Oppdater Apple TV

Finn ut hvordan du ser etter oppdateringer eller stiller inn Apple TV slik at programvaren oppdateres automatisk.

Oppdater Apple TV automatisk

Du kan konfigurere Apple TV slik at nye oppdateringer installeres automatisk når de er tilgjengelig.

 • På Apple TV 4K eller Apple TV HD: Gå til Innstillinger > System > Programvareoppdateringer, og slå på Oppdater automatisk.
 • På Apple TV (3. generasjon): Gå til Innstillinger > Generelt > Programvareoppdateringer, og slå på Oppdater automatisk.

Oppdater Apple TV 4K eller Apple TV HD

 1. Gå til Innstillinger > System > Programvareoppdateringer, og velg Oppdater programvare.
 2. Hvis det finnes en oppdatering, velger du Last ned og Installer. 
 3. Vent mens Apple TV laster ned oppdateringen. Ikke koble fra eller trekk ut strømkabelen til Apple TV før oppdateringen er fullført.

Når oppdateringen er lastet ned, starter Apple TV på nytt, gjør oppdateringen klar og installerer den. Når oppdateringen er fullført, starter Apple TV automatisk på nytt igjen.

Oppdater Apple TV (3. generasjon)

 1. Gå til Innstillinger > Generelt > Programvareoppdateringer, og velg Oppdater programvare.
 2. Hvis det finnes en oppdatering, laster du den ned og installerer den.
 3. Vent mens Apple TV laster ned oppdateringen. Ikke koble fra eller trekk ut strømkabelen til Apple TV før oppdateringen er fullført.

Når oppdateringen er lastet ned, starter Apple TV på nytt, gjør oppdateringen klar og installerer den. Når oppdateringen er fullført, starter Apple TV automatisk på nytt igjen.

Få hjelp

 • Hvis du ikke kan oppdatere Apple TV, må du sørge for at du er koblet til et Wi-Fi- eller Ethernet-nettverk.
 • Hvis framdriftsindikatoren for oppdateringer er stoppet eller satt på pause, må du ikke trekke ut strømkabelen til Apple TV. Vent mens oppdateringen fullføres. Hvis du har ventet i over en time, kontakter du Apple-kundestøtte før du starter Apple TV på nytt eller trekker ut strømkabelen til enheten.
 • Hvis det oppstår et problem i løpet av oppdateringen, ser du kanskje en melding med spørsmål om du vil slette alle innstillinger eller starte på nytt. Prøv å starte på nytt først. Hvis du ser den samme meldingen igjen, velger du Slett alle innstillinger.
 • Finn ut hva du kan gjøre hvis Apple TV ikke slås på etter at oppdateringen er fullført. 
 • Hvis du har andre problemer, kontakter du Apple-kundestøtte.
Publiseringsdato: