Bruk app-spesifikke passord for å logge på apper med Apple-ID-en din

Med app-spesifikke passord kan du trygt logge på apper fra andre utviklere enn Apple med Apple-ID-en din.

Enkelte apper fra andre utviklere enn Apple ber deg om å logge på med Apple-ID-en din, slik at appen kan få tilgang til informasjon du lagrer i iCloud, for eksempel e-post, kontakter og kalendere. For å påse at Apple-ID-passordet ditt ikke kan lagres eller samles inn av appen, kan du velge å opprette et Apple-ID-passord som bare skal brukes med den aktuelle appen.

Du bruker dette app-spesifikke passordet når appen ber deg om å logge på med Apple-ID-en din.

For å generere og bruke app-spesifikke passord må Apple-ID-en din beskyttes med tofaktorautentisering.


Slik genererer du et app-spesifikt passord

  1. Logg på appleid.apple.com.
  2. Velg App-spesifikke passord under Pålogging og sikkerhet-delen.
  3. Velg Generer et app-spesifikt passord eller velg Legg til-knappen Blått plusstegn-symbol., og følg deretter trinnene på skjermen.
  4. Skriv eller lim inn det app-spesifikke passordet i passordfeltet i appen.

Slik tilbakekaller du et app-spesifikt passord

Du kan ha opptil 25 aktive app-spesifikke passord. Hvis det blir nødvendig, kan du tilbakekalle passord enkeltvis eller alle på én gang.

  1. Logg på appleid.apple.com.
  2. Velg App-spesifikke passord under Pålogging og sikkerhet-delen.
  3. Trykk på Fjern-knappen Et minustegn i en sirkel. ved siden av et passord du vil slette, eller på Tilbakekall alle.

Når du har tilbakekalt et passord, blir appen som bruker det passordet, logget av kontoen din til du genererer et nytt passord og logger på igjen.

Hver gang du endrer eller tilbakestiller passordet til den primære Apple-ID-en din, blir alle app-spesifikke passord automatisk tilbakekalt for å beskytte kontoens sikkerhet. Du må generere nye app-spesifikke passord for alle apper du vil fortsette å bruke app-spesifikke passord for.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: