E-posttjenerinnstillinger for iCloud-e-postklienter

Bruk disse e-posttjenerinnstillingene hvis du må sette opp e-postprogrammet ditt (klienten) manuelt for å bruke en iCloud-e-postkonto. 

Trenger du disse e-posttjenerinnstillingene?

Du kan bruke e-posttjenerinnstillingene i denne artikkelen hvis du må sette opp e-postprogrammet ditt manuelt for å sende og motta e-post med en iCloud-e-postkonto. Du skulle imidlertid ikke trenge å gjøre det hvis du oppfyller iCloud-systemkravene og kan bruke noen av disse oppsettsmetodene:

E-posttjenerinnstillinger

Se dokumentasjonen for e-postprogrammet ditt om hvordan du bruker disse innstillingene. iCloud Mail bruker IMAP- og SMTP-standardene som støttes av de fleste moderne e-postprogrammer. iCloud støtter ikke POP. Hvis du konfigurerer en konto med iCloud-systemvalg eller macOS Mail i 10.7.4 eller nyere, vil du ikke se disse innstillingene, fordi de konfigureres automatisk.

IMAP-informasjon for tjener for innkommende e-post

 • Tjenernavn: imap.mail.me.com
 • SSL kreves: Ja
  Hvis du ser en feilmelding når du bruker SSL, prøver du å bruke TLS i stedet.
 • Port: 993
 • Brukernavn: Dette er vanligvis navnedelen av iCloud-e-postadressen (for eksempel emilyparker, ikke emilyparker@icloud.com). Hvis e-postklienten ikke kan koble til iCloud kun med navnedelen av iCloud-e-postadressen, kan du prøve å bruke hele adressen.
 • Passord: Generer et app-spesifikt passord.

SMTP-informasjon for tjener for utgående e-post

 • Tjenernavn: smtp.mail.me.com
 • SSL kreves: Ja
  Hvis du ser en feilmelding når du bruker SSL, prøver du å bruke TLS eller STARTTLS i stedet.
 • Port: 587
 • SMTP-godkjenning kreves: Ja
 • Brukernavn: Den fullstendige iCloud-e-postadressen (for eksempel emilyparker@icloud.com, ikke emilyparker)
 • Passord: Bruk det app-spesifikke passordet du genererte da du konfigurerte den inngående e-posttjeneren.

* Du trenger bare å bruke et app-spesifikt passord hvis du konfigurerer e-post manuelt med iCloud-kontoen din i Windows, hvis du bruker Mac OS X Mail (10.7.4 og tidligere) eller hvis du bruker en annen tredjeparts e-postklient.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: