Løs statusmeldinger for Fjerntilgang til Min Mac under iCloud-valg

Når du slår på Fjerntilgang til Min Mac under iCloud-valg, kan du se en av følgende meldinger.

Start med å kontrollere at både Macen du kobler til og Macen du kobler til fra, bruker OS X Lion v10.7.5 eller nyere. Hvis informasjonen i denne artikkelen ikke hjelper deg med å løse problemet, kan du se de generelle trinnene for å løse problemer med Fjerntilgang til Min Mac.

Fjerntilgang til Min Mac er ikke tilgjengelig med macOS Mojave. Hvis du bruker macOS Mojave, kan du lese om hvilke alternativer du kan bruke for filtilgang, skjermdeling og fjerntilgang til datamaskinen.

«Fjerntilgang til Min Mac... Ingen nettverk.»

Datamaskinen din er ikke koblet til Internett.

«Fjerntilgang til Min Mac fungerer ikke skikkelig fordi tjeneren ikke svarer.»

Datamaskinen din er ikke koblet til iCloud-tjenesten. 

  • Fjern avmerkingsboksen for Fjerntilgang til Min Mac under iCloud-valg, vent i 15 sekunder, og velg det igjen for å slå på Fjerntilgang til Min Mac på nytt.
  • Sjekk Systemstatus-siden for å kontrollere at det ikke er oppført noen problemer for Fjerntilgang til Min Mac.
  • Finn ut om Internettleverandøren din har problemer med tjenesten.
  • Påse at TCP- eller UDP-portene som brukes av Fjerntilgang til Min Mac, er åpne i brannmuren. Kontakt Internettleverandøren hvis du trenger hjelp til å finne ut om disse portene er åpne. Hvis du bruker et bedriftsnettverk eller er i en annen organisasjon der Internett-tilkoblingen administreres for deg, kontakter du nettverksadministratoren for å påse at disse portene ikke er blokkerte.

«Fjerntilgang til Min Mac kan være treg fordi NAT Port Mapping (NAT-PMP) eller Universal Plug and Play (UPnP) er slått av på ruteren din.»

NAT-PMP- eller UPnP-protokollen er slått av eller støttes ikke på ruteren din.

  • Hvis du bruker en AirPort-basestasjon, bruker du AirPort-verktøy til å angi NAT-alternativer for basestasjonen.
  • Hvis du ikke bruker en Apple-ruter, leser du instruksjonene som fulgte med ruteren for å se om NAT-PMP eller UPnP støttes og hvordan du slår på disse protokollene. Noen rutere som markedsføres med UPnP-kompatibilitet, kan kreve en firmwareoppdatering fra produsenten.
  • Hvis du ikke har tilgang til ruteren din, kontakter du nettverksadministratoren for å få hjelp.

«Fjerntilgang til Min Mac kan være treg fordi NAT Port Mapping (NAT-PMP) er slått av på basestasjonen.»

NAT-PMP er slått av på AirPort-basestasjonen din. Klikk på Aktiver NAT Port Mapping-knappen i meldingen, og bruk deretter AirPort-verktøyet for å angi NAT-alternativer for basestasjonen.

«Fjerntilgang til Min Mac kan være treg fordi mer enn én enhet på nettverket sørger for nettverkstjenester.»

Datamaskinen din er en del av flere NAT-nettverk, som betyr at minst én ruter (trådløs eller kablet) er tilkoblet en annen ruter, og hver ruter leverer Network Address Translation (NAT). Følg instruksjonene for å løse problemer med flere NAT-konfigurasjoner.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: