio Lisa».

skillelinje

          Innkommende FaceTime-anrop

Svare eller avvise et FaceTime-anrop

Når noen ringer deg med FaceTime, får du et varsel oppe til høyre på skjermen din.

Når et FaceTime-anrop kommer inn:

 • Klikk på Godta eller Avvis. Hvis du klikker på Ned-cirkumfleksknappen ved siden av Avvis, kan du sende en iMessage eller konfigurere en påminnelse om ringe tilbake senere.
 • Bruk Touch Bar til å godta eller avvise et anrop.

skillelinje

FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Publiseringsdato: