Bruke Skjermtilpassing på iPhone, iPad og iPod touch

Du kan bruke Skjermtilpassing, for eksempel Fargefilter og Inverter farger, til å endre hvordan innhold vises på skjermen.

Skjermtilpassing er tilgjengelig på disse enhetene:

Slå på Inverter farger

Hvis du har nytte av å se elementer mot en mørk bakgrunn, kan du bruke Inverter farger for å forandre visningen av innholdet på skjermen. Smart invertering reverserer fargene på skjermen, bortsett fra bilder, media og visse apper som bruker mørke farger. Klassisk invertering reverserer alle fargene på skjermen.

Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Skjermtilpassing > Inverter farger.


Slå på Fargefiltre

Hvis du er fargeblind eller har andre synshemninger, kan du bruke Fargefiltre for å få hjelp til å skille farger fra hverandre. Fargefiltre kan endre utseende på ting som bilder og filmer, så det kan være lurt å bare bruke det når det er nødvendig.

Du kan slå på Fargefiltre fra Innstillinger-appen. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Skjermtilpassing, og velg Fargefiltre.

Når du slår på Fargefilter, kan du velge blant fire forhåndsinnstilte filter:

  • Gråtoner
  • Rødt/grønt for protanopi
  • Grønt/rødt for deuteranopi
  • Blått/gult for tritanopi

Du får se tre eksempler på fargeområder som kan hjelpe deg med å velge det alternativet som passer dine behov. Dra til venstre eller høyre på disse eksemplene for å finne det filteret som fungerer best for deg.

Dette eksempelet viser, fra venstre mot høyre, blyanter i en regnbue av farger som begynner med rødt og gult og slutter med lilla og brunt.

Dette eksempelet viser tre søyler med fargeintensitet.

Dette eksempelet viser vertikale linjer på varierende fargebakgrunner for fargeblindhet. Velg filteret som viser hele linjen.


Juster fargeintensitet

Du kan justere intensiteten for alle Fargefiltre til å passe til dine behov. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Skjermtilpassing, og juster skyveknappen for Intensitet for å gjøre filteret mer eller mindre intenst.


Juster fargetone

Hvis du er farge- eller lysfølsom, kan du endre Fargetone på skjermen din. Dette lar deg endre fargetonen på hele skjermen på iPhone, iPad eller iPod touch.


Begrens bildefrekvens

Hvis du har en iPad Pro (10,5 tommer) eller en 12,9-tommers iPad Pro (2. generasjon), kan du begrense bildefrekvensen på skjermen til maksimalt 60 bilder per sekund. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Skjermtilpassing, og slå på Begrens bildefrekvens.


Slå på Skjermtilpassing med Tilgjengelighetssnarvei eller Kontrollsenter

Inverter farger og Fargefiltre kan raskt slås på eller av med tilgjengelighetssnarveien. Finn ut hvordan du bruker tilgjengelighetssnarveien.

Publiseringsdato: