Hvis Mac-maskinen ikke går i dvalemodus eller våkner som forventet

Måten dvalemodus og oppvekking på Mac-maskinen fungerer på, avhenger av innstillingene og aktivitet fra apper, nettverk og tilkoblede enheter.

Hvis Mac-maskinen uventet settes i dvalemodus

Sørg for at Strømsparing er konfigurert slik du ønsker: Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Strømsparing. Juster en eller flere av følgende kontroller for å angi når Mac-maskinen skal settes i dvalemodus. Noen av disse kontrollene er kanskje ikke tilgjengelig på Mac-modellen din.

 • Skyveknappen «Slå skjermen av etter»
 • Skyveknappen «Skjerm i dvale»
 • Skyveknappen «Maskin i dvale»
  Hvis en skyveknapp er satt til Aldri, er dvale deaktivert for den funksjonen.
 • Tidsplan-knapp

Pass på at du ikke setter Mac-maskinen i dvale ved et uhell:

 • Et trykk på på/av-knappen kan sette Mac-maskinen i dvalemodus.
 • Flytting av musepekeren til et aktivt hjørne kan sette Mac-maskinen i dvale, avhengig av Mission Control-innstillingene. Velg Apple-menyen > Systemvalg og klikk på Mission Control. Klikk på Aktive hjørner-knappen og se etter om noen av hjørnene er satt til «Sett skjermen i dvale».
 • Bruk av magneter i nærheten av en bærbar Mac-maskin kan sette maskinen i dvale.

Hvis Mac-maskinen ikke går i dvalemodus når du forventer det

Kontroller Strømsparer-innstillingene slik det er beskrevet ovenfor, og vær oppmerksom på at Mac-maskinen ikke automatisk går i dvale hvis den ikke er inaktiv:

 • De samme nettverksaktivitetene som kan vekke Mac-maskinen, kan også hindre at den går i dvale.
 • En app eller en annen prosess som kjører på Mac-maskinen, kan også holde maskinen våken. Sjekk Strømsparer-panelet i Aktivitetsmonitor for å identifisere apper som trenger at Mac-maskinen er våken. Hvis det står Ja i Forhindrer dvale-kolonnen for en app, vil ikke Mac-maskinen gå i dvale automatisk mens appen kjører. Andre apper forhindrer dvale bare når bestemte ting utføres, som avspilling av musikk eller video, utskrift eller nedlasting av filer.

Hvis du startet fra OS X-gjenoppretting på en bærbar Mac-maskin, er automatisk dvale deaktivert så lenge maskinen bruker vekselstrøm.

Hvis Mac-maskinen våkner uventet

Mac-maskinen kan våkne av disse aktivitetene:

 • Nettverksaktivitet som bruker Våkne ved behov-funksjonen. Eksempler på nettverksaktivitet inkluder iTunes-deling, bildedeling, skriverdeling, fildeling og bruk av Fjerntilgang til min Mac.
 • Forbedrede varslinger fra FaceTime, Meldinger og andre apper og tjenester.
 • Bluetooth-aktivitet. Du kan forhindre at Bluetooth-enheter vekker Mac-maskinen, ved å velge Apple-menyen > Systemvalg og så klikke på Bluetooth. Klikk på Avansert-knappen og fjern markeringen av «Tillat at Bluetooth-enheter kan vekke denne maskinen fra dvale».

Hvis du har en MacBook Pro (2016 eller nyere) eller en MacBook (Retina, 12-tommers, 2017), må du være oppmerksom på at disse modellene er laget for å starte når du åpner lokket eller kobler dem til strøm.

Hvis Mac-maskinen ikke våkner som forventet

Mac-maskinen kan vente noen få sekunder før den våkner. Hvis den ikke ser ut til å våkne i det hele tatt, undersøker du følgende:

 • Skjermlysstyrken kan være justert ned.
 • Hvis du bruker en ekstern skjerm, kan den være slått av. 
 • Mac-maskinen kan være i sikker dvale. Trykk på av/på-knappen for å vekke fra sikker dvale.
 • Se etter en dvaleindikatorlampe, hvis aktuelt, og kontroller at Mac-maskinen ikke er slått av.

Hvis trinnene ovenfor ikke fungerer

Disse tilleggstrinnene kan hjelpe med å identifisere eller løse problemet: 

 • Nullstill SMC.
 • Tilbakestill NVRAM.
 • Koble fra alle eksterne enheter unntatt Apple-tastatur, mus og skjerm. Hvis det løser problemet, kobler du til enhetene igjen, én om gangen, og tester etter hver enhet til du finner enheten som forstyrrer dvale. Se deretter i dokumentasjonen som fulgte med enheten, eller kontakt produsenten av enheten.
 • Start i sikkermodus for å se om problemet er relatert til startelementer, påloggingselementer eller kjernetillegg fra andre enn Apple. 
 • Prøv å isolere problemet ved å bruke en annen brukerkonto

Kontakt Apple-kundestøtte hvis du fortsatt ser feilen.

FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Publiseringsdato: