Bruke en Freedom Scientific Focus Blue-leselist med VoiceOver

Når du bruker en Freedom Scientific Focus Blue-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Du kan bruke de følgende kommandoene med disse Freedom Scientific-leselistene:

  • Focus 14 Blue
  • Fokus 80 Blue
  • Focus 40 Blue

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Tast på leselist
Flytt til forrige objekt Høyre navigeringsvippebryter opp
Flytt til neste objekt Høyre navigeringsvippebryter ned
Rull én side til venstre Høyre vippebryter opp
Rull én side til høyre Høyre vippebryter ned
Rull én side opp Venstre vippebryter opp
Rull én side ned Venstre vippebryter ned
Aktiverer Tilbake-knapp hvis den finnes Venstre velger

Rotor

VoiceOver-handling Tast på leselist
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling Venstre navigeringsvippebryter opp
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling Venstre navigeringsvippebryter ned

Samhandling

VoiceOver-handling Tast på leselist
Dobbelttrykk på det valgte objektet Markørhentetastrad
Marker objektet under fingeren Venstre modusknapp eller høyre modusknapp
Start eller stopp gjeldende plassering Høyre velger

Punktskrift

VoiceOver-handling Tast på leselist
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status – rad
Panorerer punktskriften mot venstre Venstre panoreringstast
Panorerer punktskriften mot høyre Høyre panoreringstast

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver. Finn ut hva du kan gjøre hvis du har Classic Focus 40 Blue-leselisten.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: