Bærbare Apple-maskiner: Løse problemer med MagSafe-adaptere

Les om hvordan du løser problemet hvis du opplever et eller flere av disse MagSafe-adaptersymptomene.

 • Strømadapteren lader ikke datamaskinen.
 • LED-lampen på adapterkontakten lyser ikke når den er koblet til datamaskinen.
 • Adapteren lader datamaskinen bare periodisk.
 • Adapterens hvite isolasjon skiller seg fra den magnetiske enden av MagSafe-kontakten.
 • MagSafe-kontakten på adapteren eller datamaskinen har smuss i kontakten.
 • Du ser en gnist.
 • MagSafe-kontakten på adapteren eller datamaskinen har et fysisk problem med en pinne.

Apple har strømadaptere med ulike kontakter. Finn din adapter blant eksemplene nedenfor før du går videre med problemløsingen.

L-formet adapterL-formet adapter
Sylinderformet kontakt «T»-formet MagSafe-kontakt «L»-formet MagSafe-kontakt MagSafe 2-kontakt

Merknader

 • Hvis du mottar en MagSafe-erstatningsadapter med «L»-formet MagSafe-kontakt og du tidligere hadde en «T»-formet MagSafe-kontakt, er den «L»-formede adapteren fullt kompatibel med Apple-maskinen.
 • En MagSafe 2-adapter er ikke kompatibel med Apple-maskiner som har en kontakt som normalt bruker «T»- og «L»-formede MagSafe-adaptere.
 • Du kan konvertere en «T»- eller «L»-formet MagSafe-adapter for bruk på en datamaskin utstyrt med MagSafe 2 ved bruk av en MagSafe til MagSafe 2-adapter.
 • MagSafe-kontakten og MagSafe-porten på en bærbar Mac-maskin har en magnet som kan slette data på kredittkort og andre magnetiske enheter. Du bør holde magnetiske medier unna enden på MagSafe-adapteren og MagSafe-porten for å ta vare på og beskytte data.

Problemløsing

Følg denne framgangsmåten for å finne årsaken til problemet og for å finne ut hvilke løsninger som finnes.

Hvis du ser gnister

Når du kobler strømledningen til en stikkontakt, kan det oppstå gnister. Det er vanligvis normalt og kan skje når du setter et støpsel i en stikkontakt med strøm. Hvis gnisten kommer fra noe annet enn støpselet, hvis du oppdager skade eller misfarging på adapteren, eller hvis du har andre bekymringer angående gnister, kontakter du Apple.

Løse strømadapterproblemer

 1. Påse at du bruker en stikkontakt som fungerer.

  Kontroller at stikkontakten du bruker, fungerer som den skal. Koble til et apparat som du vet fungerer, for eksempel en lampe, et TV-apparat eller en klokke, for å se om det slår seg på som det skal.

 2. Påse at du bruker en adapter med riktig wattstyrke for den bærbare datamaskinen.

  Velg riktig strømadapter for den bærbare Apple-maskinen. Du kan bruke en strømadapter med høyere wattstyrke, men du kan risikere driftsproblemer hvis du bruker en med lavere wattstyrke.

 3. Identifiser problemer med linjestøy.

  Koble strømadapteren fra stikkontakten, la den hvile i 60 sekunder og koble deretter adapteren til igjen.

  • Hvis adapteren fungerer etter denne 60-sekunders «hvilen», har strømkilden sannsynligvis problemer med linjestøy. Du bør nullstille adapteren fra tid til annen ved å gjenta hvilen, som beskrevet ovenfor. Dette problemet oppstår når vekselstrømadapterens overspenningsvern oppdager jordingsstøy og slår av adapteren.
  • Mulige kilder til linjestøy kan være lamper med ballast og kjøleskap eller minikjøleskap som er koblet til samme strømkrets som datamaskinen. Det er ikke sikkert at dette skjer hvis du kobler strømadapteren til en avbruddssikker strømforsyning (UPS) eller til en annen strømkrets.
  • Med mindre tilstanden vedvarer når adapteren kobles til en stikkontakt du vet fungerer, må den ikke byttes ut.
 4. Påse at du bruker adapteren på et godt ventilert sted

  Strømadapteren kan bli svært varm ved normal bruk fordi varmen som genereres under drift, avgis gjennom adapterhuset. Koble strømadapteren direkte til et strømuttak eller sett den på gulvet på et godt ventilert sted. Hvis du bruker MagSafe-adapteren på et dårlig ventilert sted som på en sofa, på et tykt teppe, på sengen eller på en pute, eller hvis MagSafe-adapteren dekkes av et teppe eller noe annet isolerende, kan den slå seg av selv for å unngå skade på adapteren. Adapteren kan likevel være nokså varm i denne tilstanden og bør få avkjøle seg før den håndteres.

 5. Undersøk om det er problemer med vs-pluggen (kalles også «duck head») eller et to- eller trepolet støpsel.

  Hvis du bruker en vs-plugg (kalles også «duck head») sammen med strømadapteren, bytter du den ut med den inkluderte strømledningen med to- eller trepolet støpsel. Hvis du bruker strømledningen med to- eller trepolet støpsel, bytter du ut den med vs-pluggen. Begge alternativene kan enkelt kobles til adapteren, slik det er vist nedenfor.

  • Hvis adapteren lader datamaskinen nå og LED-lampene på MagSafe-kontakten lyser, fungerer ikke vs-pluggen («duck head») eller strømledningen som ble brukt opprinnelig, lenger, og kontakten bør ikke brukes før en erstatningskontakt er anskaffet. Se avsnittet Les mer på slutten av denne artikkelen for å få ytterligere assistanse.
  • Hvis LED-lampene ikke virker eller strømadapteren ikke lader datamaskinen, bør du fortsette problemløsingen ved å følge framgangsmåten i denne artikkelen. Se etter ledningsbrudd, pinner som sitter fast, eller skitne kontakter.

  Følg disse rådene for å få best mulig ytelse fra vs-pluggen eller den trepolede ledningen:

  • Før du bruker strømadapteren med vs-pluggen eller den trepolede ledningen, må du kontrollere at det ikke har samlet seg fremmedlegemer eller smuss i pluggen siden forrige gang du brukte den.
  • Kontroller jevnlig at vs-pluggen eller den trepolede ledningen er i god stand, slik det er beskrevet i denne artikkelen.
  • Når du skal pakke bort strømadapteren, må du kontrollere at de elektriske polene (vs-bladene) på vs-pluggen er slått sammen for oppbevaring.
  • Når du bruker vs-pluggen, fester du pluggen med bladene foldet sammen på strømadapteren. Deretter trekker du bladene helt ut før du setter adapteren i stikkontakten.

  Hvis du oppdager noe av det følgende, må du slutte å bruke vs-pluggen eller den trepolede ledningen:

  • Vs-bladene er bøyd (ikke rett ut et bøyd blad).
  • Vs-bladene låses ikke på plass (bare vs-plugg).
  • Bladene krenger (side til side) når de låses i åpen stilling på vs-pluggen, eller de ser ut til å ha løsnet fra den trepolede ledningen.
  • Vs-bladene har svarte merker eller annen synlig skade.
  • Adapteren slås ikke på, eller slås på periodisk, når den er satt inn i en stikkontakt som du vet fungerer.
  • Det er synlig slitasje eller brudd på isolasjonen til den trepolede ledningen.
  • Det høres poppelyder fra vs-pluggen eller et sted på den trepolede ledningen.
 6. Undersøk om det kan ha oppstått ledningsbrudd.

  Ledningsbrudd er en tilstand der likestrømskabelen (den tynne ledningen som er koblet til strømadapteren) er skilt fra enden av MagSafe-kontakten eller fra den andre enden av den tynne ledningen, ved strømadapteren. Ved vedvarende bruk kan kabelen bli misfarget og gummien deformert. En annen indikasjon på mulig ledningsbrudd som ikke alltid er synlig for øyet, er periodisk lading eller merkelig LED-oppførsel. Dette kan du ofte oppdage ved å bøye ledningen fram og tilbake nær MagSafe-kontakten samtidig som du undersøker om LED-lampen (som har gult eller grønt lys) blinker når du bøyer på ledningen.

  Eksempel på ledningsbrudd i en T-formet MagSafe-adapter.

  Du finner flere opplysninger om hvordan du løser problemer med ledningsbrudd, i disse artiklene:

  Du må ikke bruke strømadaptere med ledningsbrudd eller ledninger som mangler isolasjon eller gummi. Ikke forsøk å reparere en adapterkabel i denne tilstanden.

 7. Se etter pinner som ikke retter seg opp, på MagSafe-kontakter.

  Enkelte ganger virker ikke datamaskinens MagSafe-adapter som den skal fordi pinnene i MagSafe-kontakten ikke retter seg opp.

  Pinnene i kontakten på MagSafe-adapteren nedenfor, for eksempel, retter seg ikke opp.

  Eksempel på jordingspinner på adapter som er bøyd. Det kan innebære at adapteren registreres, men kanskje ikke lader.

  Eksempel på sensorpinne på adapter som er bøyd. Det kan få adapteren til å lade, men ikke til å bli registrert, noe som kan føre til at LED-lampen på adapteren ikke lyser.

  Hvis du mener at en pinne ikke retter seg opp, kan du koble MagSafe-adapteren fra og deretter til strømkontakten igjen. Pinnene skal da bevege seg og gå tilbake i en nøytral stilling. Hvis en pinne ikke går tilbake av seg selv, kan du presse den forsiktig sideveis med fingertuppen eller noe annet med en myk overflate som ikke riper, for å se om den går tilbake i nøytral stilling. Hvis pinnen ikke går tilbake, kan du se avsnittet Les mer på slutten av denne artikkelen.

 8. Se etter og fjerne smuss fra MagSafe-kontakter.

  Sørg for å inspisere og rengjøre både MagSafe-adapteren og strømporten på den bærbare Apple-datamaskinen regelmessig for å unngå smuss eller tegn på skade.

  Eksempel på MagSafe-kontakt på Apple-datamaskin som krever rengjøring for å fjerne smuss.

  Når du skal rengjøre MagSafe-porten på en bærbar Mac, kobler du adapteren fra vegguttaket. Fjern smuss forsiktig med en bomullspinne eller myk tannbørste. Vær forsiktig så det ikke fester seg bomullsfibre inne i MagSafe-porten. Merk: Ta batteriet ut av datamaskinen hvis du bruker en bærbar Mac med uttakbart batteri.

  Når du skal rengjøre MagSafe-kontakten og pinneområdet, kobler du adapteren fra vegguttaket og fra datamaskinen. Fjern smuss forsiktig med en bomullspinne eller myk tannbørste. Vær forsiktig så det ikke fester seg bomullsfibre i pinneområdet og så du ikke bøyer eller på annen måte skader noen av pinnene.

 9. Se etter programvareoppdateringer.

  I enkelte tilfeller kan operativsystem- eller firmwareoppdateringer som forbedrer kommunikasjonen med strømadapteren, være tilgjengelig for datamaskinen. Når du skal se etter programvareoppdateringer, går du til Apple ()-menyen og velger Programvareoppdatering. Da søkes det etter oppdateringer til datamaskinen som du kan se gjennom og installere.

 10. Undersøk om datamaskinen lades og LED-lampen lyser.

  Når du har fulgt framgangsmåten ovenfor, ser du om datamaskinen lades og LED-lampen lyser. Hvis ikke, kan du se avsnittet Les mer nedenfor.

Les mer

Enten produktet dekkes av garantien eller ikke, kan du levere det hos en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller Apple Store-butikk for undersøkelse og eventuell utskifting. Avhengig av resultatet av vurderingen, kan du være eller ikke være berettiget til kostnadsfri utskifting av adapteren. Hvis det er tegn på skade på grunn av uhell, får du ingen dekning. Pass på at du tar med datamaskinen som ble brukt sammen med adapteren. Det kreves for å behandle en eventuell utskifting av adapteren.

Publiseringsdato: