Hvis Apple TV ikke kobler til Wi-Fi

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke kan koble til Wi-Fi eller spille av filmer, sanger eller annet innhold på Apple TV.

Følg veiledningen nedenfor hvis Apple TV ikke kobler til Wi-Fi. Etter hvert trinn bør du prøve å koble til Wi-Fi igjen. 

Hvis din Apple TV kobler seg til Wi-Fi, men du ikke kan se og strømme filmer eller TV-serier i Apple TV-appen, kan du lese om hva du kan prøve

Slik kobler du til Wi-Fi

Pass på at det ikke er koblet til en nettverkskabel til din Apple TV. Hvis du bruker en nettverkskabel, ser du ikke alternativet for å koble til Wi-Fi. Deretter går du til Innstillinger > Nettverk. På Apple TV (3. generasjon) går du til Innstillinger > Generelt > Nettverk. Velg navnet på et kompatibelt Wi-Fi-nettverk for å koble til det. Oppgi Wi-Fi-passordet hvis du blir bedt om det. Hvis du ikke husker passordet ditt, kan du få hjelp

Apple TV kan ikke koble til kontrollerte nettverk, som er nettverk som krever ytterligere eller sekundær pålogging. For å koble til et av disse nettverkene, følger du fremgangsmåten ovenfor for å koble til Wi-Fi. Under oppsettet ber Apple TV deg om å fortsette på iPhone eller iPad. Velg Fortsett på iPhone eller iPad, og følg deretter instruksjonene på skjermen på enheten for å fullføre oppsettet.

Hvis det er et problem med å koble til nettverket, eller hvis du får beskjed om at passordet er feil

I Apple TV-menyen går du til Innstillinger > Nettverk > Wi-Fi. Velg det nåværende Wi-Fi-nettverket og klikk på Glem nettverket. Trykk på meny- eller tilbake-knappen på Apple TV Remote. Gå deretter til Nettverk igjen, og velg Wi-Fi-nettverket du vil koble til.

Hvis du vil bytte fra en kablet nettverkstilkobling til Wi-Fi

Koble nettverkskabelen fra Apple TV. Du må kanskje vente flere minutter før Apple TV varsler deg om at du kan koble deg til et Wi-Fi-nettverk. 

Apple TV kan kanskje koble til noen utdannings- eller bedriftsnettverk som bruker en profil. Be nettverkets systemadministrator om mer informasjon.

 

Kontroller at alt er slått på, tilkoblet og innenfor rekkevidde

Pass på at internettruteren er koblet til modemet, og at begge er slått på. Hvis ruteren og modemet er i samme enhet, sørger du for at den er slått på. 

Hvis det er mulig, ber vi deg sørge for at Apple TV og Wi-Fi-ruteren er plassert i samme rom. Men ikke plasser Apple TV direkte på eller mindre enn 30 cm unna ruteren. Prøv å unngå fysiske hindre i banen for det trådløse signalet. Særlig bør du unngå metalloverflater. For den best mulige opplevelsen bør du koble Apple TV direkte til modemet med en nettverkskabel.

 

Start Apple TV, ruteren og modemet på nytt

Sjekk om du fortsatt trenger hjelp etter du har startet hver enhet på nytt. Gå til Innstillinger > System og velg Omstart. På Apple TV (3. generasjon) går du til Innstillinger > Generelt og velger Omstart.

Deretter trekker du ut strømledningen fra ruteren og kabel- eller DSL-modemet. Koble deretter strømledningene til igjen.

 

Bruk en Ethernet-kabel for å se etter programvareoppdateringer

Prøv å koble Apple TV-enheten direkte til ruteren, eller til et kabel- eller DSL-modem med en Ethernet-kabel. Apple TV kan kobles til internett trådløst eller med kabel. Når du bruker en Ethernet-kabel, bruker Apple TV automatisk den tilkoblingen i stedet for Wi-Fi-nettverket. 

Koble til nettverket og se etter programvareoppdateringer. Gå til Innstillinger > System > Programvareoppdateringer. På Apple TV (3. generasjon) går du til Innstillinger > Generelt > Oppdater programvare. Hvis det finnes en oppdatering, installerer du den. Deretter kobler du fra nettverkskabelen og prøver å koble til Wi-Fi-nettverket igjen.

 

Publiseringsdato: