Bruke Skjermtilpassing på iPhone, iPad og iPod touch

Finn ut hvordan du bruker Skjermtilpassing, som Fargefiltre og Begrens bildefrekvens, på iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 10 eller nyere.

Hvis du er fargeblind eller har andre synshemninger, kan du bruke Fargefiltre for å få hjelp til å skille farger fra hverandre. Fargefiltre kan endre utseende på ting som bilder og filmer, så det kan være lurt å bare bruke det når det er nødvendig. 

Du kan slå på Fargefiltre med Tilgjengelighetssnarvei eller fra Innstillinger-appen.

Slå på Fargefiltre fra Innstillinger-appen

Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Skjermtilpassing, og velg Fargefiltre.

Når du slår på Fargefiltre, har du fire forhåndsinnstilte filtre å velge mellom:

  • Gråtoner
  • Rødt/grønt for protanopi
  • Grønt/rødt for deuteranopi
  • Blått/gult for tritanopi

Du får se tre eksempler på fargeområder som kan hjelpe deg med å velge det alternativet som passer dine behov. Dra til venstre eller høyre på disse eksemplene for å finne det filteret som fungerer best for deg.

Dette eksempelet viser, fra venstre mot høyre, blyanter i en regnbue av farger som begynner med rødt og går til gult, grønt, blått, lilla og brunt.

Dette eksempelet viser tre søyler med fargeintensitet.

Dette eksempelet viser vertikale linjer på varierende fargebakgrunner for fargeblindhet. Velg filteret som viser hele linjen.

Slå på Fargefiltre med Tilgjengelighetssnarvei

For å slå på Fargefiltre med Tilgjengelighetssnarvei følger du disse stegene:

Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Tilgjengelighetssnarvei, og velg Fargefiltre. Når du har konfigurert Fargefiltre, kan du raskt slå dem på eller av ved å trippelklikke på Hjem-knappen på enheten din.

Juster fargeintensitet

Du kan justere intensiteten for alle Fargefiltre til å passe til dine behov. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Skjermtilpassing, og juster skyveknappen for Intensitet for å gjøre filteret mer eller mindre intenst.

Juster fargetone

Hvis du er farge- eller lysfølsom, kan du endre Fargetone på skjermen din. Dette lar deg endre fargetonen på hele skjermen på iPhone, iPad eller iPod touch.

Begrens bildefrekvens

Hvis du har en iPad Pro (10,5 tommer) eller en 12,9-tommers iPad Pro (2. generasjon), kan du begrense bildefrekvensen på skjermen til maksimalt 60 bilder per sekund. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Skjermtilpassing, og slå på Begrens bildefrekvens.

Publiseringsdato: