Koble til Wi-Fi på iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hvordan du kobler enheten til et Wi-Fi-nettverk, inkludert åpne, sikre, skjulte og offentlige nettverk samt nettverk du har koblet til tidligere.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

 1. Gå til Innstillinger > Wi-Fi fra Hjem-skjermen.
 2. Slå på Wi-Fi. Enheten vil automatisk søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
 3. Trykk på navnet på nettverket du vil koble deg til.

Med iOS 13 og iPadOS ser du kanskje disse nettverksalternativene:

 • Mine nettverk: Wi-Fi-nettverk du har koblet til før.
 • Offentlige nettverk: Tilgjengelige Wi-Fi-nettverk du aldri har koblet til før.

Når du har koblet til et nettverk, ser du  ved siden av nettverket og Wi-Fi tilkoblet i øvre venstre hjørne på skjermen eller i øvre høyre hjørne på iPhone X og nyere.

Koble til et sikkert Wi-Fi-nettverk

Sikre Wi-Fi-nettverk er passordbeskyttede og har  Lås ved siden av navnet.

 1. Gå til Innstillinger > Wi-Fi og påse at Wi-Fi er slått på.
 2. Trykk på navnet på det sikre nettverket du vil koble deg til.
 3. Angi passordet til det sikre Wi-Fi-nettverket, og deretter trykker du på Koble til. Hvis du ikke kan trykke på Koble til, har du angitt feil passord.

Når du har koblet til nettverket, ser du  ved siden av nettverket og Wi-Fi tilkoblet på øvre venstre side av skjermen eller i øvre høyre hjørne på iPhone X og nyere. Hvis du ikke kjenner passordet til Wi-Fi-nettverket, kontakter du nettverksadministratoren.

Koble til et skjult Wi-Fi-nettverk

Skjulte nettverk vises ikke i listen over tilgjengelige nettverk, så du må vite det nøyaktige navnet til nettverket for å koble til.

 1. Gå til Innstillinger > Wi-Fi og påse at Wi-Fi er slått på. Deretter trykker du på Annet.
 2. Skriv inn det nøyaktige navnet på nettverket, og trykk deretter på Sikkerhet.
 3. Velg sikkerhetstypen. Ikke alle skjulte nettverk er sikre. Hvis du er usikker, tar du kontakt med nettverksadministratoren.
 4. Trykk på Annet nettverk for å gå tilbake til den forrige skjermen.
 5. Skriv inn nettverkspassordet i Passord-feltet, og trykk deretter på Koble til.

Når du har koblet til nettverket, ser du  ved siden av nettverket og Wi-Fi tilkoblet på øvre venstre side av skjermen eller i øvre høyre hjørne på iPhone X og nyere.

 

Publiseringsdato: