Bruke en Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue-leselist med VoiceOver

Når du bruker en Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Følgende kommandoer gjelder kun for Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue-leselisten. Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Flytt til forrige objekt Høyre navigeringsvippebryter opp
Flytt til neste objekt Høyre navigeringsvippebryter ned
Rull én side til venstre Høyre vippebryter opp
Rull én side til høyre Høyre vippebryter ned
Rull én side opp Venstre vippebryter opp
Rull én side ned Venstre vippebryter ned
Aktiverer Tilbake-knapp hvis den finnes Venstre velger 

Rotor

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling Venstre navigeringsvippebryter opp
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling Venstre navigeringsvippebryter ned

Samhandling

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Dobbelttrykk på det valgte objektet Hentetast eller markørhentetastrad 2
Marker objektet under fingeren Venstre modusknapp eller høyre modusknapp
Starte eller stoppe gjeldende handling Høyre velger

Punktskrift

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for statusRad eller status-markørhentetastrad 2
Panorerer punktskriften mot venstre Venstre panoreringstast
Panorerer punktskriften mot høyre Høyre panoreringstast

Les mer

Se Freedom Scientific Focus Blue: Enhetstaster for VoiceOver-navigering for en liste med kommandoer for de siste modellene av Focus Blue-leselistene. Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver.

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: