Koble til Wi-Fi på iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hvordan du kobler enheten til et Wi-Fi-nettverk, inkludert åpne, sikre, offentlige nettverk samt nettverk du har koblet til tidligere.

 

Koble til et Wi-Fi-nettverk

  1. Gå til Innstillinger > Wi-Fi fra Hjem-skjermen.
  2. Slå på Wi-Fi. Enheten vil automatisk søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
  3. Trykk på navnet på nettverket du vil koble deg til. Før du kan koble til nettverket, kan du bli bedt om å angi passordet til nettverket eller godta vilkår og betingelser.

Når du har koblet til nettverket, ser du et blått avkrysningssymbol  ved siden av nettverket og symbolet for tilkoblet Wi-Fi  øverst i hjørnet på skjermen. Hvis du ikke kjenner passordet til Wi-Fi-nettverket, kontakter du nettverksadministratoren.

Publiseringsdato: