Slik bruker du Time Machine til å sikkerhetskopiere eller gjenopprette Macen

Time Machine sikkerhetskopierer alle filene dine til en ekstern lagringsenhet, slik at du kan gjenopprette dem senere eller se hvordan de så ut tidligere.

Konfigurere Time Machine

Time Machine er den innebygde sikkerhetskopifunksjonen på Macen. Hvis du skal bruke det, trenger du en ekstern lagringsenhet, som selges separat:

 • En ekstern USB-, Thunderbolt- eller FireWire-stasjon som er koblet til Macen
 • En ekstern stasjon som er koblet til en AirPort Extreme-basestasjon (802.11ac-modell) eller AirPort Time Capsule
 • AirPort Time Capsule
 • En Mac som er delt som et Time Machine-sikkerhetskopieringsmål
 • En NAS-enhet (Network-attached storage) som støtter Time Machine over SMB
  Finn ut mer om sikkerhetskopidisker som du kan bruke med Time Machine.

Når du kobler en ekstern harddisk direkte til Macen, kan du bli spurt om du vil bruke stasjonen til å sikkerhetskopiere med Time Machine:

Velg Krypter sikkerhetskopidisk (anbefalt), og klikk deretter på Bruk som sikkerhetskopidisk. En kryptert sikkerhetskopi er bare tilgjengelig for brukere med passordet. Finn ut mer om hvordan du kan holde sikkerhetskopien din trygg.

Hvis Time Machine ikke ber deg om å velge en sikkerhetskopidisk når du kobler stasjonen til Macen:

 1. Åpne Time Machine-valgene fra Time Machine-menyen Time Machine-symbol på menylinjen. Eller velg Apple-menyen () > Systemvalg, og trykk deretter på Time Machine.
 2. Klikk på Velg sikkerhetskopidisk, Velg disk eller Legg til eller fjern sikkerhetskopidisk.
 3. Velg en sikkerhetskopidisk fra listen, og klikk deretter på Bruk disk.
 4. For mer sikkerhet og enkelhet i forhold til sikkerhetskopier, kan du gjenta disse trinnene for å legge til en annen sikkerhetskopidisk. Du bruker for eksempel kanskje én sikkerhetskopidisk hjemme, og en annen sikkerhetskopidisk på jobb.

Sikkerhetskopiere med Time Machine

Når du har konfigurert Time Machine, lages det automatisk sikkerhetskopier for hver time de siste 24 timene, daglige sikkerhetskopier for den siste måneden og ukentlige sikkerhetskopier for alle tidligere måneder. De eldste sikkerhetskopiene blir slettet når sikkerhetskopidisken er full.

 • Hvis du vil sikkerhetskopiere nå i stedet for å vente til neste automatiske sikkerhetskopiering, velger du Sikkerhetskopier nå fra Time Machine-menyen Time Machine-symbol i menylinjen.
 • For å slutte å sikkerhetskopiere automatisk åpner du Time Machine-valgene, og deretter velger du å enten oppheve valget for Automatisk sikkerhetskopiering (macOS Sierra eller nyere) eller slå av Time Machine (OS X El Capitan eller eldre). Du kan likevel sikkerhetskopiere manuelt ved å velge Sikkerhetskopier nå fra Time Machine-menyen.
 • Velg Hopp over denne sikkerhetskopien (eller Stoppe sikkerhetskopiering) fra Time Machine-menyen. 
 • Hvis du vil sjekke status for sikkerhetskopieringen, bruker du Time Machine-menyen. Symbolet viser når Time Machine sikkerhetskopierer Pågår, er uvirksom til neste automatiske sikkerhetskopiering Uvirksom eller ikke i stand til å fullføre sikkerhetskopieringen Kan ikke sikkerhetskopiereKan ikke sikkerhetskopiere.
 • Hvis du vil utelate elementer fra sikkerhetskopien, åpne Time Machine-valgene fra Time Machine-menyen, klikk Valg, og klikk på Legg til (+)-knappen for å legge til et element som skal utelates. Hvis du vil slutte å utelate et element, for eksempel en ekstern harddisk, velger du elementet og klikker på Fjern (–)-knappen.

 

     
 

Den første sikkerhetskopieringen kan ta lang tid, avhengig av hvor mange filer du har. Du kan fortsette å bruke Macen mens sikkerhetskopieringen pågår. Noen Macer sikkerhetskopierer selv når de er i dvalemodus. Time Machine sikkerhetskopierer bare filene som er endret siden forrige sikkerhetskopiering, så fremtidige sikkerhetskopieringer vil gå raskere. 

Gjenopprette spesifikke objekter fra en Time Machine-sikkerhetskopi

 1. Åpne et vindu for objektet du vil gjenopprette. Eksempel:
  • Hvis du vil gjenopprette en fil du slettet fra Dokumenter-mappen ved en feil, åpner du Dokumenter-mappen.
  • Hvis du vil gjenopprette en e-postmelding, åpner du innboksen i Mail.
  • Hvis du bruker et program som automatisk lagrer versjoner av dokumenter mens du jobber med dem, kan du åpne et dokument og deretter bruke Time Machine til å gjenopprette tidligere versjoner av det dokumentet.
 2. Velg Gå til Time Machine fra Time Machine-menyen Time Machine-symbol, eller klikk på Time Machine i Dock. Dette eksempelet viser Time Machine for Dokumenter-mappen:
 3. Finn objektene som skal gjenopprettes:
  • Bruk tidslinjen ved kanten av skjermen til å se objektene i Time Machine-sikkerhetskopien slik de var på den datoen og det klokkeslettet. Tidslinjen kan også inkludere lokale øyeblikksstatuser.
  • Bruk opp- og nedpilene på skjermen til å gå til forrige tidspunkt innholdet i vinduet ble endret. Du kan også bruke søkefeltet i et vindu til å finne et objekt, og så flytte gjennom tiden mens du fokuserer på endringer til dette objektet.
  • Velg et objekt og trykk på mellomromstasten for å forhåndsvise objektet og forsikre deg om at det er det du ønsker. 
 4. Klikk på Gjenopprett for å gjenopprette det markerte objektet, eller kontrollklikk på objektet for å se andre valg.

Gjenopprette alt fra en Time Machine-sikkerhetskopi

Hvis du vil gjenopprette hele Macen, bruker du verktøyet «Gjenopprett fra en Time Machine-sikkerhetskopi» i macOS-gjenoppretting. Disken du gjenoppretter slettes før den får macOS og annet innhold på Time Machine-sikkerhetskopien.

Hvis du bare vil kopiere filer, innstillinger eller brukerkontoer, bruker du Overføringsassistent.

Les mer

 • Les om hva du kan gjøre hvis du ikke får sikkerhetskopiert eller gjenopprettet med Time Machine.
 • Hvis du sikkerhetskopierer til flere disker, kan du bytte disk før du går til Time Machine. Hold nede Tilvalg-tasten og velg Bla gjennom andre sikkerhetskopidisker fra Time Machine-menyen.
 • Hvis du bruker Time Machine til å sikkerhetskopiere til en lagringsenhet på nettverket ditt, kan du verifisere disse sikkerhetskopiene for å forsikre deg om at de er i god stand: Hold nede tilvalgtasten, og velg deretter Verifiser sikkerhetskopier fra Time Machine-menyen. 
 • Når du har valgt sikkerhetskopidisk, kan diskens symbol i Finder være eller ikke være samme symbol   som du ser i Time Machine-valgene. Du kan endre symbolet
 • I OS X Lion v10.7.3 eller nyere, kan du også starte fra Time Machine-disken ved behov. Hold Tilvalg-tasten nede når Macen starter. Når du ser Startup Manager-skjermen, velger du «EFI Boot» som startdisk.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: