Bruk sideknappen, Hjem-knappen og andre knapper på iPhone

Finn ut mer om knappene og bryterne på iPhone.

Bilder av iPhone-modeller som viser knappene

Fra venstre til høyre: iPhone SE (1. generasjon), iPhone 8 og iPhone X og nyere

 


Dvale

På iPhone 6 og nyere og iPhone SE (2. generasjon) og nyere trykker du på sideknappen for å vekke iPhone eller sette den i dvale. På iPhone SE (1. generasjon) og tidligere trykker du på toppknappen.


Ring/lydløs

Bruk ring/lydløs-bryteren for å dempe lyder og varsler.

Hvis bryteren vises i oransje, betyr det at iPhone-enheten er i stillemodus og kommer til å vibrere ved innkommende anrop eller varsler. Når enheten er i stillemodus, vil du fortsatt høre lyden av alarmer du stiller inn i Klokke-appen. Anrop fra Favorittkontakter vil fortsatt ringe.


Volum opp/ned

Bruk volum opp/ned-knappene til å justere volumet når du hører på musikk, ser på videoer eller spiller spill.

Når du trykker på knappene, vil du se volumet under indikatoren. Når du ikke bruker andre apper, justerer knappene ringevolumet, og du vil se «Ringer» under indikatoren.


Hjem-knapp / Touch ID

Bruk Hjem-knappen til å låse opp enheten eller foreta kjøp ved bruk av Touch ID. Trykk på Hjem-knappen én gang for å gå til Hjem-skjermen. Trykk på Hjem-knappen to ganger for å åpne appveksleren.

 


Omstart

På iPhone X og nyere og iPhone SE (3. generasjon) trykker og holder du på sideknappen og en av volumknappene for å starte iPhone på nytt. På iPhone SE (2. generasjon), 8, 7 eller 6 trykker og holder du på sideknappen. På iPhone SE (1. generasjon) og tidligere trykker og holder du på toppknappen.


Siri

Trykk og hold på sideknappen eller Hjem-knappen for å bruke Siri.

Finn ut mer

Publiseringsdato: