Hvis en knapp eller bryter ikke fungerer på iPhone eller iPad

Hvis en knapp eller bryter ikke fungerer på iPhone eller iPad, kan denne fremgangsmåten hjelpe deg med å fikse problemet. Hvis den ikke gjør det, må du avtale en reparasjon.

  1. Fjern eventuelle deksler eller beskyttelsesfilmer som blokkerer knappen eller bryteren.

  2. Se etter rusk og smuss rundt knappen eller bryteren, og rengjør den med en myk klut.

  3. Hvis knappen eller bryteren fremdeles ikke fungerer, eller hvis den er skadet eller kun fungerer periodevis, kan du avtale en reparasjon:

Publiseringsdato: