Slik nullstiller du en AirPort-basestasjon

Les om hvordan du nullstiller AirPort Time Capsule, AirPort Extreme eller AirPort Express-basestasjon.

Når du nullstiller en AirPort-basestasjon, gjenopprettes den til en tilstand som lar deg ta kontroll over den når du har mistet passordet eller hvis den ikke reagerer som forventet. Avhengig av hvilken modell av basestasjonen det er, kan du utføre én eller flere av følgende typer nullstillinger:

 • Myk nullstilling: Nullstiller passordet på basestasjonen og deaktiverer sikkerhet (Access Control og RADIUS-innstillinger) i fem minutter, slik at du kan koble deg til nettverket for å gjøre endringer. Hvis du ikke gjør noen endringer innen fem minutter, går basestasjonen tilbake til sine tidligere innstillinger. Du kan utføre denne nullstillingen hvis du ikke kan administrere basestasjonen fordi du har glemt passordet.
 • Hard nullstilling: Nullstiller basestasjonen til en ikke konfigurert tilstand, men beholder den sist lagrede konfigurasjonen og eventuelle profiler, slik at du kan gjenopprette basestasjonen fra tidligere innstillinger. Du kan utføre denne nullstillingen når basestasjonen ikke reagerer, eller hvis du feilsøker nettverksproblemer som du ikke får løst på andre måter.
 • Nullstilling til fabrikkstandard: Som en hard nullstilling, men fjerner alle lagrede konfigurasjoner og profiler. Du kan utføre denne nullstillingen hvis du selger eller gir bort basestasjonen. (Dette sletter ikke data som er lagret på den innebygde harddisken av en Time Capsule eller en ekstern harddisk som er koblet til basestasjonen.)

Følgende skjer når du foretar en hard nullstilling eller nullstilling til fabrikkstandard:

 • Basestasjonen innstilles til å be om en IP-adresse med DCHP.
 • Passordet til basestasjonen settes til «public».
 • Navnet på basestasjonen settes til «base station», fulgt av de seks siste tallene av MAC-adressen (Media Access Control) til basestasjonen.
 • Nettverksnavnet til basestasjonen settes til «Apple Network», fulgt av de seks siste tallene av MAC-adressen til basestasjonen.
 • Basestasjonen vil ikke være synlig i Wi-Fi-statusmenyen  eller AirPort-verktøyet før det har gått opptil ett minutt. Du kan deretter bruke enheten i standardtilstanden eller omkonfigurere den med AirPort-verktøy.

Før du nullstiller basestasjonen anbefales det å kontrollere at firmwaren er oppdatert, hvis dette er mulig.

Nullstill 802.11ac- eller 802.11n-modeller av AirPort-basestasjoner

Finn nullstillingsknappen på basestasjonen, ved siden av portene. Trykk på denne knappen med en penn eller en utbrettet binders når du får beskjed om det.

nullstillingsknapp på baksiden av Extreme eller AirPort Time Capsule

nullstillingsknapp på baksiden av AirPort Express

Myk nullstilling:

 1. Påse at basestasjonen er koblet til en strømkilde. 
 2. Trykk og hold på nullstillingsknappen i ett sekund, og slipp deretter knappen. Statuslampen på basestasjonen blinker oransje.
 3. Velg Wi-Fi-nettverket som ble opprettet av basestasjonen, fra Wi-Fi-statusmenyen  på menylinjen.
 4. Åpne AirPort-verktøy, som finnes i Verktøy-mappen i Programmer-mappen.
 5. Klikk på symbolet for basestasjonen din i AirPort-verktøy, og klikk deretter på Rediger fra lokalmenyen. Du kan nå endre passordet eller omkonfigurere basestasjonen slik du ønsker. Klikk på Oppdater når du er ferdig.

Hard nullstilling:

 1. Påse at basestasjonen er koblet til en strømkilde.
 2. Trykk på nullstillingsknappen og hold den inne i ca. 5 sekunder, helt til statuslyset på basestasjonen blinker raskt i gult. Deretter slipper du knappen.
 3. Vent omtrent ett minutt på at basestasjonen skal fullføre omstarten.
 4. Åpne AirPort-verktøy, som finnes i Verktøy-mappen i Programmer-mappen.
 5. Klikk på knappen Andre Wi-Fi-enheter, og velg deretter basestasjonen din fra listen. Klikk på Rediger.
 6. Klikk på Andre valg-knappen.
 7. Klikk på «Gjenopprett tidligere innstillinger», og klikk deretter på Neste helt til du kommer til det siste vinduet.
 8. Klikk på Ferdig når AirPort-verktøyet indikerer at konfigureringen er fullført.

Nullstilling til fabrikkstandard, som kun er tilgjengelig med firmwareversjon 7.9.1 på AirPort Time Capsule 802.11ac og AirPort Extreme 802.11ac:

 1. Koble basestasjonen fra strømkilden.
 2. Mens du holder nullstillingsknappen inne, kobler du basestasjonen til strømnettet. Fortsett å holde nullstillingsknappen inne i ca. 6 sekunder, helt til statuslyset på basestasjonen blinker raskt i gult.
 3. Vent omtrent ett minutt på at basestasjonen skal fullføre omstarten. Deretter kan du bruke AirPort-verktøyet til å omkonfigurere basestasjonen.

Nullstill 802.11b/g-modeller av AirPort ExtremeBasestasjon

Finn nullstillingsknappen på basestasjonen, ved siden av portene. Trykk på denne knappen med en penn eller en utbrettet binders når du får beskjed om det.

nullstillingsknapp på baksiden av Extreme-basestasjon

Myk nullstilling

 1. Påse at basestasjonen er koblet til en strømkilde.
 2. Hold nede nullstillingsknappen i ti sekunder, og slipp deretter knappen.

Nullstilling til fabrikkstandard

 1. Koble basestasjonen fra strømkilden.
 2. Koble basestasjonen til en strømkilde samtidig som du holder nede nullstillingsknappen, og fortsett å holde nullstillingsknappen i omtrent fem sekunder til du ser tre statuslys slå seg på. Deretter slipper du knappen.

Nullstill 802.11b-modeller av Graphite eller Snow (Dual Ethernet) AirPort-basestasjon

Finn nullstillingsknappen på basestasjonen, ved siden av portene. Trykk på denne knappen med en penn eller en utbrettet binders når du får beskjed om det. Hvis du bruker en AirPort Graphite- eller AirPort Snow (Dual Ethernet)-basestasjon, kobler du datamaskinen direkte til basestasjonen med en Ethernet-kabel.

Nullstillingsknapp på baksiden av Snow-basestasjon

Myk nullstilling (Mac OS X v10.6 eller eldre)

 1. Påse at basestasjonen er koblet til en strømkilde.
 2. Hold nede nullstillingsknappen i omtrent ett sekund. Den midterste LED-lampen vil blinke én gang hvert sekund mens enheten er i modus for myk nullstilling. Passordet for basestasjonen settes til «public», og IP-adressen nullstilles.
 3. Du kan koble til den nullstilte basestasjonen ved å bruke følgende manuelle nettverksinnstillinger på datamaskinen:
  • IP-adresse: 192.42.249.15
  • Subnettmaske: 255.255.255.0
  • Ruter: 192.42.249.13
 4. Velg nettverket som ble opprettet av basestasjonen fra Wi-Fi-statusmenyen .
 5. Åpne AirPort-adminverktøy for Graphite og Snow 4.2.5 til å omkonfigurere basestasjonen.
  • IP-adresse: Med mindre du har fått en IP-adresse fra internettleverandøren eller systemadministratoren, må du ikke endre IP-adressen.
  • Nullstill basestasjonspassordet.
  • Slå på kryptering for å aktivere passordbeskyttelse av nettverket. Hvis du slår på kryptering, må du oppgi et nytt passord for nettverket.
  • Gjør endringer i passord eller eventuelle andre innstillinger, og klikk deretter på Oppdater. Basestasjonen vil bruke de nye innstillingene etter at den har blitt omstartet. 

Nullstilling til fabrikkstandard (Mac OS X v10.5 eller eldre)

 1. Konfigurer datamaskinens TCP-innstillinger for oppkobling med Ethernet til: 
  • IP-adresse: 192.42.249.15
  • Subnettmaske: 255.255.255.0
  • Ruter: 192.42.249.13
 2. Koble basestasjonen fra strømkilden, og koble den deretter til igjen.
 3. Når alle tre statuslysene slår seg på, holder du nede nullstillingsknappen i 30 sekunder, helt til det midterste statuslyset på AirPort-basestasjonen slår seg på. Hvis du bruker en Graphite-basestasjon og det midterste lyset er grønt, har du trykket for sent på nullstillingsknappen. Koble fra strømmen, og prøv på nytt.
 4. Åpne AirPort-adminverktøy for Graphite og Snow 4.2.5 for å omkonfigurere basestasjonen og installere programvaren for basestasjonen på nytt. Navnet på basestasjonen angis til Ethernet-ID-en til basestasjonen, for eksempel 00-50-E4-5B-8F-EA.

 

Publiseringsdato: