Få hjelp med SIM-kortet i iPad

Du kan få et varsel om SIM-kortet på iPad. Eller kanskje du konfigurerer mobildatatjenester på iPad ved bruk av et Apple Sim-kort, integrert Apple SIM-kort eller en eSIM, men du får ikke forbindelse med nettverket. Denne framgangsmåten kan være til hjelp.

Hvis du får et varsel om SIM-kortet

Hvis du får et varsel om at «SIM-kort mangler» eller «Det er et problem med SIM-kortet», tar du ut SIM-kortet og setter det inn igjen. Hvis du ser varselet igjen, kontakter du Apple-kundestøtte.

Påse at iPad-en din fungerer med Apple SIM-kort. Hvis du ikke er sikker på hvilken iPad-modell du har, finner du det ut her. Enkelte iPad-modeller kan bruke Apple SIM-kort i nano-SIM-sporet, mens andre modeller har et innebygd Apple SIM-kort og et nano-SIM-kortspor.

iPad-modeller med eSIM

 • 11-tommers iPad Pro Wi-Fi + Cellular
 • 12,9-tommers iPad Pro (3. generasjon) Wi-Fi + Cellular

Hvis du ikke får konfigurert mobildatatjenester, eller hvis iPad ikke kan skanne QR-koden du fikk av operatøren, kontakter du operatøren for å få hjelp.

iPad-modeller som kan bruke Apple SIM-kort i nano-SIM-kortskuffen

 • iPad (5. generasjon eller nyere) Wi-Fi + Cellular-modell
 • iPad Pro (alle Wi-Fi + Cellular-modeller2)
 • iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular-modell
 • iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular-modell eller nyere

Hvis du installerer et Apple SIM-kort i en annen iPad-modell, kan du få et varsel om «Ugyldig SIM-kort».

iPad-modeller med innebygd Apple SIM-kort

 • 12,9-tommers iPad Pro (2. generasjon) Wi-Fi + Cellular
 • 10,5-tommers iPad Pro Wi-Fi + Cellular
 • iPad Pro (9,7-tommers) Wi-Fi + Cellular

Disse modellene har også et nano-SIM-kortspor du kan bruke med et nano-SIM-kort fra en operatør eller et aktivt Apple SIM-kort. Hvis du setter inn et ubrukt Apple SIM-kort i noen av disse modellene, får du en melding om at SIM-kortet ikke er kompatibelt, og du blir anbefalt å bruke det integrerte Apple SIM-kortet.

Hvis du ikke kan aktivere tjenesten eller ikke finner en bestemt operatør

Med Apple SIM-kort kan du konfigurere et mobildataabonnement med deltakende operatører over hele verden. Hvis du ikke ser operatøren du vil ha, må du sørge for at operatøren du vil konfigurere tjenesten med, støtter Apple SIM-kort.

Du må kanskje skaffe deg et operatørspesifikt SIM-kort. Kontakt operatøren du vil ha1, for å få hjelp.

For å være sikker på at du bruker et Apple SIM-kort ser du etter en digital identifikator som kalles et CSN (Chip Serial Number). På iPad går du til Innstillinger > Generelt > Om og ser etter CSN. Hvis du ikke finner et CSN på Om-skjermen, trykker du på ICCID. Hvis du fremdeles ikke ser et CSN (det skjer ikke noe når du trykker på ICCID), har du kanskje et kort som ikke er et Apple SIM-kort. Kontakt operatøren din1 for å få hjelp.

Hvis du ikke får forbindelse med mobildatanettverket

Sørg for at iPad er aktivert i operatørens nettverk. Det kan du gjøre ved å gå tilbake til skjermen der du konfigurerte mobildatatjenesten eller la inn et nytt abonnement:

 • Innstillinger > Mobildata > Konfigurer mobildata
 • Innstillinger > Mobildata > Dataabonnement > Legg til nytt abonnement

Hvis du har konfigurert abonnementet og fremdeles ikke får forbindelse, kontakter du operatøren1 for å få hjelp.

 1. Hvis du ikke er sikker på hvilken operatør du skal ringe, tar du ut SIM-kortet og ser etter operatørens navn eller logo der.
 2. Wi-Fi + Cellular-modellene av iPad Pro støtter eksisterende Apple SIM-kort som har et aktivt mobildataabonnement. Hvis du setter inn et ubrukt SIM-kort i noen av disse modellene, får du en melding om at SIM-kortet ikke er kompatibelt, og du blir anbefalt å bruke det integrerte Apple SIM-kortet.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: