Del Wi-Fi-passordet ditt fra iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hvordan du deler passordet for Wi-Fi-nettverket ditt med venner og familie.

Før du begynner

  • Slå på Wi-Fi og Bluetooth på enheten din; eller slå av Delt internett hvis denne funksjonen er slått på.
  • Sørg for at Apple-ID-en din er lagt til i den andre personens Kontakter-app.
  • Hold den andre personens enhet i nærheten, innenfor Bluetooth- og Wi-Fi-rekkevidde.

Del Wi-Fi-passordet ditt

  1. Sørg for at enheten din (den som brukes til å dele passordet) er låst opp og koblet til Wi-Fi-nettverket.
  2. Velg Wi-Fi-nettverket på enheten til venner og familie (enheten du vil tilkoble).
  3. På enheten din trykker du på Del passord og deretter på Ferdig.

Få mer hjelp

  • Passorddeling fungerer kun på Apple-enheter med iOS 11 eller nyere og macOS High Sierra eller nyere.
  • Hvis du ikke ser konfigureringsanimasjonen, starter du begge enhetene på nytt og prøver igjen.
  • Hvis du fortsatt ikke kan dele Wi-Fi-passordet ditt, ber du den andre personen om å skrive inn passordet manuelt.
Publiseringsdato: