Koble iPhone, iPad eller iPod touch sammen med Bluetooth-tilbehør fra en tredjepart

Les om hvordan du kobler iOS-enheten sammen med Bluetooth-tilbehør, slik at du kan strømme musikk og videoer, ta telefonsamtaler med mer.

        

Koble enheten sammen med Bluetooth-tilbehør

  1. Gå til Innstillinger > Bluetooth på iOS-enheten, og slå på Bluetooth. Bli værende på denne skjermen til du fullfører trinnene for å koble sammen tilbehøret ditt. 
  2. Sett tilbehøret i oppdagingsmodus og vent på at det dukker opp på iOS-enheten. Sjekk instruksjonene som fulgte med tilbehøret, eller kontakt leverandøren om du ikke ser det eller ikke er sikker på hvordan du gjør det oppdagbart.
  3. For å sammenkoble trykker du på tilbehørets navn når det vises på skjermen. Du må kanskje oppgi en PIN- eller sikkerhetskode. Hvis du ikke er sikker på hva PIN- eller sikkerhetskoden er, ser du i dokumentasjonen til tilbehøret.

Når sammenkoblingen med tilbehøret er opprettet, kan du bruke det med iOS-enheten. Hvis du vil koble enheten sammen med flere Bluetooth-tilbehør, gjentar du fremgangsmåten i denne delen. Du kan også finne ut hvordan du bytter mellom lydkilder på enheten.

 

Fjern sammenkobling med et Bluetooth-tilbehør

Hvis du vil fjerne sammenkoblingen med et Bluetooth-tilbehør, trykker du på Innstillinger > Bluetooth, finner enheten du vil fjerne, og trykker på   og deretter på Glem denne enheten.

Når du glemmer en enhet på iPhone, iPad eller iPod touch, fjernes tilbehøret fra listen over tilgjengelige Bluetooth-enheter. Hvis du vil legge til Bluetooth-tilbehøret på enheten igjen, må du sette det i oppdagingsmodus igjen og gjenta fremgangsmåten for sammenkobling.

Hvis du ikke kan koble enheten sammen med Bluetooth-tilbehøret

Finn ut hva du kan gjøre hvis du fortsatt ikke kan koble enheten sammen med Bluetooth-tilbehøret.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: