Bruk app-spesifikke passord

Med app-spesifikke passord kan du trygt logge på kontoen din når du bruker tredjepartsapper med Apple-ID-en din.

App-spesifikke passord er passord for Apple-ID-en din som du kan bruke til å logge på kontoen din og få sikker tilgang til informasjonen du lagrer i iCloud, fra tredjepartsapper. Du kan for eksempel bruke app-spesifikke passord med tjenester for e-post, kontakter og kalender fra andre leverandører enn Apple. Bruk av app-spesifikke passord opprettholder et høyt sikkerhetsnivå og sørger for at det primære Apple-ID-passordet ditt ikke blir registrert eller lagret av tredjepartsapper du bruker.

Hvis du er logget på iCloud for Windows, trenger du ikke et app-spesifikt passord når du bruker Apple-ID-en din med Microsoft-apper fra tredjepart.

For å generere og bruke app-spesifikke spørsmål må Apple-ID-en din beskyttes med tofaktorautentisering.

Du trenger også et app-spesifikt passord for enheter som bruker Mac OS X Lion 10.7.5 og eldre og iOS 5 og eldre. Hvis du ikke har enheter som kan oppdateres til iOS 9 eller nyere eller OS X El Capitan eller nyere, kan du konfigurere totrinnsbekreftelse og generere app-spesifikke spørsmål.

Slik genererer du et app-spesifikt passord

  1. Logg på Apple-ID-kontosiden din.
  2. Under Sikkerhet klikker du på Generer passord under App-spesifikke passord.
  3. Følg fremgangsmåten du ser på skjermen.

Når du har generert det app-spesifikke passordet, skriver eller limer du det inn i passordfeltet i appen slik du normalt ville gjort.

Slik administrerer du app-spesifikke passord

Du kan til enhver tid ha opptil 25 aktive app-spesifikke passord. Hvis det blir nødvendig, kan du tilbakekalle passord enkeltvis eller alle på én gang.

  1. Logg på Apple-ID-kontosiden din.
  2. Klikk på Rediger under Sikkerhet.
  3. Under App-spesifikke passord klikker du på Vis logg.
  4. Klikk på   ved siden av et passord du vil slette eller på Tilbakekall alle.

Når du har tilbakekalt et passord, blir appen som bruker det passordet, logget av kontoen din til du genererer et nytt passord og logger på igjen.

Hver gang du endrer eller tilbakestiller passordet til den primære Apple-ID-en din, blir alle app-spesifikke passord automatisk tilbakekalt for å beskytte kontoens sikkerhet. Du må generere nye app-spesifikke passord for alle apper du vil fortsette å bruke.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: