Endre urskiven på Apple Watch

Du kan velge forskjellige design, justere farger og legge til komplikasjoner på urskiven. Du kan til og med stille klokkeslettet frem. 

Slik endrer du urskiven på Apple Watch

 1. Sveip mot venstre eller høyre fra kant til kant på urskiven.
 2. Stopp når du kommer til den urskiven du vil bruke. 

Les om alle Apple Watch-urskivene og de tilhørende funksjonene.

Ikke alle urskiver er tilgjengelige i alle land eller regioner. Hermes- og Nike-urskiver er bare tilgjengelige på de tilhørende modellene.

Slik tilpasser du urskiven på Apple Watch

 1. Trykk på Digital Crown for å gå til urskiven.
 2. Trykk hardt på skjermen.
 3. Sveip mot venstre eller mot høyre for å velge en urskive, og trykk på Tilpass. 
 4. Sveip mot venstre eller høyre for å velge en funksjon. Deretter vrir du på Digital Crown for å endre den. Du kan for eksempel endre fargen på en av viserne eller markeringene på urskiven. 
 5. Sveip helt til venstre for å redigere komplikasjoner. Trykk på en komplikasjon for å velge den. Deretter vrir du på Digital Crown for å endre den. Du kan også legge til komplikasjoner fra andre apper
 6. Når du er ferdig, trykker du på Digital Crown for å lagre endringene. 
 7. Trykk på urskiven for å angi den som gjeldende urskive.

Du kan også endre urskiven fra iPhone. Åpne Apple Watch-appen og trykk på fanen med urskivegalleriet. 

 

Slik legger du til mer informasjon på urskiven

Du kan legge til komplikasjoner, eller informasjon fra apper, på noen urskiver. Apple Watch har komplikasjoner som bl.a. viser batterilevetid og dato. Du kan også legge til komplikasjoner fra noen tredjepartsapper. Slik finner du ut hvilke apper som har komplikasjoner:

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone.
 2. Trykk på Min klokke-fanen, og trykk deretter på Komplikasjoner.

For å velge de du ønsker, trykker du på Rediger, og deretter følger du denne fremgangsmåten: 

 • For å legge til en komplikasjon trykker du på legg til-knappen . Når du har lagt til komplikasjonen i Apple Watch-appen på iPhone, kan du legge den til på klokken. Gå tilbake til urskiven, trykk hardt på skjermen og trykk deretter på Tilpass. Deretter trykker du på en komplikasjon og vrir på Digital Crown for å velge informasjonen du vil skal vises.
 • For å fjerne en komplikasjon trykker du på slett-knappen . Trykk deretter på Fjern.

Slik oppretter du en ny versjon av en urskive

 1. Trykk på Digital Crown for å gå til urskiven. 
 2. Trykk hardt på skjermen, sveip helt til høyre, og trykk på legg til-knappen Pluss-symbolet.
 3. For å velge en urskive vrir du på Digital Crown før du trykker på den du vil ha. Dette gjør at den nåværende urskiven blir endret til den du nettopp har opprettet. 
 4. For å tilpasse urskiven trykker du på skjermen igjen og deretter på Tilpass.

Slik sletter du en urskive fra Apple Watch

 1. Gå til den nåværende urskiven og trykk hardt på skjermen.
 2. Sveip mot høyre eller venstre for å gå til urskiven du vil fjerne. 
 3. Sveip oppover og trykk på Fjern.

Hvis du vil, kan du opprette urskiven på nytt senere.

 

Slik endrer du klokkeslettet som vises på Apple Watch

 1. Åpne Innstillinger-appen på klokken og trykk på Klokke.
 2. Trykk på +0 min.  
 3. Vri på Digital Crown og velg hvor langt frem du vil stille klokken. 
 4. Trykk på Avbryt eller Angi.

Du kan bare stille klokkeslettet frem på klokken som vises på urskiven. Alarmer, varsler, verdensklokke og andre klokkeslett samsvarer fortsatt med hva klokken faktisk er. 

 

Slik skjuler du Spilles nå på Apple Watch

Når du spiller av musikk, åpnes Spilles nå automatisk. Slik endrer du innstillingen: 

 1. Åpne Innstillinger-appen på klokken. 
 2. Trykk på Generelt > Lys opp skjerm. 
 3. Slå av Automatisk start av lydapper. 
Publiseringsdato: