Løse Back to My Mac-statusmeldinger under iCloud-valg

Når du slår på Back to My Mac under iCloud-valg, kan du få en av disse meldingene.

Start med å påse at Mac-maskinen du kobler deg til og Mac-maskinen du kobler deg til fra, begge bruker OS X Lion v10.7.5 eller nyere. Hvis informasjonen i denne artikkelen ikke hjelper deg med å løse problemet, kan du se generelle trinn for å løse problemer med Back to My Mac.

"Back to My Mac... Intet nettverk."

Datamaskinen er ikke koblet til Internett.

  • Klikk på knappen Nettverksdiagnostikk i meldingen og følg instruksjonene på skjermen for å løse problemene med forbindelsen.
  • Hvis du fremdeles ikke får koblet deg til Internett, undersøker du om Internett-leverandøren har problemer med tjenesten.

"Back to My Mac-funksjonen fungerer ikke som den skal, fordi tjeneren din ikke svarer."

Datamaskinen din kan ikke koble seg til iCloud-tjenesten. 

  • Fjern markeringen av Back to My Mac under iCloud-valg, vent 15 sekunder og marker på nytt for å slå Back to My Mac på igjen.
  • Sjekk Systemstatus-siden for å påse at det ikke er registrert noen problemer med Back to My Mac.
  • Undersøk om Internett-leverandøren har problemer med tjenesten.
  • Påse at TCP- eller UDP-portene som brukes av Back to My Mac, er åpne i brannmuren. Kontakt Internett-leverandøren hvis du trenger hjelp til å finne ut om disse portene er åpne. Hvis du er i et bedriftsnettverksmiljø eller en annen organisasjon hvor Internett-forbindelsen administreres for deg, kontakter du nettverksadministratoren for å påse at disse portene ikke er blokkert.

"Back to My Mac fungerer kanskje tregt fordi NAT-PMP (NAT Port Mapping) eller UPnP (Universal Plug and Play) er slått av på ruteren."

NAT-PMP- eller UPnP-protokollen er slått av på ruteren eller støttes ikke av ruteren din.

  • Hvis du bruker en AirPort-basestasjon, bruker du AirPort-verktøy til å angi NAT-valg for basestasjonen.
  • Hvis du ikke bruker en Apple-ruter, ser du i instruksjonene som fulgte med ruteren for å finne ut om NAT-PMP eller UPnP støttes og lære hvordan du slår protokollene på. Noen rutere som reklamerer med UPnP-kompatibilitet, kan kreve en firmwareoppdatering fra produsenten.
  • Hvis du ikke har tilgang til ruteren, kontakter du nettverksadministratoren for å få hjelp.

"Back to My Mac fungerer kanskje tregt fordi NAT-PMP (NAT Port Mapping Protocol) er slått av på basestasjonen."

NAT-PMP er slått av på AirPort-basestasjonen. Klikk på knappen Aktiver NAT-porttilordning i meldingen, og bruk deretter AirPort-verktøy til å angi NAT-valg for basestasjonen.

"Back to My Mac fungerer kanskje tregt fordi mer enn én enhet på nettverket leverer nettverkstjenester."

Datamaskinen inngår i et dobbelt NAT-nettverk, som betyr at minst én ruter (trådløs eller kablet) er koblet til en annen ruter og at begge ruterne sørger for NAT (Network Address Translation). Følg instruksjonene for å løse problemer med dobbel NAT-konfigurasjoner.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: