Overfør abonnementet ditt for mobildata til en annen iPad

Når du kjøper en ny iPad (Wi-Fi + Cellular), kan du overføre mobildataabonnementet fra den forrige iPad-en din til den nye. 

Finn ut hva slags SIM-kort enhetene har (både den forrige og den nye iPad-en). Deretter går du til den relevante delen nedenfor.

Overføre fra én iPad med et integrert Apple SIM-kort til en annen

Følgende iPad-modeller har et integrert Apple SIM-kort:1

 • 12,9-tommers iPad Pro (2. generasjon) Wi-Fi + Cellular-modell
 • 10,5-tommers iPad Pro Wi-Fi + Cellular-modell
 • iPad Pro (9,7 tommer) Wi-Fi + Cellular-modell

Hvis abonnementet på den forrige iPad-en din bruker et nano-SIM-kort, følger du denne fremgangsmåten. Hvis både den forrige og den nye iPad-en har et integrert Apple SIM-kort, følger du denne fremgangsmåten:

 1. På den nye iPad-en går du til Innstillinger > Mobildata > Konfigurer mobildata.
 2. Hvis du ser en Overfør-knapp ved siden av operatøren du vil ha, trykker du på den. Deretter følger du instruksjonene for å overføre tjenesten. Du må kanskje vente noen minutter for at aktiveringen skal fullføres.
 3. Hvis du ikke ser en Overfør-knapp, eller hvis du ikke kan overføre abonnementet, må du kanskje kontakte operatøren din.2

Overfør fra én iPad med et SIM-kort til en annen

Måten du overfører et abonnement på, avhenger av typen SIM-kort i hver iPad. 

Hvis SIM-kortene i hver iPad er av samme størrelse

Hvis du har et nano-SIM-kort i begge enhetene, eller et mikro-SIM-kort i begge enhetene, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Slå av begge enhetene: Trykk og hold nede Dvale-/våkne-knappen inntil den røde glidebryteren vises. Dra glidebryteren.
 2. Bruk SIM-utmatingsverktøyet som fulgte med iPad-en, til å åpne SIM-kortskuffen på den forrige iPad-en.
 3. Åpne SIM-kortskuffen på den nye iPad-en. Hvis det er et SIM-kort i SIM-kortskuffen, fjerner du det.
 4. Sett SIM-kortet fra den forrige iPad-en inn i SIM-kortskuffen i den nye iPad-en.
 5. Lukk skuffen helt igjen og i samme retning som du tok den ut (den passer bare i én retning).
 6. Slå på begge enhetene.

Det kan ta noen minutter før aktiveringen er ferdig.

Hvis du trenger hjelp med å overføre et abonnement, eller hvis du har en bedrifts- eller etterskuddsbetalt konto, kan det hende du må ta kontakt med operatøren.2

Hvis én iPad har et mikro-SIM-kort og den andre har et nano-SIM-kort

 1. Ta kontakt med operatøren din2 for å få et nytt nano-SIM-kort til den nye iPad-en din.
 2. Slå av begge enhetene: Trykk og hold nede Dvale-/våkne-knappen inntil den røde glidebryteren vises. Dra glidebryteren.
 3. Bruk SIM-utmatingsverktøyet som fulgte med iPad-en til ååpne SIM-kortskuffen på den forrige iPad-en.
 4. Åpne SIM-kortskuffen på den nye iPad-en. Hvis det er et SIM-kort i SIM-kortskuffen, fjerner du det.
 5. Sett det nye SIM-kortet inn i SIM-kortskuffen i den nye iPad-en.
 6. Lukk skuffen helt og sett det inn samme vei som du tok den ut. Den passer bare inn én vei.
 7. Slå på begge enhetene.

Hvis du trenger hjelp med å overføre et abonnement, eller hvis du har en bedrifts- eller etterskuddsbetalt konto, kan det hende du må ta kontakt med operatøren.2

Finn ut mer

 

 1. Unntatt i Kina.
 2. iPad-en din er underlagt retningslinjene til tjenesteleverandøren din, noe som kan inkludere restriksjoner på overføring av dataabonnement. Kontakt operatøren for å få mer informasjon. Hvis du ikke er sikker på hvilken operatør du skal ringe opp, går du til Innstillinger > Operatør på iPad-en din, eller fjerner SIM-kortet og ser etter operatørens navn eller logo på kortet.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: