Endre urskiven på Apple Watch

Velg et design, juster fargene og legg til komplikasjoner på urskiven. Du kan til og med stille klokkeslettet frem. 

     

Bytt til en annen urskive

Følg denne fremgangsmåten for å velge en urskive på Apple Watch:

 1. Sveip mot venstre eller mot høyre fra kant til kant på urskiven for å endre utseende.
 2. Stopp når du kommer til den urskiven du vil bruke. 

Tilpass urskiven

 1. Trykk på Digital Crown for å gå til urskiven.
 2. Trykk hardt på skjermen.
 3. Sveip mot venstre eller mot høyre for å velge en urskive, og trykk på Tilpass. 
 4. Sveip mot venstre eller høyre for å velge en funksjon. Deretter vrir du på Digital Crown for å endre den. Du kan for eksempel endre fargen på en av viserne eller markeringene på urskiven. 
 5. Sveip helt til venstre for å redigere komplikasjoner. Trykk på en komplikasjon for å velge den. Deretter vrir du på Digital Crown for å endre den. Du kan også legge til komplikasjoner fra andre apper
 6. Når du er ferdig, trykker du på Digital Crown for å lagre endringene. 
 7. Trykk på urskiven for å angi den som gjeldende urskive.

Du kan også tilpasse urskiven fra iPhone. Åpne Apple Watch-appen og trykk på fanen med urskivegalleriet. 

Legg til mer informasjon på urskiven

Du kan legge til komplikasjoner, eller informasjon fra apper, på noen urskiver. Apple Watch har komplikasjoner som bl.a. viser batterilevetid og dato. Du kan også legge til komplikasjoner fra noen tredjepartsapper. Slik finner du ut hvilke apper som har komplikasjoner:

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone.
 2. Gå til Min klokke-fanen og trykk på Komplikasjoner.

Til slutt velger du komplikasjonene du vil ha: 

 • For å legge til en komplikasjon trykker du på Legg til-symbolet. Når du har lagt til komplikasjonen i Apple Watch-appen på iPhone, kan du legge den til på klokken. Gå tilbake til urskiven, trykk hardt på skjermen og trykk deretter på Tilpass. Deretter trykker du på en komplikasjon og vrir på Digital Crown for å velge informasjonen du vil skal vises.
 • For å fjerne en komplikasjon trykker du på Slett-symbolet. Trykk deretter på Fjern.
 • For å endre rekkefølgen trykker og holder du inne Endre rekkefølge-symbolet. Deretter drar og slipper du komplikasjonen.  

     

Legg til en ny urskive

Du kan opprette flere versjoner av alle urskiver. Slik oppretter du en urskive: 

 1. Trykk på Digital Crown for å gå til urskiven. 
 2. Trykk hardt på skjermen, sveip helt til høyre og trykk på Pluss-symbolet.
 3. For å velge en urskive vrir du på Digital Crown før du trykker på den du vil ha. Dette gjør at den nåværende urskiven blir endret til den du nettopp har opprettet. 
 4. For å tilpasse urskiven trykker du på skjermen igjen og deretter på Tilpass. 

Du kan få nye komplikasjoner fra tredjepartsapper, men du kan ikke installere nye urskiver.

     

Slett urskiver

 1. Gå til den nåværende urskiven og trykk hardt på skjermen.
 2. Sveip mot høyre eller venstre for å gå til urskiven du vil fjerne. 
 3. Sveip oppover og trykk på Fjern.

Hvis du vil, kan du opprette urskiven på nytt senere.

     

Endre klokkeslettet som vises på klokken

 1. Åpne Innstillinger-appen, og trykk på Klokkeslett.
 2. Trykk på +0 min.  
 3. Vri på Digital Crown og velg hvor langt frem du vil stille klokken. 
 4. Trykk på Angi eller Avbryt.

Du kan bare stille klokkeslettet frem på klokken som vises på urskiven. Alarmer, varsler, verdensklokke og andre klokkeslett samsvarer fortsatt med hva klokken faktisk er. 

Publiseringsdato: