Hvis MagSafe-kabelen eller strømadapteren ikke fungerer

Finn ut hva du skal gjøre hvis MagSafe-kabelen eller strømadapteren som fulgte med den bærbare Macen slutter å lade eller viser annen oppførsel.

Identifiser MagSafe-kabelen eller adapteren

Hvis Macen bruker MagSafe til å lade batteriet, bruker den enten en MagSafe 3-kontakt, MagSafe 2-kontakt eller en MagSafe-kontakt av T- eller L-typen. For å identifisere kabelen eller adapteren, bruker du listen nedenfor for å finne MagSafe-kontakten. 

MagSafe 3-kontakt
MagSafe 3-kontakt

MagSafe 2-kontakt
MagSafe 2-kontakt

L-formet MagSafe-kontakt
L-formet MagSafe-kontakt

T-formet MagSafe-kontakt
T-formet MagSafe-kontakt

Hvis Macen bruker MagSafe 3, kan du lade Macen med en USB-C-til-MagSafe 3-kabel og en USB-C-strømadapter.

Hvis Macen har MagSafe 2-kontakt, kan du lade Macen med en MagSafe 2-strømadapter eller en MagSafe-strømadapter koblet til en MagSafe-til-MagSafe 2-konverter

Hvis Macen har MagSafe-kontakt, kan du lade Macen med en MagSafe-strømadapter med T- eller L-formet kontakt.

MagSafe-kontakten og MagSafe-porten på den bærbare Macen har en magnet som kan slette data på kredittkort og andre magnetiske enheter. Sørg for å holde magnetiske medier unna MagSafe-adapteren og MagSafe-porten.

MagSafe 2- og MagSafe-strømadaptere er ikke kompatible med MagSafe 3.


Sjekk strømmen

Finn ut hvordan du sjekker strømuttaket og bekrefter at adapteren har riktig wattstyrke. 

Kontroller strømuttaket

Påse at du har koblet strømadapteren til et fungerende strømuttak. Koble strømadapteren fra strømuttaket, og koble deretter til en enhet du vet fungerer, f.eks. en lampe eller klokke, for å bekrefte at den slås på som forventet. Hvis strømuttaket fungerer, kobler du til strømadapteren og prøver å lade Macen. Hvis Macen fortsatt ikke lader, slår du av Macen og lukker skjermen i 30 sekunder. Deretter åpner du skjermen og prøver å lade Macen igjen. Hvis du har en Intel-basert Mac, tilbakestiller du SMC (systemadministreringskontroll).

Bekreft wattstyrken til adapteren

Sjekk at strømadapteren har riktig wattstyrke for den bærbare datamaskinen. For den beste ladeopplevelsen bør du bruke strømadapteren og kabelen som følger med den bærbare Macen.

Identifiser problemer med linjestøy

Koble strømadapteren fra strømuttaket og vent i 60 sekunder før du kobler den til igjen.

  • Hvis adapteren fungerer etter å ha hvilt i 60 sekunder, er det sannsynligvis problemer med linjestøy fra strømkilden. I så fall bør du med jevne mellomrom nullstille adapteren ved hjelp av denne fremgangsmåten. Dette problemet oppstår når overspenningsvernet i strømadapteren registrerer jordingsstøy og slår av adapteren.
  • Linjestøy kan skyldes at lamper med omformer, kjøleskap eller minikjøleskap er koblet til samme strømkrets som datamaskinen. Du kan kanskje unngå problemet ved å koble strømadapteren til en avbruddssikker strømforsyning (UPS) eller en annen strømkrets.

Hvis strømadapteren fortsetter å slå seg av når den kobles til et uttak du vet fungerer, bør du ta med deg adapteren til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for ytterligere vurdering.

Hvis du ser gnister

Når du kobler strømadapteren til et strømuttak, kan det oppstå gnister. Dette er normalt når du kobler elektrisk utstyr til et strømuttak. Hvis gnisten kommer fra et annet sted enn pinnene på støpselet, hvis du oppdager skade eller misfarging på adapteren, eller hvis du har spørsmål i forbindelse med at det oppstår gnister, kontakter du Apple.


Kontroller støpselet, strømporten og MagSafe-tilkoblingen eller -kabelen

Finn ut hvordan du tester vekselstrømsstøpselet eller -kabelen, inspiserer strømporten og kontrollerer for skader.

Kontroller strømpluggen eller -kabelen

Strømadapteren kommer med en avtakbar strømplugg som er utstyrt med de pinnene som du setter inn i det elektriske uttaket. Hvis den bærbare Macen ikke lader når du bruker strømpluggen med strømadapteren, kan du prøve den med en annen Apple-strømplugg, eventuelt kan du prøve å bruke en Apple-forlengelseskabel til strømadapter (selges separat).

Hvis strømadapteren fungerer etter at du har skiftet ut strømpluggen eller strømledningen, bør strømpluggen eller strømledningen som opprinnelig var i bruk skiftes ut og ikke brukes lenger.

Sjekk om det er rusk i porten

Forsikre deg om at strømporten (der du kobler til MagSafe-kontakten) er ren og fri for rusk. Porten er magnetisk og kan tiltrekke seg metallgjenstander.

Hvis indikatorlampen blinker

Hvis batteriet lades eller lading er på vent, lyser indikatorlampen gult. Hvis indikatorlampen på MagSafe 3-kontakten blinker gult gjentatte ganger, prøver du disse trinnene:

  1. Koble USB-C-til-MagSafe 3-kabelen fra Macen og strømadapteren.
  2. Koble USB-C-strømadapteren fra stikkontakten.
  3. Bruk en tørr klut til å tørke av MagSafe 3-porten og MagSafe 3-kontakten. Sørg for at både porten og kontakten er tørre og fri for rusk.
  4. Sørg for at USB-C-porten på strømadapteren og USB-C-kontakten er fri for rusk.
  5. Start Macen på nytt.
  6. Koble USB-C-strømadapteren til stikkontakten, koble USB-C-til-MagSafe 3-kabelen til strømadapteren og til Macen, og prøv deretter å lade på nytt.

Hvis indikatorlampen fortsetter å blinke gjentatte ganger, kontakter du Apple.

Se etter kabelstrekkavlastning (MagSafe 2 eller tidligere)

Hvis likestrømskabelen (den tynne ledningen som kobler MagSafe 2- eller MagSafe-kontakten til strømadapteren) skiller seg i en av endene på kabelen, må du umiddelbart slutte å bruke kabelen og få kabelen og strømforsyningen sjekket.


Hvis adapteren blir varm

Strømadapteren kan bli varm ved normal bruk, så sørg for at området er godt ventilert. Koble alltid strømadapteren direkte til et strømuttak ved hjelp av støpslet, eller plasser strømadapteren på et bord eller et annet godt ventilert område.

Unngå å plassere adapteren i et område som er dårlig ventilert, for eksempel på en sofa, på et tykt teppe, på sengetøy eller på en pute. Ikke dekk til adapteren med et teppe eller annen form for isolasjon.

Strømadapteren kan slå seg av hvis den blir for varm. Hvis dette skjer, kobler du MagSafe-kontakten fra den bærbare Macen. Deretter lar du strømadapteren kjøle seg ned før du tar på den.


Se etter oppdateringer

I noen tilfeller kan program- eller fastvareoppdateringer som forbedrer kommunikasjonen med strømadapteren være tilgjengelig for datamaskinen din. Hvis MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro ikke lader slik den skal, kan du se etter programvareoppdateringer på Macen.


Avtal service eller kjøp en ny kabel eller adapter

Hvis strømadapteren fortsatt ikke fungerer, kan du ta med adapteren og den bærbare Macen til kontroll hos en Apple Store-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør.

Hvis du vil kjøpe en erstatning, velger du kabelen eller strømadapteren din nedenfor:

Hvis du ikke er sikker på hvilken kabel eller strømadapter du trenger for Macen, kan du se hvordan du identifiserer Mac-strømadapteren.

Publiseringsdato: