Grunnleggende om Mac: Bruke en skanner

Les om hvordan du bruker en skanner i OS X, slik at du kan skanne tekstdokumenter, bilder og så videre til filer på Mac-maskinen.

Merk: Skanneren kan være en del av en flerfunksjonsskriver. Se Utskrift for å få mer informasjon om bruk av skrivere.

Tips om skanning i OS X

 • Se listen over skannere som støttes, for å finne skannermodellen du skal koble til Mac-maskinen.
 • Bruk Programvareoppdatering til å installere programvareoppdateringer for tredjeparts skannere/skrivere automatisk.
 • Koble til en USB-skanner for å opprette skanner-/utskriftskøen automatisk.
 • Du kan dele en USB-tilkoblet skanner med andre Mac-maskiner i hjemmenettverket.
 • Du kan skanne fra forskjellige programmer:
  • Image Capture
  • Preview
  • Utskrift og faks-valgpanelet i Systemvalg
  • Skanner-/utskriftskø
  • Enkelte programmer fra tredjepart

Viktig: Hvis skannerdriveren støtter kontrollpanelfunksjoner i OS X, er det ikke sikkert at et trykk på en skanneknapp på enheten vil starte skanneprosessen. Da bruker du et av programmene ovenfor til å styre skanneren.

Se nedenfor for å få mer informasjon om disse funksjonene.

Før du kobler til skanneren

 • Kontroller at skanneren er slått på og at det ikke vises noen varselmeldinger på kontrollpanelet.
 • Forsikre deg om at du har brukernavnet og passordet til en administratorkonto på Mac-maskinen.

Koble til skanneren

Koble bare flerfunksjonsskriveren eller skanneren til via en USB-kabel. Hvis flerfunksjonsskriveren bruker Ethernet eller et trådløst nettverk, påse at den er konfigurert for å bruke samme lokalnettverk som Mac-maskinen. Velg Apple () > Systemvalg… og deretter Vis > Utskrift og skanning. Klikk på plussymbolet (+) under Skrivere-panelet til venstre og velg skriveren du vil legge til.

Når du har koblet til skanneren, utfører du Programvareoppdatering for å se etter den nyeste skriver- og skannerprogramvaren og oppdateringer fra tredjepart.

Merk: Ikke installer programvaren som fulgte med skanneren, fordi den kan være foreldet. OS X og Programvareoppdatering inneholder de nyeste versjonene av skannerprogramvaren. Du vil få tilgang til fremtidige oppdateringer når de gjøres tilgjengelig via Programvareoppdatering.

Slik skanner du

Merk: Denne artikkelen omhandler skanning via Image Capture-programmet (finnes i Programmer-mappen). Skanning med andre programmer som Preview, er svært likt.

Forenklet skannemodus

I det «forenklede» skannergrensesnittet følger du denne framgangsmåten:

 1. Plasser objektet (objektene) du vil skanne, på skannebordet.
 2. Åpne Image Capture ved å klikke på Launchpad i Dock og skrive Image Capture i søkefeltet.


   
 3. OS X Mountain Lion: Hvis skanneren har en dokumentmater, kan du markere "Bruk dokumentmater" for å skanne via materen i stedet for bordskanneren.
  OS X Lion og eldre: Hvis skanneren støtter forskjellige moduser, vil du se en "Modus:"-lokalmeny i Image Capture. Moduser kan inkludere Bordskanner, Transparent (positiv), Transparent (negativ) med flere.
 4. OS X Mountain Lion: Som standard vil Image Capture skanne til systemets standardsidestørrelse, for eksempel "A4", og skanne hele siden. Klikk for andre alternativer som "Finn omslutningsrute" og "Finn separate objekter".

  OS X Lion og eldre: Velg "Finn separate objekter" fra "Automatisk markering"-lokalmenyen for å markere og rette opp skannede objekter automatisk. Hvert objekt vil også bli lagret i en separat fil. Tips: Objekter med kanter som har høy kontrast, vil øke nøyaktigheten på den automatiske markeringen. Velg "Finn omslutningsrute" fra "Automatisk markering"-lokalmenyen for å inkludere alle objektene på skannerbordet i ett bilde.
 5. Velg hvor du vil arkivere skannede bilder fra "Skann til:"-lokalmenyen:
  • En mappe du velger. En rekke mapper er allerede forhåndskonfigurert. Du kan også velge «Annen…» for å velge mappen du ønsker.
  • Et program som iPhoto, Aperture eller Preview.
  • Mail-programmet for å få hvert skannede bilde lagt i en egen e-postmelding.
 6. Klikk på «Skann» for å skanne.

Merk: De skannede objektene vil bli JPEG-bilder som gis navn som scan1.jpeg, scan2.jpeg og så videre i stigende rekkefølge.

Avanserte skannevalg

Klikk på «Vis detaljer» hvis du vil velge en detaljert skannemodus med flere avanserte valg. I «Detaljer»-skannergrensesnittet kan du manuelt gjøre disse valgene:

 1. Hvis skanneren støtter forskjellige moduser, vil du se en «Modus:»-lokalmeny. Moduser kan inkludere Bordskanner, Transparent (positiv), Transparent (negativ) og så videre.
 2. På lokalmenyen «Type:» kan du velge type skanning.
  • Velg «Farger» for å skanne et objekt i farger.
  • Velg Svart-hvitt for å skanne et objekt i gråtoner (256 eller tusener av gråtoner).
  • Velg «Tekst» for å skanne tekstdokumenter.
 3. På lokalmenyen «Oppløsning:» kan du velge dpi (punkter per tomme) for det skannede bildet. Vanligvis trenger du ikke mer enn 300 dpi. For høy oppløsning kan resultere i problemer med utskriftsytelsen.
 4. Marker "Bruk egendefinert størrelse" for å aktivere "Størrelse:"-feltene (hvis de ikke allerede er det) og angi bredden og høyden du vil skanne. Velg bildepunkter, tommer eller cm (centimeter). 
 5. I feltet Rotasjonsvinkel: kan du angi et antall grader rotasjon med klokken for det skannede bildet.
 6. Velg et av disse alternativene fra lokalmenyen «Automatisk markering»:
  • "Finn separate objekter" for automatisk å markere og rette opp objektene du skanner. Tips: Objekter med kanter med høy kontrast vil øke nøyaktigheten på den automatiske markeringen.
  • "Finn omslutningsrute" for å inkludere alle objektene på skannerbordet i ett bilde.
 7. Bruk lokalmenyen "Skann til:" til å velge "Skann til:"-mål. Målene kan inkludere:
  • En mappe du velger. En rekke mapper er allerede forhåndskonfigurert. Du kan også velge «Annen…» for å velge mappen du ønsker.
  • Et program som iPhoto, Aperture eller Preview.
  • Mail-programmet for å få hvert skannede bilde lagt i en egen e-postmelding.
 8. I feltet Navn: kan du angi navnet på det skannede bildet eller bildene. Hvis du lager flere skanninger, vil det oppgitte navnet bli en del av inkrementelt navngitte skanninger. For eksempel skann1.jpeg, skann2.jpeg og så videre.
 9. Format: – Velg bildeformat for skanningen: JPEG, TIFF, PNG, JPEG 2000 eller PDF.
 10. Bildekorrigering: – Hvis du velger Manuell, har du følgende alternativer med et histogram av skannevalget du klikker på. Disse alternativene er tilgjengelig når Farge er valgt på lokalmenyen Type:.
  • «Lysstyrke:»
  • «Fargetone:»
  • «Temperatur:»
  • «Metning:»
   Tips: Klikk på «Gjenopprett standardinnstillinger» for å nullstille innstillingene.
    
 11. Etter Bildekorrigering vil du se en rekke skannerspesifikke valg som skannermodellen støtter.

Markere områdene du vil skanne

Hvis du vil markere bestemte områder som skal skannes (eller hvis du har fjernet markeringen av «Finn separate objekter»), følger du denne framgangsmåten. Merk: Skann-knappen er nedtonet inntil et skanneområde er markert.

 1. Opphev markeringen av alle valgte skanneområder ved å klikke i et tomt område som ennå ikke er markert (markerte områder vises med en stiplet kantlinje).
 2. Når du skal angi skanneområdet, klikker du og drar for å dekke området du vil skanne.
 3. Hvis du vil endre størrelsen på et markert område, klikker du innenfor kantlinjen rundt det markerte området. Da vises kantlinjen med grå punkter. Når markøren holdes over et håndtak, blir det rødt. Klikk og dra det røde håndtaket for å endre størrelse på skanneområdet. Tips: Du kan Skift-klikke på et annet område for å markere mer enn ett område.
 4. Hvis du vil slette det som er markert, trykker du på Slett.
 5. Hvis du vil rotere det markerte området, klikker du på roteringshåndtaket på enden av linjen som starter i midten av området. Når markøren er nær dette håndtaket, blir håndtaket rødt og et gjennomsiktig bilde av en person vil vises innenfor området. Klikk på det røde håndtaket og endre roteringen, slik du ønsker. Merk: Det kan være et kanthåndtak for å endre størrelsen på det markerte området i nærheten av dette håndtaket. Pass på at du klikker på riktig håndtak. 6. Hvis du vil markere et nytt område, bare klikker og drar du over et område som ikke er en del av et markert område.

Slik deler du en USB-tilkoblet skanner i nettverket

 1. Velg Systemvalg fra Apple ()-menyen.
 2. Velg Deling fra Vis-menyen.
 3. Aktiver (marker) «Skannerdeling».
 4. Velg den tilkoblede skanneren du vil dele.

Slik kobler du deg til en skanner som deles i et nettverk

   

Image Capture og Utskrift og skanning

 1. Åpne Image Capture eller Utskrift og skanning-valg.
 2. Velg skanneren fra gruppen "DELT" i sidepanelet.

Preview og andre programmer

 1. Åpne Preview ved å klikke på Launchpad i Dock og skrive Preview i søkefeltet.
 2. Aktiver først Nettverkstilkoblede enheter. Velg Arkiv > Importer fra skanner > Inkluder nettverkstilkoblede enheter.
 3. Velg skanneren din. Velg Arkiv > Importer fra skanner > (skanneren din under «Nettverkstilkoblede enheter»).

Hvis du ikke kan skanne

Kontroller at skanneren får strøm og at den er slått på. Slå skanneren av og deretter på igjen.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: