Bruk private Wi-Fi-adresser på iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch

For å forbedre personvernet bruker enheten en annen MAC-adresse for hvert Wi-Fi-nettverk.

Om private Wi-Fi-adresser

Koble til et Wi-Fi nettverk med privat Wi-Fi-adresse

Slå denne funksjonen av eller på for et nettverk

Om private Wi-Fi-adresser

For å kommunisere med et Wi-Fi-nettverk må en enhet identifisere seg overfor nettverket med en unik nettverksadresse, også kalt en MAC-adresse (Media Access Control). Hvis enheten alltid bruker den samme MAC-adressen for Wi-Fi på alle nettverk, kan nettverksoperatører og andre nettverksobservatører lettere knytte denne adressen til enhetens nettverksaktivitet og plassering over tid. Dette gjør det mulig å spore eller profilere brukere. Dette gjelder alle enheter på alle Wi-Fi-nettverk.

Fra og med iOS 14, iPadOS 14 og watchOS 7 forbedrer enheten din personvernet ved å bruke en annen MAC-adresse for hvert Wi-Fi-nettverk. Denne unike MAC-adressen er enhetens private Wi-Fi-adresse, som kun brukes for det nettverket.

I noen tilfeller endrer enheten sin private Wi-Fi-adresse:

 • Hvis du sletter alt innholdet og alle innstillingene eller tilbakestiller nettverksinnstillingene på enheten, bruker enheten en annen privat adresse neste gang den kobler til det aktuelle nettverket.

 • Fra og med iOS 15, iPadOS 15 og watchOS 8: Hvis enheten ikke har koblet seg til nettverket på seks uker, bruker den en annen privat adresse neste gang den kobles til det nettverket. Og hvis du ber enheten din om å glemme nettverket, glemmer den også den private adressen som ble brukt med nettverket, med mindre det har gått mindre enn to uker siden sist den ble bedt om å glemme nettverket.

Koble til et Wi-Fi-nettverk med privat Wi-Fi-adresse

Koble til Wi-Fi-nettverk som du vanligvis gjør. En privat Wi-Fi-adresse påvirker ikke hvordan du kobler til eller bruker de fleste Wi-Fi-nettverk.

Hvis et nettverk ikke tillater at enheten din kobler til eller ikke gir enheten ytterligere nettverks- eller internettilgang etter tilkoblingen, kan du følge trinnene nedenfor for å slutte å bruke en privat Wi-Fi-adresse for det aktuelle nettverket.

Slå denne funksjonen av eller på for et nettverk

Enheten din bruker en privat Wi-Fi-adresse som standard. For bedre personvern kan du la funksjonen være på for alle nettverk som støtter den.

iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Åpne Innstillinger-appen, og trykk deretter på Wi-Fi.

 2. Trykk på Mer info-knappenNo alt supplied for Image ved siden av et nettverk.

 3. Trykk for å slå Privat Wi-Fi-adresse av eller på. Hvis enheten din ble koblet til nettverket uten å bruke en privat adresse, forklarer et personvernvarsel hvorfor.

  On iPhone, turn Private Wi-Fi Address on or off in the Settings app

Apple Watch

 1. Åpne Innstillinger-appen, og trykk deretter på Wi-Fi.

 2. Trykk på navnet til nettverket du koblet deg til. Hvis du ikke har koblet til nettverket ennå, sveiper du mot venstre på navnet og trykker påMore buttonNo alt supplied for Image.

  On Apple Watch, open the Wi-Fi settings
 3. Trykk for å slå Privat adresse på eller av.

  On Apple Watch, turn Private Address on or off

For nettverksadministratorer

Hvis du administrerer en Wi-Fi-ruter som er konfigurert til å varsle deg når en ny enhet kobler seg til nettverket, blir du varslet første gangen enheten kobler seg til med en privat adresse.

Bedrifter og andre organisasjoner kan være nødt til å oppdatere sikkerheten på Wi-Fi-nettverket sitt for at det skal fungere med private adresser. Eller de kan bruke en MDM-definert nettverksprofil til å slå av Privat adresse for registrerte enheter som blir med i Wi-Fi-nettverket. Finn ut mer om private Wi-Fi-adresser og bedriftsnettverk.

Finn ut mer

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: