Bruk Bluetooth og Wi-Fi i Kontrollsenter

Finn ut hvordan du kontrollerer Wi-Fi og Bluetooth fra Kontrollsenter på iPhone, iPad og iPod touch.

Om Wi-Fi og Bluetooth

Når du slår av Wi-Fi- eller Bluetooth-knappene i Kontrollsenteret, kobler enheten umiddelbart fra Wi-Fi- og Bluetooth-tilbehør. Både Wi-Fi og Bluetooth fortsetter å være tilgjengelig, så du kan bruke følgende funksjoner:

 • AirDrop
 • AirPlay
 • Apple Pencil
 • Apple Watch
 • Kontinuitet-funksjoner, som Handoff og Instant Hotspot
 • Instant Hotspot
 • Stedstjenester
 • Lås opp med Apple Watch

Koble fra Wi-Fi-nettverk

Åpne Kontrollsenter på iPhone eller iPod touch, eller på iPad, og trykk på Wi-Fi-knappen Wi-Fi-symbolet. Symbolet blir nedtonet, og enheten kobles fra alle nettverkene du er tilkoblet.

Mens Wi-Fi er deaktivert, deaktiveres også autotilkobling til Wi-Fi-nettverk i nærheten inntil:

 • Du slår på Wi-Fi i Kontrollsenter.
 • Du kobler enheten til et Wi-Fi-nettverk i Innstillinger > Wi-Fi.
 • Du går eller kjører til et nytt sted. 
 • Klokken er 5 om morgenen lokal tid.
 • Du gjør en omstart av enheten.

Koble fra Bluetooth-tilbehør

Åpne Kontrollsenter på iPhone eller iPod touch, eller på iPad, og trykk på Bluetooth-knappen Bluetooth-symbolet. Symbolet blir nedtonet, og enheten kobler seg fra alt tilbehør den er koblet til bortsett fra Apple Watch, Instant Hotspot, Apple Pencil og kontinuitetsfunksjoner som Handoff.

Hvis Bluetooth er slått av, kan du ikke koble iOS- eller iPadOS-enheten til Bluetooth-tilbehøret inntil:

 • Du slår på Bluetooth i Kontrollsenter.
 • Du kobler til et Bluetooth-tilbehør i Innstillinger > Bluetooth, eller ved å trykke på AirPlay-symbolet  eller  og velger et Bluetooth-tilbehør.
 • Klokken er 5 om morgenen lokal tid.
 • Du gjør en omstart av enheten.

Slå av Wi-Fi og Bluetooth

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil deaktivere Wi-Fi og Bluetooth helt for alle nettverk og enheter:

 • Slå av Wi-Fi ved å gå til Innstillinger > Wi-Fi og slå av Wi-Fi.
 • Slå av Bluetooth ved å gå til Innstillinger > Bluetooth og slå av Bluetooth.

Du vil få mer ut av iOS- eller iPadOS-enheten hvis du lar Wi-Fi og Bluetooth være på.

Flymodus kan også slå av Wi-Fi og Bluetooth, så fremt du ikke slår på disse mens telefonen er i flymodus. Les mer om hvordan du bruker Wi-Fi og Bluetooth i flymodus.

Publiseringsdato: