Koble til Wi-Fi på iPhone, iPad eller iPod touch

Les om hvordan du kobler enheten til et Wi-Fi-nettverk, inkludert åpne, sikre og skjulte nettverk.

Koble til Wi-Fi-nettverk

  1. Trykk på Innstillinger > Wi-Fi og kontroller at Wi-Fi er slått på. Enheten vil søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
  2. Trykk på navnet på Wi-Fi-nettverket du vil koble til.

Når du er koblet til nettverket, skulle du se  ved siden av nettverket og  øverst til venstre på skjermen. 

Koble til sikre Wi-Fi-nettverk

  1. Trykk på Innstillinger > Wi-Fi og kontroller at Wi-Fi er slått på. Trykk deretter på navnet på Wi-Fi-nettverket du vil koble til. Passordbeskyttede nettverk har   ved siden av navnet.
  2. Når du blir spurt om det, skriver du inn passordet og trykker på Koble til. Hvis det ikke skjer noe når du trykker på Koble til, er det oppgitte passordet for kort. 

Koble til skjulte Wi-Fi-nettverk

Skjulte nettverk vises ikke i listen over tilgjengelige nettverk, så du må vite det nøyaktige navnet på nettverket du prøver å koble til.

  1. Trykk på Innstillinger > Wi-Fi og kontroller at Wi-Fi er slått på. Trykk på Annet.
  2. Skriv inn det nøyaktige navnet på nettverket, og trykk deretter på Sikkerhet.
  3. Velg en type sikkerhet. Ikke alle skjulte nettverk er sikre. Forhør deg med nettverksadministratoren om nødvendig.
  4. Trykk på Andre nettverk øverst på skjermen for å gå tilbake til forrige skjerm.
  5. Skriv inn nettverkspassordet i Passord-feltet, og trykk deretter på Koble til.

Når du er koblet til nettverket, skulle du se  ved siden av nettverket og  øverst til venstre på skjermen. 
 

Les mer

Sist endret: