Bruke en Freedom Scientific Focus Blue-leselist med VoiceOver

Når du bruker en Freedom Scientific Focus Blue-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Du kan bruke de følgende kommandoene med disse Freedom Scientific-leselistene:

  • Focus 14 Blue
  • Fokus 80 Blue
  • Focus 40 Blue

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Tast på leselist
Flytt til forrige objekt Høyre navigeringsvippebryter opp
Flytt til neste objekt Høyre navigeringsvippebryter ned
Rull én side til venstre Høyre vippebryter opp
Rull én side til høyre Høyre vippebryter ned
Rull én side opp Venstre vippebryter opp
Rull én side ned Venstre vippebryter ned
Aktiverer Tilbake-knapp hvis den finnes Venstre velger

Rotor

VoiceOver-handling Tast på leselist
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling Venstre navigeringsvippebryter opp
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling Venstre navigeringsvippebryter ned

Samhandling

VoiceOver-handling Tast på leselist
Dobbelttrykk på det valgte objektet Markørhentetastrad
Marker objektet under fingeren Venstre modusknapp eller høyre modusknapp
Start eller stopp gjeldende plassering Høyre velger

Punktskrift

VoiceOver-handling Tast på leselist
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status – rad
Panorerer punktskriften mot venstre Venstre panoreringstast
Panorerer punktskriften mot høyre Høyre panoreringstast

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver. Finn ut hva du kan gjøre hvis du har Classic Focus 40 Blue-leselisten.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: