Koble iPhone, iPad eller iPod touch sammen med Bluetooth-tilbehør fra en tredjepart

Koble sammen iPhone, iPad eller iPad touch med Bluetooth-tilbehøret ditt, slik at du blant annet kan ringe og strømme musikk og videoer.

Avhengig av hvilke apper du bruker, ser du kanskje et varsel om at du må slå på Bluetooth før du kan koble til tilbehør via Bluetooth. Gå til Innstillinger > Personvern, og trykk på Bluetooth. Slå deretter på Bluetooth for appene du vil bruke.

Koble enheten sammen med Bluetooth-tilbehør

  1. På enheten din går du til Innstillinger > Bluetooth. Deretter slår du på Bluetooth. Bli værende på denne skjermen til du fullfører trinnene for å koble sammen tilbehøret ditt. 
  2. Sett tilbehøret i søkemodus, og vent på at det dukker opp på enheten. Hvis du ikke ser tilbehøret eller ikke vet hvordan du gjør det synlig for enheten, kan du sjekke instruksjonene som fulgte med tilbehøret, eller kontakte produsenten.
  3. For å sammenkoble trykker du på tilbehørets navn når det vises på skjermen. Du må kanskje oppgi en PIN- eller sikkerhetskode. Hvis du ikke er sikker på hva PIN- eller sikkerhetskoden er, ser du i dokumentasjonen til tilbehøret.

Når sammenkoblingen med tilbehøret er opprettet, kan du bruke det med enheten. For å koble sammen flere Bluetooth-tilbehør gjentar du disse trinnene. Du kan også finne ut hvordan du bytter mellom lydkilder på enheten.

 

Fjern sammenkobling med et Bluetooth-tilbehør

Hvis du vil fjerne sammenkoblingen med et Bluetooth-tilbehør, trykker du på Innstillinger > Bluetooth og finner enheten du vil fjerne. Trykk så på  og deretter på Glem denne enheten. Dette fjerner tilbehøret fra listen over tilgjengelige Bluetooth-enheter.

Hvis du vil legge til Bluetooth-tilbehøret på enheten igjen, må du sette det i søkemodus igjen og gjenta trinnene for sammenkobling.

Hvis du ikke kan koble enheten sammen med Bluetooth-tilbehøret

Hvis du fortsatt ikke kan koble enheten sammen med Bluetooth-tilbehøret, kan du finne ut hva du må gjøre.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: