Få hjelp med Wi-Fi-nettverk på Apple TV

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke kan koble til Wi-Fi eller spille av filmer, sanger eller annet innhold på Apple TV.

Sjekk om du fremdeles trenger hjelp etter hvert trinn.

Kontroller at alt er slått på, tilkoblet og innenfor rekkevidde

Pass på at internettruteren er koblet til modemet og at begge er slått på. Hvis ruteren og modemet er i samme enhet, sørger du for at den er slått på. 

Sørg for at Apple TV er innenfor ruterens rekkevidde. Hvis den er for langt unna, får ikke Apple TV noe signal. For å unngå signalproblemer bør du unngå å plassere Apple TV oppå eller mindre enn 30 centimeter fra Wi-Fi-ruteren din.

 

Koble til Wi-Fi

På Apple TV 4K eller Apple TV HD går du til Innstillinger > Nettverk. På Apple TV (2. eller 3. generasjon) går du til Innstillinger > Generelt > Nettverk. Velg navnet på et kompatibelt Wi-Fi-nettverk for å koble til det. Oppgi Wi-Fi-passordet hvis du blir bedt om det. Hvis du ikke vet passordet, kan du få hjelp.

Apple TV kan ikke koble til kontrollerte nettverk, som er nettverk som krever ytterligere eller sekundær pålogging. Kontrollerte nettverk kan være gratis og betalbare nettverk på steder som firmaer, skoler, studenthus, leiligheter, hoteller og butikker.

 

Start Apple TV, ruteren og modemet på nytt

Sjekk om du fortsatt trenger hjelp etter du har startet hver enhet på nytt. På Apple TV 4K eller Apple TV HD går du til Innstillinger > System og velger Start på nytt. På Apple TV (2. eller 3. generasjon) går du til Innstillinger > Generelt og velger Omstart.

Deretter trekker du ut strømledningen fra ruteren og kabel- eller DSL-modemet. Koble deretter strømledningene til igjen.

 

Bruk en Ethernet-kabel for å se etter programvareoppdateringer

Prøv å koble Apple TV-enheten direkte til ruteren, eller til et kabel- eller DSL-modem med en Ethernet-kabel. Så kobler du deg til nettverket ditt og ser etter programvareoppdateringer.

På Apple TV 4K eller Apple TV HD går du til Innstillinger > System > Programvareoppdateringer.

På Apple TV (2. eller 3. generasjon) går du til Innstillinger > Generelt > Oppdater programvare. Hvis det finnes en oppdatering, installerer du den. Deretter kobler du fra Ethernet-kabelen og prøver å koble til Wi-Fi-nettverket igjen.

 

Får du fremdeles ikke forbindelse?

  • Sørg for at det ikke er forstyrrelser i området.
  • Hvis du er koblet til Wi-Fi, men ikke får internettforbindelse, kan du prøve å bruke Wi-Fi-nettverket på en annen enhet. Hvis du ikke får internettforbindelse med den andre enheten, kan det være avbrudd i tjenesten. Ring kabelselskapet eller internettleverandøren for å få hjelp.
  • Prøv å koble til et Wi-Fi-nettverk på et annet sted. Hvis Apple TV kobles til, må du få hjelp med det opprinnelige Wi-Fi-nettverket. Hvis Apple TV ikke kan kobles til noen Wi-Fi-nettverk, kontakter du Apple-kundestøtte.
  • Sørg for at Wi-Fi-ruteren har den nyeste firmwareversjonen. Hvis du bruker en AirPort-basestasjon, kan du finne ut hvordan du gjør det. Kontakt produsenten for å få hjelp til oppdatering av andre rutere enn Apple-rutere. Kontroller også at ruteren fungerer sammen med Apple TV.

Finn ut mer

  • Apple TV kobles til internett via Wi-Fi eller Ethernet. Når du bruker en Ethernet-kabel, bruker Apple TV automatisk den tilkoblingen i stedet for Wi-Fi-nettverket. 
  • Apple TV kan kanskje kobles til noen utdannings- eller bedriftsnettverk som bruker en profil. Be nettverkets systemadministrator om mer informasjon.
Publiseringsdato: