Koble Apple Watch til Wi-Fi

Når iPhone ikke er i nærheten, kan du koble Apple Watch til Wi-Fi. For å velge hvilket Wi-Fi-nettverk du vil koble Apple Watch til, må du ha watchOS 5 eller nyere.

Skjermbilde for Wi-Fi-innstillinger

Velg et Wi-Fi-nettverk

  1. Åpne Innstillinger-appen på Apple Watch.
  2. Trykk på Wi-Fi. Enheten din søker automatisk etter nettverk.
  3. Trykk på navnet på nettverket du vil koble til. Apple Watch kan kun koble til Wi-Fi-nettverk med 2,4 GHz.
  4. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn passordet med Scribble. For å endre tegn du har skriblet, vrir du på Digital Crown for å se flere alternativer, for eksempel store eller små bokstaver.
  5. Trykk på Koble til.

Du kan bruke Scribble på disse språkene: engelsk (Australia, Canada, Storbritannia og USA), fransk (Frankrike og Canada), tysk og italiensk.

Valg om Glem dette nettverket på Apple Watch

Glem et Wi-Fi-nettverk

  1. Åpne Innstillinger-appen på Apple Watch.
  2. Trykk på Wi-Fi, og trykk deretter på navnet på nettverket du er koblet til.
  3. Trykk på Glem dette nettverket.

Finn kompatible Wi-Fi-nettverk

Apple Watch kan kobles til et Wi-Fi-nettverk: 

  • Hvis iPhone har blitt koblet til nettverket tidligere mens enheten var koblet til klokken via Bluetooth.
  • Hvis Wi-Fi-nettverket er 2,4 GHz 802.11b/g/n.

Apple Watch kobler ikke til 5 GHz Wi-Fi eller offentlige nettverk som krever pålogging, abonnementer eller profiler. Disse nettverkene, kalt kontrollerte nettverk, kan være gratisnettverk og betalingsnettverk på steder som bedrifter, skoler, studenthus, leiligheter, hoteller og butikker. Når Apple Watch kobler til et kompatibelt Wi-Fi-nettverk i stedet for iPhone-forbindelsen, vises et Wi-Fi-symbol i Kontrollsenter.

Publiseringsdato: