Slik glemmer du et Wi-Fi-nettverk på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac

Hvis du ikke vil at Apple-enheten din skal koble til et nettverk på nytt automatisk, kan du få den til å glemme dette nettverket.

Apple-enheten din husker alle Wi-Fi-nettverkene du har koblet til på den, og den kobler til disse nettverkene automatisk når den er innenfor rekkevidde av dem. Hvis du ikke vil at enheten skal koble til et nettverk automatisk, eller hvis du vil at den skal koble til med et annet passord, følger du denne fremgangsmåten for å få enheten til å glemme nettverket og passordet.
  

 

Glemme et nettverk på iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå til Innstillinger > Wi-Fi.
 2. Trykk på  ved siden av Wi-Fi-nettverket du vil at enheten skal glemme.
 3. Trykk på Glem dette nettverket, og trykk deretter på Glem for å bekrefte.

Glemme et nettverk på Mac

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Nettverk.
 2. Velg Wi-Fi i listen til venstre.
 3. Klikk på Avansert-knappen.
 4. Wi-Fi-panelet viser en Foretrukne nettverk-liste. Velg Wi-Fi-nettverket du vil at Macen skal glemme.
 5. Klikk på Fjern-knappen (–) under listen. Hvis du blir bedt om å bekrefte, klikker du på Fjern.
 6. Klikk på OK.
 7. Klikk på Bruk.

Finn ut mer

 • Hvis du bruker en overvåket enhet som administrer tilkoblingen til Wi-Fi-nettverket, er det ikke sikkert at du har mulighet til å glemme dette nettverket. 
 • Som et alternativ til å glemme et nettverk på enheten, kan du slå av Autotilkobling for dette nettverket. Enheten kommer fortsatt til å huske nettverket og passordet, men den vil ikke prøve å koble til det automatisk. 
 • På Macen kan du også dra nettverket til en lavere posisjon i Foretrukne nettverk-listen. Hvis et annet nettverk på listen er tilgjengelig samtidig, forsøker Macen å koble til dette nettverket før eventuelle nettverk som vises senere i listen.
Publiseringsdato: