Bruk Bluetooth og Wi-Fi i Kontrollsenter med iOS 11

Finn ut hvordan du styrer Wi-Fi og Bluetooth fra Kontrollsenter på iPhone, iPad og iPod touch med iOS 11 og nyere.

Om Wi-Fi og Bluetooth

Når du trykker på Wi-Fi- eller Bluetooth-knappene i Kontrollsenter i iOS 11 og nyere, kobler enheten seg umiddelbart fra Wi-Fi og Bluetooth-tilbehør. Både Wi-Fi og Bluetooth fortsetter å være tilgjengelig, så du kan bruke følgende viktige funksjoner:

 • AirDrop
 • AirPlay
 • Apple Pencil
 • Apple Watch
 • Kontinuitet-funksjoner, som Handoff og Instant Hotspot
 • Instant Hotspot
 • Stedstjenester

Koble fra Wi-Fi-nettverk

Åpne Kontrollsenter, og trykk på . Symbolet blir nedtonet, og enheten kobles fra alle nettverk du er tilkoblet.

Når Wi-Fi er deaktivert, vil autotilkobling til Wi-Fi-nettverk i nærheten også være deaktivert inntil:

 • Du slår på Wi-Fi i Kontrollsenter.
 • Du kobler enheten til et Wi-Fi-nettverk i Innstillinger > Wi-Fi.
 • Du går eller kjører til et nytt sted. 
 • Klokken er 5 om morgenen lokal tid.
 • Du gjør en omstart av enheten.

Koble fra Bluetooth-tilbehør

Åpne Kontrollsenter, og trykk på . Symbolet blir nedtonet, og enheten kobles fra alt tilkoblet tilbehør, unntatt Apple Watch, Instant Hotspot, Apple Pencil og kontinuitetsfunksjoner som Handoff.

Hvis Bluetooth er slått av, kan du ikke koble iOS-enheten til Bluetooth-tilbehøret før:

 • Du slår på Bluetooth i Kontrollsenter.
 • Du kobler enheten til et Bluetooth-tilbehør i Innstillinger > Bluetooth.
 • Klokken er 5 om morgenen lokal tid.
 • Du gjør en omstart av enheten.

Slå av Wi-Fi og Bluetooth

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil deaktivere Wi-Fi og Bluetooth helt for alle nettverk og enheter:

 • Slå av Wi-Fi ved å gå til Innstillinger > Wi-Fi og slå av Wi-Fi.
 • Slå av Bluetooth ved å gå til Innstillinger > Bluetooth og slå av Bluetooth.

Du vil få mer ut av iOS-enheten din hvis du lar Wi-Fi og Bluetooth være på.

Flymodus kan også slå av Wi-Fi og Bluetooth, så fremt du ikke slår på disse mens telefonen er i flymodus. Finn ut mer om hvordan du bruker Wi-Fi og Bluetooth i flymodus.

Publiseringsdato: