Koble til Wi-Fi på iPhone, iPad eller iPod touch

Les om hvordan du kobler enheten til et Wi-Fi-nettverk, inkludert åpne, sikre og skjulte nettverk.

     

Koble til et Wi-Fi-nettverk

 1. Gå til Innstillinger > Wi-Fi fra Hjem-skjermen.
 2. Slå på Wi-Fi.
  Enheten vil automatisk søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
 3. Trykk på navnet på Wi-Fi-nettverket du vil koble deg til.

Etter at du er koblet til nettverket, vil du se  Avmerkingsboksved siden av nettverket og Wi-Fi tilkoblet øverst til venstre på skjermen.

     

Koble til et sikkert Wi-Fi-nettverk

Sikre Wi-Fi-nettverk er passordbeskyttet og har  Lås ved siden av navnene.

 1. Gå til Innstillinger > Wi-Fi og påse at Wi-Fi er slått på.
 2. Trykk på navnet på det sikre Wi-Fi-nettverket du vil koble deg til.
 3. Angi passordet på det sikre Wi-Fi-nettverket, og trykk deretter Koble til. Hvis du ikke kan trykke Koble til, er passordet du skrev feil.

Etter at du er koblet til nettverket, vil du se  Avmerkingsboksved siden av nettverket og Wi-Fi tilkoblet øverst til venstre på skjermen. Hvis du ikke kjenner passordet til Wi-Fi-nettverket, kontakter du nettverksadministratoren.

Koble til et skjult Wi-Fi-nettverk

Skjulte nettverk vises ikke i listen over tilgjengelige nettverk, så du må vite det nøyaktige navnet på nettverket for å koble til.

 1. Gå til Innstillinger > Wi-Fi og påse at Wi-Fi er slått på. Trykk deretter på Andre.
 2. Skriv inn det nøyaktige navnet på nettverket, og trykk deretter på Sikkerhet.
 3. Velg sikkerhetstypen. Ikke alle skjulte nettverk er sikre. Sjekk med nettverksadministratoren om du er usikker.
 4. Trykk på Andre nettverk for å gå tilbake til forrige skjerm.
 5. Skriv inn nettverkspassordet i Passord-feltet, og trykk deretter på Koble til.

Etter at du er koblet til nettverket, vil du se  Avmerkingsboksved siden av nettverket og Wi-Fi tilkoblet øverst til venstre på skjermen. 
 

Les mer

Publiseringsdato: