Koble til Wi-Fi på iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hvordan du kobler enheten til et Wi-Fi-nettverk, inkludert åpne, sikre og skjulte nettverk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

 1. Gå til Innstillinger > Wi-Fi fra Hjem-skjermen.
 2. Slå på Wi-Fi. Enheten vil automatisk søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
 3. Trykk på navnet på nettverket du vil koble deg til.

Når du har koblet til nettverket, ser du  Hakeved siden av nettverket og Wi-Fi tilkoblet øverst til venstre på skjermen, eller øverst til høyre på iPhone X og nyere.

Koble til et sikkert Wi-Fi-nettverk

Sikre Wi-Fi-nettverk er passordbeskyttede og har  Lås ved siden av navnet.

 1. Gå til Innstillinger > Wi-Fi og påse at Wi-Fi er slått på.
 2. Trykk på navnet på det sikre nettverket du vil koble deg til.
 3. Angi passordet til det sikre Wi-Fi-nettverket, og deretter trykker du på Koble til. Hvis du ikke kan trykke på Koble til, har du angitt feil passord.

Når du har koblet til nettverket, ser du  Hakeved siden av nettverket og Wi-Fi tilkoblet øverst til venstre på skjermen, eller øverst til høyre på iPhone X og nyere. Hvis du ikke kjenner passordet til Wi-Fi-nettverket, kontakter du nettverksadministratoren.

Koble til et skjult Wi-Fi-nettverk

Skjulte nettverk vises ikke i listen over tilgjengelige nettverk, så du må vite det nøyaktige navnet til nettverket for å koble til.

 1. Gå til Innstillinger > Wi-Fi og påse at Wi-Fi er slått på. Deretter trykker du på Annet.
 2. Skriv inn det nøyaktige navnet på nettverket, og trykk deretter på Sikkerhet.
 3. Velg sikkerhetstypen. Ikke alle skjulte nettverk er sikre. Hvis du er usikker, tar du kontakt med nettverksadministratoren.
 4. Trykk på Annet nettverk for å gå tilbake til den forrige skjermen.
 5. Skriv inn nettverkspassordet i Passord-feltet, og trykk deretter på Koble til.

Når du har koblet til nettverket, ser du  Hakeved siden av nettverket og Wi-Fi tilkoblet øverst til venstre på skjermen, eller øverst til høyre på iPhone X og nyere.
 

Publiseringsdato: