Sikkerhetskopier Mac med Time Machine

Finn ut hvordan du lager en sikkerhetskopi av filene på Mac.

Du kan bruke Time Machine, den innebygde funksjonen for sikkerhetskopiering på Mac, til å sikkerhetskopiere alle filene dine automatisk, inkludert apper, musikk, bilder, e-poster, dokumenter og systemfiler. Når du har en sikkerhetskopi, kan du gjenopprette filer fra sikkerhetskopien hvis originalfilene blir slettet fra Mac, eller hvis harddisken (eller SSD-en) i Mac blir slettet eller skiftet ut.

Opprett en Time Machine-sikkerhetskopi

Alt du trenger for å opprette sikkerhetskopier med Time Machine, er en ekstern lagringsenhet. Når du har koblet til enheten og valgt den som sikkerhetskopidisk, oppretter Time Machine automatisk sikkerhetskopier for de siste 24 timene hver time, sikkerhetskopier for den siste måneden hver dag og sikkerhetskopier for alle de foregående månedene hver uke. De eldste sikkerhetskopiene blir slettet når sikkerhetskopidisken er full.

Koble til en ekstern lagringsenhet

Koble til en av følgende eksterne lagringsenheter (selges separat). Finn ut mer om sikkerhetskopidisker du kan bruke med Time Machine.

 • En ekstern stasjon som er koblet til Mac, for eksempel en USB-, Thunderbolt- eller FireWire-stasjon
 • En ekstern stasjon som er koblet til en AirPort Extreme-basestasjon (802.11ac-modell) eller AirPort Time Capsule
 • AirPort Time Capsule
 • En Mac som er delt som et Time Machine-sikkerhetskopieringsmål
 • En NAS-enhet (Network-attached storage) som støtter Time Machine over SMB

Velg lagringsenheten som sikkerhetskopidisken

Når du kobler en ekstern stasjon direkte til Mac, kan du bli spurt om du vil bruke stasjonen til å sikkerhetskopiere med Time Machine. Velg Krypter sikkerhetskopidisk (anbefalt), og klikk deretter på Bruk som sikkerhetskopidisk.

Krypterte sikkerhetskopier er bare tilgjengelige for brukere som har passordet. Finn ut mer om hvordan du kan holde sikkerhetskopien trygg.

Varsel: Vil du bruke denne disken til å opprette sikkerhetskopier med Time Machine?

Hvis Time Machine ikke spør om å bruke disken, kan du følge disse trinnene for å legge den til manuelt:

 1. Åpne Time Machine-valg fra Time Machine-menyen Time Machine-symbol i menylinjen. Eller velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Time Machine.
 2. Klikk på Velg sikkerhetskopidisk (alternativt Velg disk eller Legg til eller fjern sikkerhetskopidisk):
  Time Machine-valgvindu
 3. Velg den eksterne stasjonen fra listen over tilgjengelige disker. Velg deretter «Krypter sikkerhetskopier» (anbefalt), og klikk på Bruk disk:

Hvis disken du velger, ikke er formatert i henhold til kravene for Time Machine, blir du bedt om å slette disken først. Klikk på Slett for å fortsette. Dette sletter all informasjon på sikkerhetskopidisken. 

Dra nytte av automatiske sikkerhetskopier

Når du har valgt en sikkerhetskopidisk, begynner Time Machine å sikkerhetskopiere regelmessig – automatisk og uten at du trenger å gjøre noe. Den første sikkerhetskopien kan ta lang tid, avhengig av hvor mange filer du har, men du kan fortsette å bruke Mac mens sikkerhetskopieringen foregår. Time Machine sikkerhetskopierer bare filene som er endret siden forrige sikkerhetskopiering, slik at fremtidige sikkerhetskopieringer går raskere.

Varsling: Sikkerhetskopieringen er fullført. Time Machine har fullført den første sikkerhetskopien til Macintosh HD.

For å starte en sikkerhetskopi manuelt velger du Sikkerhetskopier nå fra Time Machine-menyen Time Machine-symbol i menylinjen. Bruk den samme menyen til å sjekke statusen til en sikkerhetskopi eller hoppe over en pågående sikkerhetskopiering.


Finn ut mer

 • Gjenopprett Mac fra en sikkerhetskopi
 • Andre måter å sikkerhetskopiere og gjenopprette filer på
 • Hvis du sikkerhetskopierer til flere disker, kan du bytte disk før du går til Time Machine. Trykk og hold på Tilvalg-tasten, og velg Bla gjennom andre sikkerhetskopidisker i Time Machine-menyen.
 • Hvis du vil utelate elementer fra sikkerhetskopien, åpner du Time Machine-valg, klikker på Valg og klikker på Legg til-knappen (+) for å legge til et element som skal utelates. Hvis du vil inkludere et element igjen, for eksempel en ekstern harddisk, velger du elementet og klikker på Fjern-knappen (–).
 • Hvis du bruker Time Machine til å sikkerhetskopiere til en nettverksdisk, kan du verifisere disse sikkerhetskopiene for å sørge for at de er i god stand. Trykk og hold på Tilvalg, og velg deretter Verifiser sikkerhetskopier i Time Machine-menyen. 
 • I OS X Lion v10.7.3 eller nyere kan du også starte fra Time Machine-disken ved behov. Trykk og hold på Tilvalg når Mac starter. Når du ser Startup Manager-skjermen, velger du «EFI Boot» som startdisk.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: