Hvis en Time Machine-sikkerhetskopiering tar lengre tid enn forventet

Det kan ta lengre tid å utføre en Time Machine-sikkerhetskopiering hvis mange filer er endret eller den forrige sikkerhetskopien ble avbrutt.

Du kan bruke Time Machine-menyen til å sjekke fremdriften under sikkerhetskopieringen. Når Time Machine sikkerhetskopierer data, vises indikatoren «Sikkerhetskopierer» som hele tiden øker:

Hvis du får en varselmelding på Time Machine-menyen eller du ikke får sikkerhetskopiert i det hele tatt, kan du se Hvis du ikke kan sikkerhetskopiere eller gjenopprette Mac-maskinen med Time Machine.

Hvis Time Machine-sikkerhetskopieringen fungerer, men tar lengre tid enn forventet, kan du kontrollere følgende:

Den første sikkerhetskopien

Første gangen du sikkerhetskopierer Mac-maskinen med Time Machine, kan det ta lang tid å fullføre. Det er fordi Time Machine kopierer det meste av eller alle data på Mac-maskinen til den første sikkerhetskopien. Du kan fortsette å bruke Mac-maskinen mens Time Machine arbeider i bakgrunnen med å sikkerhetskopiere data. 

Når den første sikkerhetskopien er ferdig, arbeider Time Machine i bakgrunnen bare med å sikkerhetskopiere filer som er endret siden forrige sikkerhetskopi. Det betyr at den neste sikkerhetskopien vanligvis tar kortere tid.

Hvis du vil stanse sikkerhetskopieringen og fullføre den senere, velger du Hopp over denne sikkerhetskopien på Time Machine-menyen. Time Machine prøver automatisk å sikkerhetskopiere senere. Hvis du vil starte sikkerhetskopieringen manuelt, velger du Sikkerhetskopier nå for å starte den. 

Sikkerhetskopiere store endringer

Noen sikkerhetskopier kan ta lengre tid enn andre hvis du har gjort endringer i mange filer, eller endringer i store filer, siden forrige gang du sikkerhetskopierte. Du kan se «Forbereder» på Time Machine-menyen en god stund når dette skjer. Eksempel:

  • Når sikkerhetskopidisken ikke er tilgjengelig (som når du er på reise eller når sikkerhetskopidisken er frakoblet eller slått av), kan ikke Time Machine sikkerhetskopiere filer. Hvis du bruker Mac-maskinen i flere dager uten tilgang til sikkerhetskopistasjonen, kan det ta lengre tid neste gang stasjonen er tilgjengelig.
  • Hvis du bruker virtualiseringsprogramvare på datamaskinen, som Parallels eller VMWare, kan den programvaren lage en stor diskfil eller en annen fil til å lagre data som er relatert til andre operativsystemer. Time Machine kan forsøke å sikkerhetskopiere hele diskfilen selv om du bare har endret noen få filer i den. Du oppnår best resultat ved å påse at programvaren er oppdatert og sjekke utviklerens kundestøtteside for å få informasjon om bruk av Time Machine sammen med disse appene. Hvis du vil at Time Machine skal hoppe over disse filene, kan du be Time Machine om å utelukke dem fra sikkerhetskopien.
  • Hvis du nylig har installert ny programvare eller oppgradert macOS, kan det ta lengre tid å fullføre neste sikkerhetskopi. Når Time Machine er ferdig med å sikkerhetskopiere den nye programvaren, skal sikkerhetskopieringen gå raskere. 
  • Hvis du avbrøt eller fikk et uventet avbrudd i forrige sikkerhetskopi, kan Time Machine bruke lengre tid neste gang filene dine blir sikkerhetskopiert. Det kan også skje hvis du ikke slår av Mac-maskinen på ordentlig måte eller du ikke mater ut en stasjon før den kobles fra.

Nettverkshastighet

Hvis du sikkerhetskopierer via et Wi-Fi-nettverk, må du påse at Wi-Fi-tilgangspunktet eller -ruteren er i nærheten. En Wi-Fi-nettverksforbindelse kan bli treg hvis Mac-maskinen er for langt unna ruteren. Du kan få et godt inntrykk av hvor sterkt det trådløse nettverkssignalet er ved å se på Wi-Fi-menyen. Se etter Wi-Fi-problemer hvis det er nødvendig.

Antivirusprogramvare

Hvis du bruker antivirusprogramvare på Mac-maskinen, må du påse at programvaren er oppdatert. Hvis det ser ut til at den innvirker på sikkerhetskopieringen av datamaskinen, er en mulighet å utelukke sikkerhetskopistasjonen fra virusskanningen. Undersøk dokumentasjonen som fulgte med antivirusverktøyet eller kontakt produsenten av verktøyet for å få mer informasjon.

Kontrollere stasjonene

Sikkerhetskopieringen kan bli tregere hvis det er problemer med en av stasjonene du sikkerhetskopierer, eller med stasjonen hvor sikkerhetskopien lagres. 

Hvis du bruker en AirPort Time Capsule, kan du få den til å verifisere den innebygde harddisken:

  1. Koble AirPort Time Capsule fra nettstrømmen.
  2. Vent ti sekunder og koble deretter AirPort Time Capsule til nettstrøm igjen.

    Når den innebygde stasjonen i Time Capsule fungerer, lyser indikatorlampen på Time Capsule grønt. Hvis det er et problem, blinker lyset oransje. Åpne AirPort-verktøy og koble til Time Capsule for å finne ut mer om problemet. Hvis du ikke kan løse problemet, må du kanskje slette stasjonen med AirPort-verktøy, etter at du har laget en ny sikkerhetskopi med Time Machine og en annen stasjon. Hvis du ikke kan slette stasjonen, kan Time Capsule trenge service.

For andre stasjoner, åpner du Time Machine-valgene og slår av Time Machine, og bruker deretter Diskverktøy til å verifisere startdisken, eksterne sikkerhetskopistasjoner og alle andre stasjoner som du sikkerhetskopierer. Du kan slå Time Machine på igjen når stasjonene er verifisert eller reparert. 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: