Hvis du trenger hjelp med Wi-Fi-passordet

Les om hvordan du kan se om et nettverk krever passord. Du kan også lese om hva du kan gjøre hvis du ikke kjenner eller husker passordet til Wi-Fi-nettverket.

Hvordan kan jeg se om et nettverk krever passord?

Et passordbeskyttet Wi-Fi-nettverk har et låsesymbol låsesymbol ved siden av nettverksnavnet.

Hva hvis jeg ikke kjenner til Wi-Fi-passordet?

Hvis kabel- eller Internettleverandøren konfigurerte Wi-Fi-ruteren din:

 • Se etter en etikett på siden eller undersiden av ruteren – den kan vise standardpassordet.
       Nettverksnavn (SSID): XXXXX
       Nettverksnøkkel (Passord): XXXXXXXXXX
 • Hvis leverandøren ga deg et konfigurasjonsark, må du lese gjennom det for å finne informasjon om nettverk og passord.
 • Kontakt kabel- eller Internettleverandøren for å få hjelp til å gjenopprette eller nullstille Wi-Fi-passordet.


Hvis du eier Wi-Fi-ruteren din:

 • Hvis det er andre som har konfigurert nettverket, må du be denne personen om hjelp.
 • Hvis du aldri har opprettet et eget passord, sjekker du merket på Wi-Fi-ruteren og går til produsentens nettsted for å finne standardpassordet.
 • Hvis du vil nullstille passordet, ringer du til ruterprodusenten eller sjekker produsentens nettsted eller brukerhåndbok.


Hvis du bruker et offentlig Wi-Fi-nettverk på et bibliotek, et hotell, i en bedrift eller et annet fellesområde:

Hva hvis jeg kjenner passordet, men nettverket ikke vil godta det?

I iOS:

 1. Trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
 2. Trykk på infosymbol ved siden av nettverket du prøver å koble til.
 3. Trykk på Glem dette nettverket, og bekreft deretter ved å trykke på Glem.
 4. Prøv å koble til nettverket på nytt.

 

I macOS: 

 1. Velg Apple ()-menyen > Systemvalg.
 2. Klikk på Nettverk, og velg deretter Wi-Fi i sidepanelet til venstre.
 3. Klikk på Avansert-knappen.
 4. Velg Wi-Fi-nettverket som du prøver å koble til, og klikk deretter på Fjern (–)-knappen. Hvis du blir bedt om å bekrefte, klikker du på Fjern.
 5. Klikk på OK.
 6. Klikk på Bruk.
 7. Prøv å koble til nettverket på nytt.

 

Hvis nettverket fremdeles ikke vil godta passordet:

Publiseringsdato: