Hvis Macen ikke går i dvalemodus eller våkner som forventet

Måten dvalemodus og oppvekking på Macen fungerer på, avhenger av innstillingene og aktivitet fra apper, nettverk og tilkoblede enheter.

Hvis Macen uventet settes i dvalemodus

Sørg for at Strømsparing er konfigurert slik du ønsker: Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Strømsparing. Juster en eller flere av følgende kontroller for å angi når Macen skal settes i dvalemodus. Noen av disse kontrollene er kanskje ikke tilgjengelig på Mac-modellen din.

 • Skyveknappen «Slå skjermen av etter»
 • Skyveknappen «Skjerm i dvale»
 • Skyveknappen «Maskin i dvale»
  Hvis en skyveknapp er satt til Aldri, er dvale deaktivert for den funksjonen.
 • Tidsplan-knapp

Pass på at du ikke setter Macen i dvale ved et uhell:

 • Et trykk på på/av-knappen kan sette Macen i dvalemodus.
 • Flytting av musepekeren til et aktivt hjørne kan sette Macen i dvale, avhengig av Mission Control-innstillingene. Velg Apple-menyen > Systemvalg og klikk på Mission Control. Klikk på Aktive hjørner-knappen og se etter om noen av hjørnene er satt til «Sett skjermen i dvale».
 • Bruk av magneter i nærheten av en bærbar Mac kan sette maskinen i dvale.

Hvis Macen ikke går i dvalemodus når du forventer det

Kontroller Strømsparer-innstillingene slik det er beskrevet ovenfor, og vær oppmerksom på at Macen ikke automatisk går i dvale hvis den ikke er inaktiv:

 • De samme nettverksaktivitetene som kan vekke Macen, kan også hindre at den går i dvale.
 • En app eller en annen prosess som kjører på Macen, kan også holde maskinen våken. Sjekk Strømsparer-panelet i Aktivitetsmonitor for å identifisere apper som trenger at Macen er våken. Hvis det står Ja i Forhindrer dvale-kolonnen for en app, vil ikke Macen gå i dvale automatisk mens appen kjører. Andre apper forhindrer dvale bare når bestemte ting utføres, som avspilling av musikk eller video, utskrift eller nedlasting av filer.

Hvis du startet fra OS X-gjenoppretting på en bærbar Mac, er automatisk dvale deaktivert så lenge maskinen bruker vekselstrøm.

Hvis Macen våkner uventet

Macen kan våkne av disse aktivitetene:

 • Nettverksaktivitet som bruker Våkne ved behov-funksjonen. Eksempler på nettverksaktivitet inkluder iTunes-deling, bildedeling, skriverdeling, fildeling og bruk av Fjerntilgang til min Mac.*
 • Forbedrede varslinger fra FaceTime, Meldinger og andre apper og tjenester.
 • Bluetooth-aktivitet. Du kan forhindre at Bluetooth-enheter vekker Macen, ved å velge Apple-menyen > Systemvalg og så klikke på Bluetooth. Klikk på Avansert-knappen og fjern markeringen av «Tillat at Bluetooth-enheter kan vekke denne maskinen fra dvale».

Hvis du har en MacBook Pro (2016 eller nyere) eller en MacBook (Retina, 12-tommers, 2017), må du være oppmerksom på at disse modellene er laget for å starte når du åpner lokket eller kobler dem til strøm.

* Fra 1. juli 2019 er tjenesten Fjerntilgang til min Mac ikke lenger tilgjengelig.

Hvis Macen ikke våkner som forventet

Macen kan vente noen få sekunder før den våkner. Hvis den ikke ser ut til å våkne i det hele tatt, undersøker du følgende:

 • Skjermlysstyrken kan være justert ned.
 • Hvis du bruker en ekstern skjerm, kan den være slått av. 
 • Macen kan være i sikker dvale. Trykk på av/på-knappen for å vekke fra sikker dvale.
 • Se etter en dvaleindikatorlampe, hvis aktuelt, og kontroller at Macen ikke er slått av.

Hvis trinnene ovenfor ikke fungerer

Disse tilleggstrinnene kan hjelpe med å identifisere eller løse problemet: 

 • Nullstill SMC.
 • Tilbakestill NVRAM.
 • Koble fra alle eksterne enheter unntatt Apple-tastatur, mus og skjerm. Hvis det løser problemet, kobler du til enhetene igjen, én om gangen, og tester etter hver enhet til du finner enheten som forstyrrer dvale. Se deretter i dokumentasjonen som fulgte med enheten, eller kontakt produsenten av enheten.
 • Start i sikkermodus for å se om problemet er relatert til startelementer, påloggingselementer eller kjernetillegg fra andre enn Apple. 
 • Prøv å isolere problemet ved å bruke en annen brukerkonto

Kontakt Apple-kundestøtte hvis du fortsatt ser feilen.

FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Publiseringsdato: