Bruk Bluetooth og Wi-Fi i Kontrollsenter

Finn ut hvordan du kontrollerer Wi-Fi og Bluetooth fra Kontrollsenter på iPhone, iPad og iPod touch.

Om Wi-Fi og Bluetooth

Når du slår av Wi-Fi- eller Bluetooth-knappene i Kontrollsenteret, kobler enheten din umiddelbart fra Wi-Fi- og Bluetooth-tilbehør. Både Wi-Fi og Bluetooth fortsetter å være tilgjengelig, så du kan bruke følgende viktige funksjoner:

 • AirDrop
 • AirPlay
 • Apple Pencil
 • Apple Watch
 • Kontinuitet-funksjoner, som Handoff og Instant Hotspot
 • Instant Hotspot
 • Stedstjenester

Koble fra Wi-Fi-nettverk

Åpne Kontrollsenter, og trykk på Wi-Fi-symbolet. Symbolet blir nedtonet, og enheten kobles fra alle nettverkene du er tilkoblet.

Mens Wi-Fi er deaktivert, deaktiveres også autotilkobling til Wi-Fi-nettverk i nærheten inntil:

 • Du slår på Wi-Fi i Kontrollsenter.
 • Du kobler enheten til et Wi-Fi-nettverk i Innstillinger > Wi-Fi.
 • Du går eller kjører til et nytt sted. 
 • Klokken er 5 om morgenen lokal tid.
 • Du gjør en omstart av enheten.

Koble fra Bluetooth-tilbehør

Åpne Kontrollsenter og trykk på Bluetooth-symbolet. Symbolet blir nedtonet, og enheten kobler seg fra alt tilbehør den er koblet til bortsett fra Apple Watch, Instant Hotspot, Apple Pencil og kontinuitetsfunksjoner som Handoff.

Hvis Bluetooth er slått av, kan du ikke koble iOS-enheten til Bluetooth-tilbehøret før:

 • Du slår på Bluetooth i Kontrollsenter.
 • Du kobler til et Bluetooth-tilbehør i Innstillinger > Bluetooth, eller ved å trykke på  eller  og velge et Bluetooth-tilbehør.
 • Klokken er 5 om morgenen lokal tid.
 • Du gjør en omstart av enheten.

Slå av Wi-Fi og Bluetooth

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil deaktivere Wi-Fi og Bluetooth helt for alle nettverk og enheter:

 • Slå av Wi-Fi ved å gå til Innstillinger > Wi-Fi og slå av Wi-Fi.
 • Slå av Bluetooth ved å gå til Innstillinger > Bluetooth og slå av Bluetooth.

Du vil få mer ut av iOS-enheten din hvis du lar Wi-Fi og Bluetooth være på.

Flymodus kan også slå av Wi-Fi og Bluetooth, så fremt du ikke slår på disse mens telefonen er i flymodus. Les mer om hvordan du bruker Wi-Fi og Bluetooth i flymodus.

Publiseringsdato: