Bruk Bluetooth og Wi-Fi i Kontrollsenter med iOS 11 og nyere

Finn ut hvordan du styrer Wi-Fi og Bluetooth fra Kontrollsenter på iPhone, iPad og iPod touch med iOS 11 og nyere.

Om Wi-Fi og Bluetooth

Når du trykker på Wi-Fi eller Bluetooth-knappene i Kontrollsenter i iOS 11 og nyere, kobles enheten umiddelbart fra Wi-Fi- og Bluetooth-tilbehør. Både Wi-Fi og Bluetooth fortsetter å være tilgjengelig, så du kan bruke følgende viktige funksjoner:

 • AirDrop
 • AirPlay
 • Apple Pencil
 • Apple Watch
 • Kontinuitet-funksjoner, som Handoff og Instant Hotspot
 • Instant Hotspot
 • Stedstjenester

Koble fra Wi-Fi-nettverk

Åpne Kontrollsenter, og trykk på Wi-Fi-symbolet Symbolet blir nedtonet, og enheten kobles fra alle nettverkene du er tilkoblet.

Mens Wi-Fi er deaktivert, deaktiveres også autotilkobling til Wi-Fi-nettverk i nærheten inntil:

 • Du slår på Wi-Fi i Kontrollsenter.
 • Du kobler enheten til et Wi-Fi-nettverk i Innstillinger > Wi-Fi.
 • Du går eller kjører til et nytt sted. 
 • Klokken er 5 om morgenen lokal tid.
 • Du gjør en omstart av enheten.

Koble fra Bluetooth-tilbehør

Åpne Kontrollsenter og trykk på Bluetooth-symbolet. Symbolet blir nedtonet, og enheten kobler seg fra alt tilbehør den er koblet til bortsett fra Apple Watch, Instant Hotspot, Apple Pencil og kontinuitetsfunksjoner somn Handoff.

Hvis Bluetooth er slått av, kan du ikke koble iOS-enheten til Bluetooth-tilbehøret før:

 • Du slår på Bluetooth i Kontrollsenter.
 • Du kobler enheten til et Bluetooth-tilbehør i Innstillinger > Bluetooth.
 • Klokken er 5 om morgenen lokal tid.
 • Du gjør en omstart av enheten.

Slå av Wi-Fi og Bluetooth

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil deaktivere Wi-Fi og Bluetooth helt for alle nettverk og enheter:

 • Slå av Wi-Fi ved å gå til Innstillinger > Wi-Fi og slå av Wi-Fi.
 • Slå av Bluetooth ved å gå til Innstillinger > Bluetooth og slå av Bluetooth.

Du vil få mer ut av iOS-enheten din hvis du lar Wi-Fi og Bluetooth være på.

Flymodus kan også slå av Wi-Fi og Bluetooth, så fremt du ikke slår på disse mens telefonen er i flymodus. Les mer om hvordan du bruker Wi-Fi og Bluetooth i flymodus.

Publiseringsdato: