Bruke Kontinuitet for å koble sammen Mac, iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch

Bytt sømløst mellom enhetene dine med Handoff, universelle utklipp, iPhone-mobilanrop, SMS/MMS-meldinger, Instant Hotspot og automatisk opplåsing.

 

Med disse funksjonene, sammen kjent som Kontinuitet, kan enhetene dine jobbe sammen slik at du kan gjøre mer. Ring og motta anrop uten å røre iPhone. Begynn på en e-post, rediger et dokument eller surf på nettet på én enhet, og fortsett der du slapp på en annen. Lås opp Macen din uten å skrive inn noe passord. Du kan også aktivere Delt Internett på iPhone – mens den ligger i lommen eller vesken.


Med Handoff kan du begynne arbeidet på én enhet, og deretter kan du bytte til en enhet i nærheten og fortsette der du slapp.

Konfigurer Handoff

Bruk Handoff på hvilken som helst Mac, iPhone, iPad, iPod touch eller Apple Watch som oppfyller systemkravene for Kontinuitet. Handoff fungerer når enhetene dine er i nærheten av hverandre og konfigurert på denne måten:

 • Hver enhet er logget på iCloud med samme Apple-ID.
  For å se hvilken Apple-ID som brukes på Apple Watch, åpner du Apple Watch-appen på iPhone. Deretter går du til Generelt > Apple-ID.
 • Hver enhet har Bluetooth slått på.
 • Hver Mac, iPhone, iPad eller iPod touch har Wi-Fi slått på.
 • Hver enhet har Handoff slått på:
  • Mac: Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk på Generelt. Velg «Tillat Handoff mellom maskinen og iCloud-enheter».
  • På iPhone, iPad eller iPod touch: Gå til Innstillinger > Generelt > Handoff og slå på Handoff.
  • Apple Watch: Åpne Apple Watch-appen på iPhone, og trykk på Generelt og Aktiver Handoff.
   Apple Watch støtter overlevering fra klokke til iPhone eller fra klokke til Mac som bruker OS X Yosemite eller nyere.

Bruk Handoff

 1. På én av enhetene dine åpner du en app som fungerer med Handoff.
  Apper som fungerer med Handoff inkluderer Mail, Kart, Safari, Påminnelser, Kalender, Kontakter, Pages, Numbers, Keynote og mange flere tredjepartsapper.
 2. Bruk appen til å starte en oppgave, for eksempel skrive en e-post eller et dokument.
 3. Hvis du bytter til Mac, klikker du på appens symbol i Dock:

Hvis du bytter til iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Lås opp enheten.
 2. Åpne fleroppgaveskjermen på samme måte som når du bytter mellom apper.
 3. Trykk på appbanneret nederst på skjermen.


Med universelle utklipp kan du kopiere innhold som tekst, bilder, fotografier og videoer på én Apple-enhet, og deretter kan du lime inn innholdet på en annen Apple-enhet.

Konfigurere universelle utklipp

Bruk universelle utklipp på hvilken som helst Mac, iPhone, iPad eller iPod touch som oppfyller systemkravene for Kontinuitet. Funksjonen fungerer når enhetene dine er i nærheten av hverandre og konfigurert på denne måten:

 • Hver enhet er logget på iCloud med samme Apple-ID.
 • Hver enhet har Bluetooth slått på.
 • Hver enhet har Wi-Fi slått på.
 • Hver enhet har Handoff slått på:
  • Mac: Velg Apple-menyen () > Systemvalg og klikk på Generelt. Velg «Tillat Handoff mellom maskinen og iCloud-enheter».
  • På iPhone, iPad eller iPod touch: Gå til Innstillinger > Generelt > Handoff og slå på Handoff.

Bruke universelle utklipp

 1. På én enhet kopierer du tekst, bilder eller annet innhold på samme måte som vanlig.
  Du kan også bruke universelle utklipp til å kopiere hele filer fra én Mac-maskin til en annen. Alle Macene må ha macOS High Sierra. 
 2. Innholdet legges automatisk til utklippstavlen på de andre enhetene dine i nærheten. Det blir liggende der en kort stund eller frem til du erstatter det ved å kopiere noe annet på en av enhetene.
 3. På den andre enheten limer du inn innholdet på samme måte som vanlig. 


Med funksjonen for iPhone-mobilanrop kan du starte og motta anrop fra Mac, iPad eller iPod touch når disse enhetene er koblet til det samme nettverket som iPhone-enheten din.

Konfigurer iPhone-mobilanrop

Bruk iPhone-mobilanrop på hvilken som helst Mac, iPhone, iPad eller iPod touch som oppfyller systemkravene for Kontinuitet. Funksjonen fungerer når enhetene dine er i nærheten av hverandre og konfigurert på denne måten:

 • Hver enhet er logget på iCloud med samme Apple-ID.
 • Hver enhet er logget på FaceTime med samme Apple-ID.
 • Hver enhet har Wi-Fi slått på.
 • Hver enhet er koblet til det samme nettverket via Wi-Fi eller Ethernet.
 • På iPhone går du til Innstillinger > Telefon > Anrop på andre enheter. Deretter slår du på Tillat anrop på andre enheter.
 • På iPad eller iPod touch går du til Innstillinger > FaceTime. Deretter slå du på Anrop fra iPhone.
 • På Mac åpner du FaceTime-appen, og deretter velger du FaceTime > Valg. Klikk på Innstillinger, og velg deretter Anrop fra iPhone.

Hvis operatøren din støtter Wi-Fi-anrop på andre enheter, kan du konfigurere disse enhetene til å motta og starte anrop selv når iPhone-enheten din ikke er slått på eller er i nærheten. Finn ut mer om Wi-Fi-anrop.

Bruk iPhone-mobilanrop

Start anrop på iPad eller iPod touch

 • Trykk på et telefonnummer i Kontakter, Kalender, Safari eller en annen app som automatisk oppdager slike data.
 • Eller åpne FaceTime-appen, og skriv inn telefonnummeret i søkefeltet. Trykk på telefonnummeret i søkeresultatet og deretter på Ring.

Start anrop på Mac

 • Flytt pekeren over hvilket som helst telefonnummer i Kontakter, Kalender, Safari eller en annen app som automatisk oppdager slike data. Klikk på pilen i boksen rundt telefonnummeret, og velg deretter Ring [telefonnummer] med iPhone.
 • Eller åpne FaceTime-appen, og skriv inn et telefonnummer i søkefeltet. Kontroll-klikk på telefonnummeret i søkeresultatet, og velg deretter telefonnummeret i lokalmenyen.

Ta telefonen

 • På iPad eller iPod touch skyver du for å ta telefonen.
 • På Mac vises et varsel når noen ringer til iPhone-enheten din. Fra varselet kan du ta telefonen, sende anropet til mobilsvar eller sende oppringeren en melding.

For å unngå å motta anrop på en bestemt enhet slår du bare av Anrop fra iPhone på enheten. Se delen for konfigurering ovenfor for mer informasjon.


Hvis du har en iPhone, kan tekstmeldinger du sender og mottar på iPhone, vises på Mac, iPad og iPod touch også. Da kan du fortsette samtalen fra den enheten som er nærmest deg.

Konfigurer SMS- og MMS-meldinger

Bruk denne funksjonen på hvilken som helst Mac, iPhone, iPad eller iPod touch som oppfyller systemkravene for Kontinuitet. Sørg for at enhetene dine er konfigurert slik:

 • Hver enhet er logget på iCloud med samme Apple-ID.
 • På iPhone går du til Innstillinger > Meldinger > Send og motta. Sørg for at Apple-ID-en øverst på skjermen er den samme Apple-ID-en du bruker for iMessage på de andre enhetene dine. Merk av for både telefonnummeret ditt og e-postadressen din sånn at du kan nås via iMessage på begge alternativene. Gjør det samme på iPad eller iPod touch.
 • På iPhone går du til Innstillinger > Meldinger > Videresending av tekstmeldinger. Deretter velger du hvilke enheter som har tillatelse til å sende og motta tekstmeldinger fra denne iPhone-enheten. Hvis du ikke bruker tofaktorautentisering for Apple-ID, vises en verifiseringskode på alle de andre enhetene dine: Angi den koden på iPhone.
 • På Mac åpner du Meldinger, og deretter velger du Meldinger > Valg. Klikk på Kontoer, og deretter velger du iMessage-kontoen din. Sørg for at Apple-ID-en som vises her, er den samme Apple-ID-en du bruker på de andre enhetene dine. Merk av for både telefonnummeret og e-postadressen.

Bruk SMS- og MMS-meldinger

For å bruke denne funksjonen trenger du bare å starte samtaler på samme måte som før i Meldinger-appen på hvilken som helst av enhetene dine. Du kan også starte samtaler ved å klikke på et telefonnummer i Safari, Kontakter, Kalender eller andre apper som oppdager telefonnumre. Alle inn- og utgående meldinger vises på alle enhetene dine. Finn ut mer om videresending av SMS- og MMS-meldinger fra iPhone til iPad, iPod touch eller Mac.


Med Instant Hotspot kan Delt Internett på iPhone eller iPad (Wi-Fi + Cellular) brukes til å få Internett-tilgang på Mac, iPhone, iPad eller iPod touch – uten at du trenger å skrive inn passordet ditt på disse enhetene.

Konfigurer Instant Hotspot

Bruk Instant Hotspot på hvilken som helst Mac, iPhone, iPad eller iPod touch som oppfyller systemkravene for Kontinuitet. Funksjonen fungerer når enhetene dine er i nærheten av hverandre og konfigurert på denne måten:

Bruk Instant Hotspot

Slik kobler du til Delt Internett:

 • På Mac bruker du statusmenyen for Wi-Fi i menyraden for å velge navnet på iPhone eller iPad som leverer Delt Internett .
 • På iPad, iPod touch eller en annen iPhone går du til Innstillinger > Wi-Fi, og deretter trykker du på navnet på iPhone eller iPad som leverer Delt Internett .

Hvis du blir bedt om å skrive inn et passord når du kobler til, må du sørge for at enhetene er konfigurert som beskrevet ovenfor. Wi-Fi-statussymbolet i menyraden viser Delt Internett-symbolet så lenge enheten din er koblet til Delt Internett.


Konfigurer og bruk automatisk opplåsing

Med automatisk opplåsing får du umiddelbar tilgang til Macen din når du går med Apple Watch. Bare vekk Macen og du er klar – du trenger ikke en gang å skrive et passord. Slik låser du opp Mac med Apple Watch.


Konfigurere og bruke Kontinuitet-kamera

Med Kontinuitet-kamera kan du bruke iPhone, iPad eller iPod touch til å skanne dokumenter eller ta bilde, så blir det vist umiddelbart på Macen din. Finn ut hvordan du bruker Kontinuitet-kamera.FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: