Kontakte en tredjepartsleverandør

Finn og få hjelp med produkter som er laget av en annen leverandør enn Apple.

Kontakte en tredjepartsleverandør eller -utvikler

Avhengig av hvor du kjøper et produkt, må du kontakte følgende:

  • Apper som du får fra App Store: Sjekk appens informasjonsside
  • Tredjepartsprodukter som du får fra Apple: Kontakt selskapet som lager produktet eller kontakt Apple.
  • Tredjepartsprodukter som du får fra et annet selskap: Kontakt selskapet som lager produktet eller kontakt forhandleren som selger produktet.

Prøv å søke på Internett for å finne kontaktinformasjonen til et selskap. 

Finne tredjepartsprodukter

Slik finner du tredjepartsprodukter, som programvare og tilbehør: 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: