macOS High Sierra

Slå sammen PDF-er

Sett sammen hele eller deler av to eller flere PDF-er til én PDF.

ADVARSEL: Endringer du gjør i et Forhåndsvisning-dokument arkiveres automatisk. Hvis du vil beholde de originale PDF-ene (i tillegg til den nye filen der de er slått sammen), velger du Arkiv > Dupliser for å opprette en kopi av hver PDF før du slår dem sammen.

Åpne Forhåndsvisning for meg

  1. Åpne PDF-ene du vil kombinere.

  2. I hver åpen PDF velger du Vis > Miniatyrbilder for å vise miniatyrbildene for sidene i sidepanelet.

  3. Flytt miniatyrbildene du vil legge til (hold nede Kommando-tasten mens du klikker for å markere ikke-sammenhengende sider), til sidepanelet for miniatyrbilder i den andre PDF-en.

    Du kan legge til sider på slutten av dokumentet eller mellom sidene i et dokument. Flytt miniatyrbildene for å endre rekkefølgen på dem.

    Tips: Hvis du vil legge til en hel PDF-fil ved begynnelsen eller slutten på en annen PDF-fil, flytter du PDF-symbolet i Finder til sidepanelet i et åpent dokument.