Wi-Fi-basestasjon: Om hvorfor statuslampen blinker gult og hvordan problemet kan løses

Statuslampen på en Wi-Fi-basestasjon blinker gult.

Her er noen de vanlige årsakene til at statuslampen kan blinke gult:

 • Wi-Fi-basestasjonen har ikke blitt konfigurert ennå fordi den er ny.
 • Wi-Fi-basestasjonen har blitt nullstilt.
 • En ny firmwareoppdatering er tilgjengelig for Wi-Fi-basestasjonen.
 • Ingen IP-adresse er tilgjengelig for Wi-Fi-basestasjonen.
 • En Wi-Fi-basestasjon i utvidet modus er utenfor rekkevidden til Wi-Fi-nettverket til en primær Wi-Fi-basestasjon.
 • WAN Ethernet-kabelen er koblet fra Wi-Fi-basestasjonen.
 • Wi-Fi-basestasjonen mangler en bane til Internett (eller en lokal ruter).
 • Internett-tilgangen kan være midlertidig utilgjengelig hos Internett-tjenesteleverandøren (ISP).
 • AirPort Time Capsule har registrert at den interne harddisken har rapportert en SMART-feil og svikter (dette krever firmware 7.5.2 og AirPort-verktøy 5.5.2).

En statuslampe som vedvarende blinker gult, indikerer at Wi-Fi-basestasjonen krever tilsyn.

Slik løser du problemer med en statuslampe som blinker gult

Start AirPort-verktøyet for å finne ut hvorfor statuslampen på Wi-Fi-basestasjonen blinker gult. Apple anbefaler at du bruker AirPort-verktøy 5.5.2 for Mac, AirPort-verktøy 5.5.2 for Windows eller en nyere versjon av AirPort-verktøy hvis det er tilgjengelig.

 1. AirPort-verktøy 5.2 eller nyere åpnes automatisk hvis Wi-Fi-basestasjonen krever tilsyn. Du kan også når som helst starte AirPort-verktøy manuelt. Ikke bruk eldre versjoner av AirPort-verktøy enn 5.0. 
  I Mac OS X er AirPort-verktøy plassert i mappen Programmer > Verktøy.
  I Microsoft Windows finner du AirPort-verktøy ved å klikke på Start > Alle programmer > AirPort.
  Merk: Du kan også finne og laste ned den nyeste firmwaren og programvaren for Wi-Fi-basestasjonen ved å klikke her.
 2. Finn Wi-Fi-basestasjonen i vinduet AirPort-verktøy og dobbeltklikk på den for å åpne Oversikt-vinduet. Merk: Hvis du har mer enn én Wi-Fi-basestasjon, dobbeltklikker du på symbolet for Wi-Fi-basestasjon som har en gul sirkel ved siden av.
 3. Når Oversikt-vinduet vises, dobbeltklikker du på den gule sirkelen til høyre for Wi-Fi-basestasjonen for å åpne Status-vinduet.
 4. Status-vinduet viser alle forhold som krever tilsyn. Forhold deg til hver oppføring, slik det er vist nedenfor, til det ikke er flere oppføringer igjen.
  Viktig
  : Du må nullstille Wi-Fi-basestasjonen ved bruk av nullstillingsbryteren for å slå på igjen kontrollen av forhold du har ignorert.

 5. 

For å få statuslampen til å slutte å blinke gult kan det være nødvendig å endre en bestemt innstilling eller markere «Ignorer» ved siden av eventuelle valg du ikke vil endre. En markering forteller AirPort at du er oppmerksom på problemet, men har valgt å ignorere det. Du kan for eksempel ønske å la AirPort være åpen uten passord, slik at alle kan koble til det trådløse nettverket ditt.
 6. Klikk på Oppdater for å ta i bruk endringene (Wi-Fi-basestasjonen blir omstartet).
 7. Når Wi-Fi-basestasjonen er omstartet, skal statuslampen være grønn og ha sluttet å blinke. Hvis statuslampen fortsatt er gul og blinker etter at Wi-Fi-basestasjonen er omstartet, kan det være nødvendig å gjenta trinnene ovenfor.

Les mer

Hvis du vil ha mer informasjon om Wi-Fi-basestasjonen, kan du se i installeringshåndboken til AirPort, som fulgte med basestasjonen. Du kan også finne mer informasjon og kundestøtte ved å gå til http://www.apple.com/no/support/airport.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: